Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 397

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  odpad komunalny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
PL
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest instytucją prawną w systemie przepisów o odpadach komunalnych dość już zadomowioną. Jednak jego status, organizacja i funkcjonowanie wciąż wywołują wątpliwości i pytania, zwłaszcza w związku z ewoluującymi przepisami, w szczególności Ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
PL
W połowie stycznia br. udostępniona została interpretacja Departamentu Gospodarki Odpadami Ministerstwa Klimatu i Środowiska – dokument nr 1452859.4626260.3656901 z 14 stycznia 20201 r. – z założenia wyjaśniająca wątpliwości pojawiające się na gruncie rozumienia przepisów określających zasady stosowania karty przekazania odpadów komunalnych.
PL
Epidemia koronowirusa odcisnęła piętno na wszystkich obszarach gospodarki. Jednym z sektorów, który w sposób szczególny wysuwa się na pierwszy front walki z wirusem, jest gospodarka odpadami komunalnymi. Zapewnienie sprawnego funkcjonowania tego sektora w czasach epidemii ma znaczenia fundamentalne dla zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców.
PL
Zmiany przepisów nie tylko przyczyniły do zwiększenia poziomów selektywnej zbiórki i recyklingu, ale też jeszcze bardziej podniosły koszty gospodarowania odpadami. Tymczasem przedstawiciele branży i samorządów wciąż czekają na ważne dla nich przepisy i z niepokojem obserwują sytuację na rynku surowców wtórnych.
PL
Jedną ze zmian w nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z lipca 2019 r.1 było wprowadzenie w gminach obowiązkowego segregowania odpadów komunalnych. Do samorządów należy teraz kontrola tego obowiązku oraz ewentualne nakładanie kar na mieszkańców. Problem stanowią kontrolowanie przydomowych kompostowników i frakcja bioodpadów, co było jednym z tematów Kongresu Envicon 2020.
PL
Składowiska odpadów komunalnych można zaliczyć do najtrudniejszych środowisk, które są poddawane biologicznej rekultywacji z zastosowaniem drzew i krzewów. Jakie są możliwości łagodzenia roślinom ekstremalnych warunków pogodowych w tego typu miejscach?
PL
Ministerstwo Klimatu przygotowało projekty dwóch ważnych aktów prawnych. Czy ich przyjęcie znacząco zmieni zasady funkcjonowania gospodarki odpadami? Przynajmniej dla niektórych nowe przepisy oznaczać będą wyższe koszty działalności.
PL
W ostatnim czasie nastąpił duży wzrost wydatków ponoszonych przez mieszkańców na usługi komunalne, w tym na odbiór odpadów. W niektórych miastach stawki za wywóz śmieci wzrosły o kilka złotych, ale w innych nawet o 650%! Jakie taktyki cenowe przyjęły samorządy w obliczu konieczności wprowadzenia podwyżek?
PL
W styczniu odbyła się druga runda ministerialnych (pre)konsultacji w sprawie wdrożenia w Polsce przepisów dotyczących rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Jednak oprócz zapewnień, że interesariusze są gotowi na wprowadzenie ROP, chętni do współpracy i otwarci na propozycje, pojawia się też obawa, że tak naprawdę wszyscy drepczą w miejscu.
PL
Latem 2019 r. w mediach pojawiły się informacje o wielomilionowych karach, jakie gminy będą musiały zapłacić za nieosiągnięcie 50-procentowego wskaźnika recyklingu odpadów komunalnych, przewidzianego na 2020 r. Czy rzeczywiście 16 polskich miast będzie musiało zapłacić łącznie ponad 211 mln zł kary?
PL
Pod obrady Sejmu trafi wkrótce projekt nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (u.c.p.g.)1. Zawiera on m.in. niektóre zmiany zapowiedziane przez wiceministra Jacka Ozdobę w pakiecie „Czystość Plus”. Część projektowanych zmian oceniana jest pozytywnie. Eksperci są jednak zgodni, że ustawa staje się coraz bardziej skomplikowana i być może potrzebny jest nowy, kompleksowy akt prawny dotyczący gospodarki odpadami.
PL
W perspektywie 2025 roku aż 55% wytworzonych odpadów komunalnych powinno być kierowane do recyklingu. W kolejnych latach poziom ten ma rosnąć, aż do 65% w 2035 r. Czy taki poziom recyklingu w warunkach polskich jest możliwy do osiągnięcia?
PL
W ostatnich latach działania związane z segregacją odpadów stały się dla mieszkańców Gdańska elementem trwale obecnym w ich codziennych czynnościach. Jakie kierunki działań przyjęto?
PL
Odpady komunalne wytworzone, objęte statystyką GUS, obejmują odpady odebrane od właścicieli nieruchomości oraz zebrane selektywnie. Jaki jest bilans statystyk oraz udział składowania odpadów w Polsce i w województwie dolnośląskim?
PL
Mimo funkcjonowania aktualnie zdecydowanie lepszego niż jeszcze kilkanaście lat temu systemu gospodarki odpadami, opartego w głównej mierze na sieci instalacji komunalnych i kilku spalarniach odpadów, do pełnego zamknięcia systemu racjonalnej gospodarki odpadami pochodzenia komunalnego brakuje ogniwa, którym jest zagospodarowanie powstającej w instalacjach komunalnych frakcji energetycznej.
PL
By prowadzić skuteczną gospodarkę odpadami, gminy mogą tworzyć związki międzygminne. Obecnie stanowią one istotny element systemu. Jakie są ich atuty, a jakie mogą być ich wady?
PL
Ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z 19 lipca 2019 r. wprowadza wiele różnego rodzaju zmian do szeroko rozumianego prawa odpadowego, spośród których część dotyczy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
PL
Mimo że Unia Europejska najprawdopodobniej nie będzie dofinansowywać instalacji termicznego przekształcania odpadów, stawiając na gospodarkę obiegu zamkniętego, polski rząd – który wcześniej z dużą ostrożnością podchodził do spalania odpadów – zamierza połączyć te rozwiązania i ze wspierania spalarni rezygnować nie chce. O zagadnieniach tych mowa będzie podczas 16. Konferencji „Termiczne Przekształcanie Odpadów”, która odbędzie się w listopadzie w Katowicach i Zabrzu.
PL
W większości krajów członkowskich Unii Europejskiej dyrektywy tzw. Pakietu Recyklingowego czekają jeszcze na przeniesienie do prawa lokalnego. Jednak zawarte w europejskich normach prawnych wytyczne co do tzw. kwot recyklingowych już dzisiaj powodują dużą irytację i intensywną dyskusję na temat szans ich realizacji.
PL
Spalanie odpadów, według Sławomira Mazurka, wiceministra środowiska, nie może być kierunkiem, w którym podążać powinna gospodarka odpadami komunalnymi. Powinno ono stanowić jedynie uzupełnienie systemu gospodarki odpadami. Spalanie odpadów lub produkcja paliw z odpadów nie przyczynią się też do osiągnięcia wymaganych poziomów ponownego użycia i recyklingu.
first rewind previous Strona / 20 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.