Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule opisano badania stosowane w celu określenia stopnia palności kabli, najbardziej konstrukcyjnie złożonych rozdzielnicach dwuczłonowych z izolacją powietrzną.
EN
Article describes methods of research used in order to state the degree of combustibility of cables in the most constructional composed two-part switchboards with aerial electric insulation.
PL
Omówiono wymagania normy DIN4102 cz. 12 dotyczących kabli i ich systemu nośnego, stosowanych w systemach bezpieczeństwa.
EN
The paper discusses DIN4102, part 12 standard requirements for cables and their carrying systems applied in safety systems.
PL
Omówiono metody badawcze kabli pod względem zachowania się w trakcie pożaru.
EN
The paper presents methods used in testing cables behavior in the course of fire.
4
Content available remote Kabel jako element bezpiecznej i niezawodnej instalacji - HELUKABEL
PL
Artykuł opisuje zagrożenia związane z eksploatacją instalacji elektrycznej w warunkach przemysłowych oraz sposoby redukcji zagrożeń przez zastosowanie właściwych kabli zasilających i sterowniczych oraz systemów ochrony kabli.
PL
Artykuł przedstawia sposób obliczania przekroju kabli do systemów bezpieczeństwa mających zapewnić działanie urządzeń elektrycznych podczas pożaru przez 30 lub 90 minut.
EN
The paper describes the way of calculation of safety cables cross-section. The cables have to supply the electrical equipment in the case of fire during 30 or 90 minutes.
6
Content available remote Kabel odporny na zwarcia
7
Content available remote Kabel jako element bezpiecznej i niezawodnej instalacji
PL
W artykule opisano zagrożenia związane z eksploatacją instalacji elektrycznej w warunkach przemysłowych i sposoby redukcji zagrożeń przez zastosowanie właściwych kabli zasilających i sterowniczych oraz systemów ochrony kabli.
8
Content available remote Kabel odporny na zwarcia
PL
Typowym elementem konstrukcyjnym szafy sterowniczej jest układ przewodów szynowych rozprowadzających energię wzdłuż układu szafowego. Układowi szyn towarzyszy główne zabezpieczenie w postaci wyłącznika lub wkładek bezpiecznikowych w podstawach bądź rozłączniku. Niekiedy obydwa zabezpieczenia występują łącznie, niekiedy, w przypadku zastosowania wyłącznika w wysuwnej kasecie, bezpieczniki są zbędne (jako element realizujący widoczną przerwę). Opisane zabezpieczenie charakteryzuje z reguły prąd znamionowy o znacznej wartości, a cały układ duża moc zwarciowa.
9
Content available remote Kabel jako element bezpiecznej i niezawodnej instalacji
PL
Artykuł opisuje zagrożenia związane z eksploatacją instalacji elektrycznej w warunkach przemysłowych oraz sposoby redukcji zagrożeń przez zastosowanie właściwych kabli zasilających i sterowniczych oraz systemów ochrony kabli.
PL
Artykuł przedstawia metody badań palności kabli oraz ich zachowania podczas pożaru. Znajomość podstawowych badań opisanych w normach pozwala na dobór kabla odpowiadającego wymogom bezpieczeństwa.
EN
The paper describes the examination methods for cables behavior in the case of fire. Knowledge of the basic method of examination, described in standards, let us select proper cables according to safety specifications.
PL
Artykuł opisuje zagrożenia związane z eksploatacją instalacji elektrycznej w warunkach przemysłowych, oraz sposoby redukcji zagrożeń przez zastosowanie właściwych kabli zasilających i sterowniczych, oraz systemów ochrony kabli.
EN
The paper shows the risk assigned to wiring system usage under industrial conditions. The ways of risk reduction by using special power and control cables and cable protection systems are described.
PL
Przedstawiony artykuł prezentuje wpływ parametrów kabla na funkcjonowanie układu zasilania z przekształtnikiem częstotliwości. Pokazano sposoby redukcji pojemności kabla i skutki użycia kabla o niewłaściwych parametrach. Określono także podstawowe warunki które powinien spełnić kabel pracujący w układzie z przekształtnikiem częstotliwości.
EN
The paper shows the influence of motor cables properties on proper functioning of system included frequency converter. Its shows the methods of reduction of cables capacity and results of using a cables about incorrect parameters. Its shows also all the conditions which has to be comply by the cables functioning of system included frequency converter.
13
Content available remote Okablowanie w wybranych systemach komunikacji
PL
W ciągu ostatnich lat postęp w elektronice i automatyce wymusił zmiany w konstrukcji kabli sterowniczych i zasilających. Pewność połączeń i dokładność przekazywania danych warunkują skuteczną komunikację. Są bardzo ważnymi czynnikami w instalacjach aparatury kontrolno-pomiarowej oraz sterowania urządzeniami i całymi liniami produkcyjnymi, szczególnie pracującymi w trudnych warunkach środowiskowych. Poszczególne standardy komunikacji czy transmisji danych wymagają różnych połączeń kablowych, a kable do poszczególnych systemów oprócz właściwej budowy muszą charakteryzować się niezawodnością w warunkach pracy, do których są przeznaczone. Najczęściej stosowane systemy komunikacji: AS-I (Actuator-Sensor Interface), PROFIBUS, CANopen, DeviceNet, Ethernet, PROFInet.
PL
Wszystkie współczesne przekształtniki prądu przemiennego działają na zasadzie modulacji szerokości impulsu (PWM). Powyższe warunkuje występowanie w widmie harmonicznych napięcia zasilającego silnik poza pierwszą harmoniczną o regulowanej częstotliwości (zwykle w zakresie 0-60 Hz) pasm wyższych harmonicznych będących wielokrotnością podstawowej częstotliwości modulacji, która jest z reguły nastawiana jednym z parametrów konfiguracyjnych falownika. Z reguły nastawa fabryczna wynosi od 2,5 do 4,5 kHz, ale użytkownik może zmieniać tę częstotliwość w zakresie nawet do 16 kHz.
15
Content available remote Kable do zastosowań w gospodarce wodno-ściekowej
PL
Gospodarka wodno-ściekowa stanowi ważny element infrastruktury każdego kraju. W ciągu ostatnich lat obserwujemy ciągły rozwój technologii uzdatniania wody i oczyszczania ścieków. Znaczną rolę w tym procesie odgrywają nowoczesne techniki pomiarowe i regulacyjne, napęd, sterowanie i łączność. Właściwe funkcjonowanie stacji uzdatniania wody lub oczyszczalni ścieków wymaga zastosowania odpowiedniej klasy urządzeń, które mogą pracować w bezpośrednim kontakcie z wodą pitną lub przy narażeniach środowiskowych występujących np. w oczyszczalni ścieków. Prawidłowa i bezawaryjna praca urządzeń jest uzależniona m.in. od zastosowanych połączeń kablowych i osprzętu kablowego. Należy zauważyć, że problem doboru kabla jest w Polsce często niedoceniany, a przecież to właśnie kable gabarytowo stanowią istotną część instalacji, która jest poddawana działaniu różnorodnych czynników środowiskowych.
PL
Wszystkie współczesne przekształtniki prądu przemiennego pracują w oparciu o zasadę modulacji szerokości impulsu (PWM). Powyższe warunkuje występowanie w widmie harmonicznych napięcia zasilającego silnik poza pierwszą harmoniczną o regulowanej częstotliwości (zwykle w zakresie 0-60 Hz) pasm wyższych harmonicznych, będących wielokrotnością podstawowej częstotliwości modulacji, która jest z reguły nastawiana jednym z parametrów konfiguracyjnych falownika. Z reguły nastawa fabryczna wynosi od 2,5 do 4,5 kHz, ale użytkownik może zmieniać tę częstotliwość w zakresie nawet do 16 kHz.
EN
The paper shows the influence of capacity of motor cables on proper functioning of system included frequency converter. Its shows the methods of reduction of cables capacity and results of using a cables about incorrect parameters. Its shows also all the conditions which has to be comply by the cables functioning of system included frequency converter.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.