Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  powietrze sprężone
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Sprężone gazy i pary znajdują szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, m. in. w przemyśle spożywczym, chłodnictwie i transporcie. W prezentowanym cyklu artykułów omawiane są m. in. niezbędne w codziennej eksploatacji informacje z zakresu termodynamiki gazów, wymiany ciepła, działania urządzeń i instalacji gazów medycznych, obsługi tych instalacji oraz obsługi butli gazowych. Publikowana w tym numerze część 9 tego cyklu poświęcona jest ogólnym zasadom postępowania z gazami medycznymi.
EN
Compressed gases and vapours are widely used in many branches of industry, such as food processing, refrigeration and transport. The series of papers deals - among others - with necessary from the practical point of view information on thermodynamics of gases, heat transfer, working principles of devices and installations for medical gases, as well as operation of these installations and gas cylinders. In this part basic safety principles and precautions are discussed.
PL
Sprężone gazy i pary znajdują szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, m. in. w przemyśle spożywczym, chłodnictwie i transporcie. Do najczęściej sprężanych płynów można zaliczyć powietrze, czynniki chłodnicze, amoniak, azot, tlen, dwutlenek węgla, czy metan. Ze względu na wymagane parametry, w zależności od przeznaczenia sprężane gazy dzieli się na: gazy techniczne, medyczne i spożywcze. W prezentowanym cyklu artykułów omawiane są m. in. niezbędne w codziennej eksploatacji informacje z zakresu termodynamiki gazów, wymiany ciepła, działania urządzeń i instalacji gazów medycznych, obsługi tych instalacji oraz obsługi butli gazowych. Publikowana w tym numerze część 4 tego cyklu poświęcona jest uzdatnianiu sprężonego powietrza oraz podstawowym elementom jego instalacji, czyli rurociągom, zbiornikom i armaturze.
EN
Compressed gases and vapors are widely used in various industries, including in the food industry, refrigeration and transport. The most frequently compressed fluids include air, refrigerants, ammonia, nitrogen, oxygen, carbon dioxide and methane. Due to the required parameters, depending on the intended use, compressed gases are divided into: technical, medical and food gases. The presented series of articles discusses, among others, information necessary in everyday use in the field of gas thermodynamics, heat transfer, operation of medical gas devices and installations, operation of these installations and gas cylinders. Part 4 of this series published in this issue is devoted to the treatment of compressed air and the basic elements of its installation, i.e. pipelines, tanks and fittings.
PL
Sprężone gazy i pary znajdują szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, m. in. w przemyśle spożywczym, chłodnictwie i transporcie. Do najczęściej sprężanych płynów można zaliczyć np.: powietrze, czynniki chłodnicze, amoniak, azot, tlen, dwutlenek węgla, hel, argon, czy metan. Ze względu na wymagane parametry, w zależności od przeznaczenia sprężane gazy dzieli się na: gazy techniczne, medyczne i spożywcze. W prezentowanym cyklu artykułów omawiane są m. in. niezbędne w codziennej eksploatacji informacje z zakresu termodynamiki gazów, wymiany ciepła, działania urządzeń i instalacji gazów medycznych, obsługi tych instalacji oraz obsługi butli gazowych. Ponadto znajdą się w nim również informacje dotyczące wykonania tych instalacji i bezpieczeństwa ich użytkowania.
EN
Compressed gases and vapours are widely used in many branches of industry, such as food processing, refrigeration and transport. The most common compressed media are: air, refrigerants, ammonia, nitrogen, oxygen, carbon dioxide, helium, argon, methane. Taking into account desired parameters and application area, technical, medical and food processing compressed gases can be distinguished. The series of papers deals - except others - with necessary from the practical point of view information on thermodynamics of gases, heat transfer, working principles of devices and installations for medical gases, as well as operation of these installations and gas cylinders. Manufacturing technologies and safety aspects are also described.
PL
Sprężone gazy i pary znajdują szerokie zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu, m. in. w przemyśle spożywczym, chłodnictwie i transporcie. Do najczęściej sprężanych płynów można zaliczyć np.: powietrze, czynniki chłodnicze, amoniak, azot, tlen, dwutlenek węgla, hel, argon, metan. Ze względu na wymagane parametry w zależności od przeznaczenia sprężane gazy dzieli się na: gazy techniczne, medyczne i spożywcze. W prezentowanym cyklu artykułów znajdą się m. in. niezbędne w codziennej eksploatacji informacje z termodynamiki gazów, wymiany ciepła, działania urządzeń i instalacji gazów medycznych, obsługi tych instalacji oraz obsługi butli gazowych. Ponadto znajdą się w nim również informacje dotyczące wykonania tych instalacji i bezpieczeństwa ich użytkowania.
EN
Compressed gases and vapours are widely used in many branches of industry, such as food processing, refrigeration and transport. The most common compressed media are: air, refrigerants, ammonia, nitrogen, oxygen, carbon dioxide, helium, argon, methane. Taking into account desired parameters and application area, technical, medical and food processing compressed gases can be distinguished. The series of papers deals - except others - with necessary from the practical point of view information on thermodynamics of gases, heat transfer, working principles of devices and installations for medical gases, as well as operation of these installations and gas cylinders. Manufacturing technologies and safety aspects are also described.
PL
W artykule zaprezentowano zbudowane w Laboratorium Maszynowym Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej nowe stanowisko przeznaczone do wizualizacji przepływu adiabatycznego. W założeniach do jego konstrukcji autorzy przyjęli jako priorytet walor wizualizacyjny, czyli możliwość realizacji pokazów, a również rzeczywistej pracy instalacji zapewniającej prowadzenie pomiarów laboratoryjnych. Możliwość bezpośredniej obserwacji tworzącej się struktury przepływu jest niezwykle ważna dla prawidłowej pracy wymienników ciepła i urządzeń.
EN
In the paper the new test stand built in the Laboratory of Mechanical Division at the Gdańsk University of Technology is presented. Its primary purpose are measurements and visualization of two-phase flows. Identification of the flow structure is very important for designers of heat exchangers.
EN
A foundry plant as a manufacturing system operates in accordance with the methods and principles making up the entire process of casting production, involving the use of machines and installations. One of the factors transforming the foundry plant’s static structure into the dynamic – processing structure is the compressed air. Practically each procedure making up the casting manufacturing process involves compressed air. Its sources include compressor machines connected to the receiving tanks, making up the compressed air transport installation. Two major aspects are to be addressed in compressed air management: the engineering and economic ones. The engineering aspect involves the manufacturing of compressed air with the required quality features and in the amount balancing its demand, whilst the economic aspect is associated with cost minimisation. This paper investigates the engineering aspects: air quality, with the main focus on air treatment processes to satisfy the constructional and operational requirements of air receivers present in the casting processes.
8
Content available remote Zmodernizowany wskaźnik wilgotności powietrza
PL
Omówiono jeden z wielu problemów związanych z eksploatacją bardzo złożonego i kosztownego sprzętu uzbrojenia. Rozwiązywaniem m. in. takich problemów zajmuje się Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia prowadząc badania eksploatowanego sprzętu w celu utrzymania go we właściwym stanie technicznym zapewniającym bezpieczeństwo dla użytkowników i środowiska naturalnego.
9
Content available remote Powietrze a historia gospodarcza
PL
Jest oczywiste, że rozwój techniki ma bardzo istotny wpływ na gospodarkę. Jednym z działów techniki jest mechanika płynów zajmująca się własnościami gazów, a w niej pneumatyka - skupiająca się na wykorzystaniu powietrza jako medium roboczego. Podjęto tu próbę przedstawienia w zarysie, jak wykorzystywano sprężone powietrze na przestrzeni wieków. A trzeba powiedzieć, że pneumatyka jest jedną z najstarszych technik stosowanych przez człowieka, która mimo upływu lat nadal zajmuje czołowe miejsce wśród technik mechanizujących i automatyzujących procesy produkcyjne. Przedstawione tu historia pneumatyki od czasów starożytnych po współczesność pokazują drogę rozwoju tej dziedziny techniki.
10
Content available remote Oszczędzamy sprężone powietrze
PL
Sprężone powietrze jest niezbędnym, ale jednocześnie najdroższym nośnikiem energii i niejednokrotnie koszt jego produkcji stanowi znaczną część ceny produktu. Dlatego w interesie każdego użytkownika powinno być minimalizowanie ilości zużywanego powietrza, a podstawowym na to sposobem jest eliminowanie nieszczelności instalacji.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.