Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  selection of variables
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Tematem artykułu jest dobór zmiennych niezależnych w modelowaniu procesów logistycznych metodą analizy grafów. Celem głównym jest teoretyczna i empiryczna analiza możliwości stosowania metody analizy grafów do doboru zmiennych niezależnych w modelach ekonometrycznych. Problem badawczy natomiast obejmował swym zasięgiem także poszukiwanie rozwiązań dotyczących uzyskania właściwych kryteriów wyboru zmiennych niezależnych spośród zmiennych kandydujących, przy wykorzystaniu właściwie stawianych i weryfikowanych hipotez zerowych. Niewątpliwym osiągnięciem zastosowania metody analizy grafów jest możliwość uzyskania macierzy współczynników korelacji liniowej Pearsona, które obrazują powiązania między poszczególnymi zmiennymi oraz pozwalają na ich podstawie wyeliminować te zmienne kandydujące, które nie są statystycznie istotne dla badanego procesu logistycznego.
EN
The theme of the article is the selection of independent variables in the modelling of logistic processes using the analysis graphs method. The main objective is theoretical and empirical analysis of the applicability of the analysis graphs method for the selection of independent variables in econometric models. The research included seeking solutions for obtaining the appropriate criteria for the selection of independent variables of the variables candidate, using properly posed and verified hypotheses. The unquestionable achievement of the analysis graphs method is rendering it possible to obtain a matrix of correlation Pearson coefficients which illustrate the relationships between the candidate variables and allow these variables to be eliminated, which is not statistically significant for the test of the logistics process.
2
Content available remote Dobór zmiennych wejściowych w modelu prognoz długoterminowych funkcją Q
PL
W artykule opisano metodę doboru wejść do modelu predykcyjnego korzystającego z rozkładu kanonicznego wektora losowego, nazywanego w skrócie modelem MRK. Model ten wymaga ustalenia kolejności wejść dla zmiennych objaśniających. W artykule opisano istotę zastosowania do tego celu funkcji Q. Przedstawiona metoda doboru wejść daje dobre rezultaty także w przypadku prognoz krótkoterminowych obciążeń elektroenergetycznych systemie krajowym.
EN
The article describes a method of input selection to the forecasting model availing of a random distribution of canonical vector, called briefly the MRK model. This model requires the ordering of input entries for explanatory variables. The article describes the essence of the application for that purpose the function Q. The method of input selection gives good results also in the case of short-term load forecasts in the national electricity system.
EN
In the paper, the formerly introduced spherical multivariate tests are coupled with procedures for selecting the relevant variables. These procedures work in such a way that a non-relevant set of variables is chosen with the probability of significance \alfa, at most. Furthermore, a new method of the calculation of linear principal-component scores is presented, which is based only on the within-sample covariances and yields, nevertheless, a level-\alfa test in each case. This method enables us to determine novel multivariate confidence regions of the unknown mean vector. The statistical procedures are demonstrated by a neurological example.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.