Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Przedstawiono metody wyznaczania strat mocy i przyrostu temperatury w miejscach przejściowych zwarć w stojanie i wirniku generatora synchronicznego.
EN
The paper describe methods of determining power losses and temperature rise in transient short circuits in the stator and rotor of a synchronous generator.
PL
Przedstawiono praktyczne metody badania stanu technicznego izolacji urządzeń elektrycznych wysokiego napięcia oraz wyniki badań on-line wnz. Podano doświadczalnie wyznaczone wartości kryterialne służące do oceny stanu technicznego izolacji.
XX
The methods of testing the technical condition of high-voltage insulation were presented.
PL
Na przykładzie hydrogeneratora rewersyjnego o mocy 57,6/75 MVA przedstawiono wyniki badań kształtu stojana i wirnika. Omówiono wpływ odkształceń badanych elementów na drgania hydrogeneratora w różnych stanach obciążenia.
EN
The results of the research on the shape of the stator and rotor are presented on the example of a reversible hydrogenerator with a capacity of 57,6 / 75 MVA. The influence of deformations of the tested elements on the vibrations of the hydrogenerator in various load conditions was discussed.
PL
Przedstawiono stosowane metody badania wyładowań niezupełnych off-line i on-line do oceny stanu technicznego wysokonapięciowej izolacji generatorów i silników. Podano zalety i wady tych metod.
EN
The article presents the methods of testing partial discharges off-line and on-line for the assessment of the technical condition of high-volta- ge insulation of generators and motors were presented. Advantages and disadvantages of these methods are given.
PL
Przedstawiono analizę momentów skrętnych na wale turbozespołu 1308 MVA występujących podczas rozmaitych zakłóceń sieciowych, obliczonych za pomocą uniwersalnego modelu matematycznego.
EN
Using a universal mathematical model of a turbine-generator unit, torsional shaft moments under different operating conditions are calculated.
PL
Przedstawiono wnioski wynikające z badań wibracyjnych i cieplnych hydrogeneratora-silnika umożliwiające ocenę jego stanu technicznego. Podano podstawowe przyczyny jego rekonstrukcji po ok. 40-letniej eksploatacji. Omówiono zakres proponowanej rekonstrukcji.
EN
The conclusions resulting from vibration and thermal tests of reverse hydro generator permitting the evaluation of its technical state are presented. Basic causes of its reconstruction after about 40 years of exploitation are presented. The scope of proposed reconstruction are discussed.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.