Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 12

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Fotowoltaika to najpopularniejsze odnawialne źródło energii w Polsce - to efekt programów finansowych, które mają na celu zwiększenie efektywności energetycznej budynków. Co ciekawe, już w sierpniu 2021 r. przekroczona została bariera 5 GW mocy fotowoltaiki, choć w strategii „Polityka energetyczna Polski do 2040 roku" rząd przewidywał, że poziom 5-7 GW Polska osiągnie w 2030 r. Na koniec pierwszego kwartału 2023 r. łączna moc w fotowoltaice przekroczyła 13 GW. Instytut Energii Odnawialnej (IEO) przewiduje, że w ciągu trzech lat Polska stanie się czwartym w Europie wytwórcą energii elektrycznej ze słońca.
2
Content available remote Panele fotowoltaiczne a bezpieczeństwo pożarowe budynków
PL
W artykule zwrócono uwagę na konieczność stworzenia aktualnych przepisów prawnych, które precyzowałyby wymagania dla dachów w przypadku montażu na nim modułów fotowoltaicznych. Podkreślono wagę zabezpieczenia dachu i poddasza i odpowiedniego przygotowania ich pod instalację fotowoltaiczną.
EN
The article draws attention to the need to create current legal regulations that would specify the requirements for roofs in the case of installing photovoltaic modules on them. The importance of securing the roof and attic and properly preparing them for a photovoltaic installation was emphasized.
3
Content available remote Odporność ogniowa przekryć dachowych. Dobre praktyki stowarzyszenia DAFA
PL
W artykule omówiono kwestię odporności ogniowej przekryć dachów płaskich, w tym dachów z modułami fotowoltaicznymi.
EN
The article discusses the issue of fire resistance of flat roof coverings, including roofs with photovoltaic modules.
4
Content available remote Dobór prawidłowych rozwiązań ścian zewnętrznych na granicy stref pożarowych
PL
Artykuł dotyczy rozwiązań ścian zewnętrznych budynków na granicy stref pożarowych. Wymieniono najważniejsze wymagania w zakresie bezpieczeństwa pożarowego wynikające z WT, a także pokazano na schematach rozwiązania dot. ścian oddzielenia przeciwpożarowego.
EN
The article concerns the solutions used on the border of fire zones of the external walls of buildings. The most important fire safety requirements resulting from the WT are listed, and the solutions for fire separation walls are also shown in the diagrams.
5
Content available remote Bezpieczeństwo pożarowe budynków drewnianych
PL
W artykule poruszono kwestię bezpieczeństwa pożarowego domów drewnianych. Omówiono właściwości wełny mineralnej jako materiału do izolacji. Przedstawiono wymogi prawne dotyczące bezpieczeństwa pożarowego budynków.
EN
The article deals with the issue of fire safety of wooden houses. The properties of mineral wool as an insulation material are discussed. Legal requirements for fire safety of buildings are presented.
6
PL
Biurowce przy halach produkcyjno-magazynowych to najczęściej budynki niskie (do 12 m) lub średniowysokie (do 25 m). Zalicza się je do grupy budynków użyteczności publicznej ZL III.
7
Content available remote Pożar ściany zewnętrznej z barierami ogniowymi
8
Content available remote Odporność ogniowa przekryć dachowych
9
Content available remote Pożar ściany z barierami ogniowymi
PL
W artykule przedstawiono badanie czterech różnych próbek ocieplonych systemem ETICS pod kątem bezpieczeństwa pożarowego. Opisano układy zabezpieczeń ogniowych poszczególnych próbek, a także wyniki badań. Zwrócono uwagę na celowość wykonywania barier ogniowych.
EN
This paper presents a study of four different ETICS insulated specimens for fire safety. Fire protection systems for individual specimens as well as test results were described,. Attention was given to the usefulness of making fire barriers.
PL
Zasady wiedzy technicznej nie zostały precyzyjnie zdefiniowane w prawie budowlanym, ale zgodnie z nim powinny być przestrzegane w procesie inwestycyjnym na równi z wymaganiami przepisów techniczno-budowlanych. W artykule zostały przedstawione przykłady wytycznych branżowych, stanowiących niezbędne uzupełnienie warunków technicznych.
EN
The principles of technical knowledge have not been precisely defined in the construction law, but according to it, they shall be respected in the investment process on a par with the requirements of technical and construction regulations. The article presents examples of industry guidelines that are a necessary supplement to the WT.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.