Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  selektywne topienie laserem
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Omówiono aspekty obróbki postprodukcyjnej techniką strumieniowo- ścierną wieloszpilkowej powierzchni – wytworzonego w przyrostowej technologii selektywnego topienia laserem (SLM – selective laser melting) – prototypowego rusztowania łączącego endoprotezy powierzchniowej stawu biodrowego mocowanej całkowicie bezcementowo. Endoproteza jest przeznaczona do artroplastyki powierzchniowej stawu biodrowego (THRA – total hip resurfacing arthroplasty), która polega na wymianie powierzchni stawowych bez uszkadzania szyjki i jamy szpikowej kości udowej. Trudności w pozbyciu się przylegających do powierzchni wieloszpilkowej skafoldu mikropozostałości w postaci nie w pełni przetopionych drobin proszku stopowego oraz różnokształtnych form rozpryskowych wymagały opracowania niestandardowych zadań technologicznych dotyczących ich usuwania, zwłaszcza z trudnodostępnych okolic wokół podstaw szpilek. W wyniku prowadzonych prób eksperymentalnych opracowano skuteczny wariant obróbki postprodukcyjnej z zastosowaniem indywidualnie dobranych mieszanki ściernej i parametrów prowadzenia procesu dla badanego prototypowego rusztowania stawowych endoprotez powierzchniowych.
EN
Presented are the aspects of post-production processing by abrasive blasting of multispiked surface of the manufactured in selective laser melting technology prototype of connecting scaffold of entirely cementless resurfacing hip endoprosthesis for total hip resurfacing arthroplasty. Problems occurred with disposition from the surface of multispiked scaffold of the adhering microremains in form of loose powder particles and number of non-melted particles of various shape which have required a customized process to be worked out, and in particular to remove such particles from the hard-to-reach scaffold areas near the spikes bases. As the result of the undertaken experimental trials the effective variant of post-production processing has been worked out for the prototype scaffold of resurfacing joint endoprostheses with use of the customized abrasive material mix and well-suited process parameters.
EN
Selective Laser Melting technique is one of the additive manufacturing methods. The paper presents the summary of technological problems and restrictions resulting in the production of lightweight lattice structures by this technique. All the cases applies to the device SLM Realizer II 250 running the software Controler for Realizer SLM/STL.
PL
Selektywne topienie metali wiązką lasera należy do metod obróbki przyrostowej. W pracy przedstawiono analizę problemów technologicznych oraz ograniczenia w procesie wytwarzania metodą selektywnego topienia lekkich konstrukcji ażurowych. Badania doświadczalne prowadzono za pomocą urządzenia SLM Realizer II 250. Stosowano oprogramowanie sterujące Controler for Realizer SLM/STL.
EN
The article presents individual approach discussion and results of measurements of accuracy of parts built using Selective Laser Melting (SLM) of metal powder. One of the reasons of research was checking the influence of distance from centre of base plate, as well as caused by this phenomena spot deviation on model accuracy. Deformation and deviations of geometry of thin walls was observed and reported. The aim of measurements was to find real accuracy of SLM generated thin walls in order to enable the further research on usage of this technology for production of thin wall elements and micro lattice constructions. Observed phenomena are discussed and used to prepare technological limitations of SLM manufacturing of thin-wall lattice structures.
PL
W pracy podjęto próbę określenia stopnia dokładności modelu wykonanego metodą selektywnego topienia laserem (SLM) proszku stali nierdzewnej. Ustalono wpływ odległości wiązki od środka płaszczyzny roboczej i wywołanego tym zjawiska zniekształcania wiązki na dokładność wytworzenia modelu. Stwierdzono jednocześnie odkształcenie elementów cienkościennych. Określono rzeczywistą dokładność odtworzenia elementów cienkościennych metodą SLM. Prowadzono analizę uzyskanych wyników w celu zastosowania tej technologii do wytwarzania elementów cienkościennych i konstrukcji mikrokratownicowych. Przedstawiono charakterystykę występujących zjawisk dla ustalenia ograniczeń technologicznych w wytwarzaniu konstrukcji mikrokratownicowych i cienkościennych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.