Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 6

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  materiały lepkosprężyste
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote On the exponential decay for viscoelastic mixtures
EN
This paper concerns the study of mixtures composed of a thermoelastic solid and a viscous fluid. For these mixtures, the dissipation effects are connected with the viscosity rate of one constituent and with the relative velocity vector. Using the time-weighted surface power method, associated with the linear process, we obtain some spatial decay estimates, characterized by time-independent and time-dependent decay rates, respectively. The first type of estimate is appropriate for large values of time, while the other is useful for short values of the same variable.
EN
This paper presents a new method for measuring the low magnitude friction forces in biojoints and polymers. It provides a basis for facilitating the control of friction and viscoelastic properties of biomaterials, especially for tissue cultivation process in bioreactors. This method is based on forced vibration of a two-ball actuator and sensor which are directed parallel to the sample surface. A tuning piezoelectric fork device is introduced for exciting the system, when simultaneously it is used as a sensor. Variation of vibration parameters are induced through energy dissipation of indentor system which has the same friction force and viscoelastic behaviour as the sample. In this regard, the mathematical model of excited oscillations including variation of generated friction forces and viscolelastic characteristics is presented.
PL
Referat przedstawia nową koncepcję dotyczącą pomiaru małych sił tarcia oraz właściwości materiałów lepko-sprężystych. Zaprezentowano: ogólny zarys metody pomiaru, wskazania dotyczące projektowania i budowy urządzenia pomiarowego, model matematyczny oraz sposób identyfikacji parametrów modelu. Metoda ta jest szczególnie przydatna w przypadku analizy właściwości materiałowej polimerów oraz tkanki chrząstki stawowej człowieka zarówno in vitro, jak i podczas hodowania w bioreaktorach.
EN
Problem of estimation of damping parameters of a structure by analysis of wave propagation in the structure, is addressed. The task is formulated for a cantilever multi-layer beam undergoing random excitation. Since different methods of solution of the problem have been developed the need arises to discuss and compare results obtained by means of the latter ones. Stress is laid on Inhomogenous Wave Correlation method based on analysis of wave field with damping included. Experimental tests are conducted to ensure objectivity of the obtained results. Case of a single-layer beam is investigated first in order to validate the theoretical model used subsequently in studies of sandwich structures. In analysis of multi-layer beams, two arrangements of layers inducing different damping mechanisms, namely free layer damping and constrained layer damping, are taken into account. Discussion on a physical interpretation of the determined damping parameters closes the study.
PL
Materiały lepkosprężyste wykazują duże tłumienie wewnętrzne. Własność ta determinuje ich zastosowania przemysłowe, obejmujące m.in. konstrukcje lotnicze, statki podwodne i pojazdy drogowe. Duże zainteresowanie tymi materiałami odzwierciedla liczba publikacji poświęconych tłumieniu drgań przy użyciu taśm i folii lepkosprężystych. Szczególną uwagę poświęca się drganiom poprzecznym belek laminatowych z warstwą lepkosprężystą. Odpowiedź dynamiczna wspomnianych układów wielowarstwowych zależy od parametru tłumienia, dlatego też konieczne wydaje się opracowanie rozwiązań umożliwiających jego wyznaczenie. Istniejące metody identyfikacji tłumienia można podzielić na dwie grupy. Sformułowanie modalne jest oparte na obliczeniu pasma częstotliwości odpowiadającego poziomowi prędkości drgań przynajmniej -3 dB, liczonego w stosunku do wartości szczytowej, zmierzonej w rezonansie (half-power bandwidth). Z uwagi na obserwowany we wszystkich układach wzrost gęstości modalnej w wysokich częstotliwościach, metoda powyższa jest ograniczona do wąskiego zakresu niskich częstotliwości, obejmującego kilka pierwszych modów drgań. Ponadto, sformułowanie to umożliwia wyznaczenie parametru tłumienia jedynie dla częstości własnych. Inna grupa metod jest oparta na analizie pola falowego generowanego w pobudzanym układzie. Metody k-przestrzenne (k-space methods) uwzględniają tłumienie poprzez wprowadzenie zespolonej liczby falowej. Artykuł prezentuje wyniki weryfikacji eksperymentalnej metody korelacji fali niejednorodnej (Inhomogenous Wave Corelation), otrzymane dla stalowej belki wspornikowej pokrytej warstwą lepkosprężystą. Badana jest zależność zespolonej liczby falowej od częstotliwości. Przedstawione są także wyniki uzyskane przy użyciu innej, starszej metody, zaproponowanej przez McDaniela i in. W tej ostatniej, w porównaniu z rozwiązaniem oryginalnym, wprowadzono dwie istotne modyfikacje. Po pierwsze, do wzbudzenia zamiast sygnału przejściowego użyto ciągłego sygnału losowego. Po drugie, wzorując się na rozwiązaniu zastosowanym w metodzie IWC, do algorytmu identyfikacyjnego wprowadzono funkcję koherencji. Obie metody wykorzystują wyniki tego samego eksperymentu. Pole falowe generowane w testowanej belce jest rekonstruowane na podstawie pomiarów przemieszczenia dokonywanych w punktach rozmieszczonych wzdłuż jej długości. Porównanie funkcji przejścia otrzymanych eksperymentalnie z rozwiązaniem teoretycznym umożliwia wyznaczenie wartości zespolonej liczby falowej w funkcji częstotliwości. Algorytm identyfikacji zaimplementowano w programie MATLAB. Artykuł zamykają dyskusja wyników i uwagi końcowe.
EN
The solution is given to a problem of non-steady (oscillating) flow of linear viscoplastic media in an annular gap of rotational viscometer: the outer cylinder moves stepwise, the inner one is fixed. It was shown that average shear rate on the surface of inner cylinder differed from its steady-state value by the factor t1/t2 (t1 is the motion length of time, t2 is the fall period of time).
PL
Przedstawiono rozwiązanie zagadnienia nieustalonego (oscylacyjnego) przepływu liniowych lepkosprężystych mediów w pierścieniowej szczelinie rotacyjnego wiskozymetru, w którym wewnętrzny cylinder porusza się skokowo, wewnętrzny zaś jest nieruchomy. Wykazano, że średnia prędkość ścinania na powierzchni wewnętrznego cylindra różni się od jej ustalonej wartości o czynnik t1/t2 (t1 jest czasem trwania ruchu, t2 - pełnym okresem czasu).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.