Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  high-pressure abrasive-water jet
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper presents properties and operational conditions for a high-pressure hydro-abrasive jet used for surface treatment. Methods of the assessment of abrasive grain distribution in such a high-pressure jet are discussed in. Basing on experiments and analytical consideration, dependences occurring between grain’s traces distribution after hitting the surface and grains distribution inside such a jet were evaluated. Formulas derived on that let to calculate grains number and their distribution in a jet basing on their traces left inside the surface after single jet spray passage upon treated material. The present findings illustrate conditions necessary to form the hydro-abrasive jet with the most favourable distribution of abrasive grains conditioning the efficiency of surface treatment.
PL
W artykule omówiono właściwości oraz uwarunkowania pracy wysokociśnieniowej strugi wodno-ściernej stosowanej do obróbki powierzchni. Zaprezentowano metodykę oceny rozmieszczenia ziaren ściernych wewnątrz takiej wysokociśnieniowej strugi. Na podstawie eksperymentów i rozważań analitycznych określono zależności występujące pomiędzy rozkładami śladów uderzeń ziaren o powierzchnię obrabianą a rozmieszczeniem ziaren wewnątrz takiej strugi wodno-ściernej. Wyprowadzone wzory pozwalają na obliczenie zawartości i rozkładów ziaren ściernych w takiej strudze na podstawie analizy śladu pozostawianego po jej jednorazowym natrysku na powierzchnię obrabianego materiału. Przedstawione wyniki badań ilustrują warunki tworzenia strugi wodno-ściernej o najkorzystniejszych rozkładach cząstek ściernych, determinujących skuteczność operacji obróbki powierzchniowej.
EN
Presented technology of spatial superficial material forming based on flat virtual image (picture) luminance is a new, original own application of high-pressure abrasive-water jet forming. Basis of spatial forming of ceramic and rock materials with high-pressure abrasive-water jet in conjunction with depth and jet velocity parameters are described in. It was built a control system and developed adequate algorithms allowing the 3D sculpturing operation of different complex objects to be mechanized.
EN
The genetic algorithm presented in the paper was developed to search for favourable conditions of cleaning by means of the high-pressure abrasive-water jet. Due to application of specific numerical procedures the linear mono-parametric models of the surface machining process were developed. On the basis of process parameters stored in as the input data, the genetic algorithm enabled us to determine the optimal process parameters for surface treatment of corroded steel plates implemented using the high-pressure abrasive-water jet.
PL
Zaprezentowano algorytm genetyczny stworzony do poszukiwania korzystnych warunków czyszczenia wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną. Zadanie to zrealizowano, wykorzystując wyniki eksperymentów obróbki usuwania nalotu korozyjnego za pomocą wysokociśnieniowej strugi wodno-ściernej. Doświadczenia wykonano, używając wysokociśnieniowego pistoletu typu HP 750-2 firmy WOMA, uzbrojonego w tryskacz z wielootworową dyszą koncentryczną. Stosowano przy tym hydromonitor zasilany silnikiem elektrycznym (94 kW), który wytwarza strumień wody o ciśnieniu do 75 MPa. Badania empiryczne opierały się na wykorzystaniu takich parametrów obróbki jak: ciśnienie wody w przedziale 20–30 MPa, wydatek wody 25–40 dm3/min, posuw 250–400 mm/min, odległość tryskacza od powierzchni obrabianej 0,8–1,2 m, ziarnistość ścierniwa 0,2–1,2 mm, wydatek ścierniwa 4–10 kg/m2 oraz wydajność obróbki 10–15 m2/h. Na ich podstawie powstała baza danych, spośród których wyodrębniono 352 przypadki przydatne do odpowiedniego doboru i uczenia sieci neuronowej. Aby znaleźć najlepszą sztuczną sieć neuronową, przebadano ich kilka tysięcy i okazało się, że najbardziej zadowa-lające rezultaty dała sieć o strukturze liniowej. W jednej z nielicznych do nauczenia można było zastosować wszystkie parametry jako neurony wejściowe. Do nauczenia sieci użyto metody pseudoinwersji. Otrzymany model składający się z szeregu prostych zlinearyzowanych równań matematycznych został zoptymalizowany za pomocą algorytmu genetycznego, który umożliw-wił określenie wartości optymalnych. Algorytm genetyczny pracował na chromosomie składającym się z 67 bitów. Dzięki niemu wygenerowano wartości parametrów, zapewniających maksymalizację wydajności obróbki powierzchniowej skorodowanych blach stalowych realizowanej przy użyciu wysokociśnienio-wej strugi wodno-ściernej, co było celem nadrzędnym przyjętej procedury numerycznej. I tak: ciśnienie wody wyniosło 29,28 MPa, wydatek wody 28,70 dm3/min, posuw 286,97 mm/min, odległość 1,14 m, ziarnistość ścierniwa 0,39 mm, wydatek ścierniwa 9,63 kg/m2. Procedura badawcza wykazała skuteczność działania sztucznej sieci neuronowej oraz algorytmu genetycznego w zadaniach prognostycznych i optymalizacyjnych nawet tak złożonych techno-logii jak powierzchniowa obróbka wysokociśnieniową strugą wodno-ścierną.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.