Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pole termiczne
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy przedstawiono uproszczoną metodę analizy pola termicznego w izolacji przewodu przy wykorzystaniu funkcji Greena. Podstawą metody jest dekompozycja obszarów przewodu. Żyłę przewodu modelowano jako element skupiony, zaś izolację analizowano jako element o parametrach rozłożonych. W rezultacie, w pracy wyznaczono krzywe rozgrzewu oraz termiczne stałe czasowe w izolacji przewodu przy stałej (uśrednionej) i zmiennej rezystywności żyły przewodu. Wyniki pozytywnie zweryfikowano metodą elementów skończonych.
EN
In the paper a simplified method of determination of the thermal field in wire insulation was presented by using the Green’s function. The basic of the method is the decomposition of the regions of the wire. The core of the insulation was modeled as a inert element of the first order, and the insulation was analyzed as the distributed parameter. As a result, heating up curves and time constant in the insulation of the wire were determined for the constant (averaged) and variable resistivity. The result was positively verified using the finite element method.
EN
The article analyses information energy diagrams of thermodynamic interaction at drying of printing products. It shows the models of thermodynamic interaction of thermal energy with drying objects. We have built the structure of the integrated system of thermal process control at drying of printing products. We have formulated the tasks of optimization of drying technological process.
PL
Podjęto problem zapewnienia prawidłowości technologicznego procesu suszenia produkcji poligraficznej, który dotychczas nie był w pełni rozwiązany, m.in. z powodu rozmaitości obiektów o różnej postaci fizycznej, chemicznej, strukturalnej oraz wielorakich właściwościach. Także w źródłach energii cieplnej stosowane są różne rozwiązania systemu działania. Autorzy proponują optymalizować proces technologiczny przez zbudowanie strukturalnego schematu obiektu suszenia oraz identyfikację parametrów na podstawie równania termodynamiki procesu wymiany dla źródeł danego typu i samej suszarki. Graniczne wymagania procesu suszenia oparto na kompleksowych badaniach eksperymentalnych i teoretycznych. W efekcie uzyskano bezawaryjność procesu oraz jego efektywność.
EN
In this work the theory of two temperature generalized thermoelasticity has been used to investigate the problem of reflection of P-wave and SV-wave in a half space when the surface is i) thermally insulated or ii) isothermal. The ratios of the reflection coefficient to that of the incident coefficient for different cases are obtained for P-wave and SV-waves. The results for various cases for the conductive and dynamical temperature have been compared. The results arrived at in the absence of the thermal field (elastic case) have also been compared with those in the existing literature. Finally, the results for various cases have been analyzed and depicted in graphs.
EN
A physical and mathematical model of heat transfer in a system of a power transistor and forced air stream cooled radiator was presented. An important part of the model was the estimation of the heat transfer coefficient for forced convection and radiation. Transient thermal field was determined with the use of the finite element method by using a professional computer program NISA v. 16. The results were verified by doing measurements. Thermoelectric sensors of the T type, an NI 9211 module and an NI Signal Express computer program were utilized during the measuring. The relative difference between the results of the computations and the measurements did not exceed 15,5% in the transient state and it dropped to 6% in the steady state.
PL
W pracy przedstawiono fizyczny i matematyczny model propagacji ciepła w układzie tranzystora mocy i radiatora chłodzonego wentylatorem. Istotnym elementem modelu było oszacowanie współczynnika przejmowania ciepła z układu w warunkach wymuszonej konwekcji i promieniowania. Nieustalone pole termiczne wyznaczono metodą elementów skończonych za pomocą profesjonalnego programu NISA v.16. Wyniki numerycznej symulacji zweryfikowano na drodze pomiarowej. W tym celu wykorzystano termoelektryczne czujniki typu T, moduł NI 9211 oraz oprogramowanie NI Signal Express. Okazało się, że względna różnica między wynikami obliczeń i pomiarów nie przekroczyła w stanie przejściowym 15,5% i w stanie ustalonym zmalała do 6%.
EN
This paper describes the application of the skull melting method for an artificial generation of particulate material of inorganic compounds like CsOH, NaOH, SnO2 and UO2. The skull melting process is analyzed analytically. Thereby the electromagnetic field is calculated by a one dimensional time harmonic model. Thermal losses are estimated by simple analytical formulas. Finally an electromagnetic thermal field coupling is performed to calculate the temperature distribution inside the crucible, considering transient thermal effects. The skull melting process is simulated for the example of UO2. Under consideration of the given material properties it is shown that the skull melting method can be applied to fuse UO2.
EN
The paper presents an application of a time decomposition approach in parallel computations used to determine thermal field in a DC cable during a short-circuit state and during the cooling process after the interruption of the short-circuit current. An algorithm of the non-stationary thermal field determination was introduced. One-second short-circuit current density was calculated. Mean time constants during the cooling process were also computed. The speedup and efficiency of the parallel computations were analysed.
PL
W artykule zaprezentowano zastosowanie koncepcji podziału czasu w równoległych obliczeniach termicznego pola w kablu DC w stanie zwarcia oraz stygnięcia po zwarciu. Opracowano algorytm wyznaczania przestrzenno-czasowego rozkładu temperatury oraz obliczono jednosekundową gęstość prądu zwarcia. Wyznaczono rozkłady uśrednionych stałych czasowych w trakcie stygnięcia. Przeanalizowano parametry wydajnościowe algorytmu równoległego - przyśpieszenie i efektywność obliczeń.
7
Content available remote Free convection inside a vertical inphase wavy cavity
EN
We examined the heat transfer and fluid flow characteristics inside a bent cavity made of two horizontal straight walls and two vertical bent walls. Bent walls are assumed to follow a profile of cosine curve. Horizontal straight walls are kept adiabatic, while the bent walls are isothermal but kept at different temperatures. Laminar nature convection inside the cavity is considered. Governing equations were discretized using the Finite Volume method with collocated variable arrangement. Simulation was carried out for a range of wave ratio 'lambda' = 0.00-0.6, aspect ratio A = 1.0-4.0, and Rayleigh number Ra = 100-107 for a fluid having Prandtl number 1.0. Streamlines and isothermal lines are used to present the corresponding flow and thermal field inside the enclosure. Local and global distributions of Nusselt number are presented for the above configuration. Lastly, velocity profiles are presented for some selected cases of A and 'lambda' inside the enclosure for better understanding of the influence of flow field on the thermal field.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.