Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rzeczywistość
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Purpose: The article focuses on defining the concept of mobile technology and social media and presenting the novum aspects most affecting the social reality. The aim of the article is to emphasize the importance of mobile technologies and the continuous development of information technology in terms of the importance of social media. As a result, the article presents opportunities and threats to the world resulting from the use of the described technologies and gives an opinion on the rapid development in this aspect. Design/methodology/approach: The considerations and analysis made it possible to identify the causes of excessive use of mobile technologies and to present the most commonly used types of social media. Findings: The article shows the essence of mobile technologies and the likely direction of development in this aspect. The article defines the social reality in the context of social media and analyzes the modern world determined by technologies. The information contained in the article shows the huge increase in the importance of mobile technologies at the expense of real life and shows the priority of general improvement of the quality of life in favor of addiction and manipulation. Originality/value: The information contained in the article defines the concept of mobile technologies, social media and social reality, presents selected issues related to these aspects and indicates the direction of world development in the context of the issues described.
2
Content available Przestrzeń cyfrowa : arealny nowy świat
PL
Multimedialny rozwój cyfryzacji oraz styl życia społeczeństwa technokratyczno–konsumpcyjnego doprowadził do sytuacji, że człowiek, anihilując ekosystemy, eksterminuje warunki własnego bytu, przebywając w zaciszu strefy mieszkalnej, za pomocą multimediów, zza ekranu monitora komputera, telewizora wnika w przestrzeń imitującą rzeczywistość. Przytaczając oraz analizując szereg przykładów, autor prezentuje marginalny świat rzeczywisty w obszarach nierzeczywistej przestrzeni cyfrowej, który implementuje rzeczywistości arealny świat. Pozwala to na postawienie tezy, iż osobowość człowieka rozwinęła się na tyle, że można doszukiwać się równie materialnych funkcjonalno-przestrzennych kreacji architektonicznych z przestrzeni rzeczywistej w przestrzeniach cyfrowych, filmowych, grach komputerowych czy sztuce, co czyni z przestrzeni cyfrowej egzystencjalny, kreatywny społeczny, amaterialny, otwarty świat. Architektura, która jest częścią środowiska naturalnego (eksploatuje to środowisko), pojawia się obecnie w przestrzeni nierzeczywistej, pozwalając ukazywać i kreować świat, dając możliwość urzeczywistniania, odreagowania, odrealnienia, spotkania się, bycia pośród innych czy bycia kimś innym, a także umożliwia na przykład zwiedzanie niedostępnych „rzeczywistych” miejsc lub odbywanie historycznych przygód/wycieczek. Artykuł jest przyczynkiem do dyskusji oraz refleksji nad kierunkiem rozwoju architektury w znaczeniu przestrzenno-funkcjonalnym (budować czy kreować interaktywne/cyfrowe przestrzenie, wirtualne obiekty architektoniczne). Jest także próbą określeniem położenia/miejsca człowieka (na świecie egzystuje ponad 7 miliardów ludzi) będącego w relacji z przestrzenią rzeczywistą (ekosystemem oraz sztucznym środowiskiem życia) w stosunku do przestrzeni nierzeczywistej (w której tylko z internetu korzysta około 3 miliardów ludzi).
EN
Tracking and analyzing development of the digitization media in which development and society lifestyle technocratic-consumption has led to a situation where a human annihilate ecosystems exterminate conditions of his own being, existence in the comfortable living area through the multimedia, from behind the screen of computer monitor, TV penetrates into the space imitating reality. Citing and analyzing a number of examples the author presents the marginal areas of the real world in the unreal digital space that implements reality areal world. This allows to forward the thesis that the human personality has evolved so much that can be traced to the material as functional-spatial architectural creations from real space into the areas of digital, films, computer games or art which makes digital space existential creative social amaterial open world. Architecture, which is part of the natural environment (exploits this environment), appear in currently unreal space allowing showing and creating the world, giving the possibility of performing, acting out, make unreal, to meet, to be among the others, or being someone else, and also allows for example for explore inaccessible „real” places or historic event adventures/tours. Article is a contribution to the debate and reflection on the direction of the development of architecture in terms of spatialfunctional (build, or create interactive/digital spaces, virtual architectural objects). It is also specifying the position/location of human (worldwide exists over 7 billion people), which is in relation to the real space (an artificial environment and ecosystem of life) compared to the unreal space (in which only the Internet uses some 3 billions).
3
Content available Measurable realistic image-based 3D mapping
EN
Maps with 3D visual models are becoming a remarkable feature of 3D map services. High-resolution image data is obtained for the construction of 3D visualized models.The3D map not only provides the capabilities of 3D measurements and knowledge mining, but also provides the virtual experienceof places of interest, such as demonstrated in the Google Earth. Applications of 3D maps are expanding into the areas of architecture, property management, and urban environment monitoring. However, the reconstruction of high quality 3D models is time consuming, and requires robust hardware and powerful software to handle the enormous amount of data. This is especially for automatic implementation of 3D models and the representation of complicated surfacesthat still need improvements with in the visualisation techniques. The shortcoming of 3D model-based maps is the limitation of detailed coverage since a user can only view and measure objects that are already modelled in the virtual environment. This paper proposes and demonstrates a 3D map concept that is realistic and image-based, that enables geometric measurements and geo-location services. Additionally, image-based 3D maps provide more detailed information of the real world than 3D model-based maps. The image-based 3D maps use geo-referenced stereo images or panoramic images. The geometric relationships between objects in the images can be resolved from the geometric model of stereo images. The panoramic function makes 3D maps more interactive with users but also creates an interesting immersive circumstance. Actually, unmeasurable image-based 3D maps already exist, such as Google street view, but only provide virtual experiences in terms of photos. The topographic and terrain attributes, such as shapes and heights though are omitted. This paper also discusses the potential for using a low cost land Mobile Mapping System (MMS) to implement realistic image 3D mapping, and evaluates the positioning accuracy that a measureable realistic image-based (MRI) system can produce. The major contribution here is the implementation of measurable images on 3D maps to obtain various measurements from real scenes.
4
Content available remote Obiekty i sieci. Wirtualna superpozycja
EN
The contemporary city is constituted by networks and objects. The superposition of these networks that affect the whole city constitutes the well-known physical reality. A new network, technically possible, is the virtual space that, still developing, will shortly get up to the city altering our present conventional perception.
PL
Współczesne miasto składa się z sieci i obiektów. Nakładanie się tych sieci, oddziałujących na całe miasto, tworzy dobrze znaną, namacalną rzeczywistość. Nowa, technicznie możliwa sieć to wirtualna przestrzeń, która, wciąż się rozwijając, wkrótce obejmie miasto zmieniając naszą obecną, stereotypową percepcję.
PL
W opracowaniu autorka przedstawia wizję zmiany życia w świetle realnym na rzeczywistość alternatywną. Łącznikiem między tymi światami według autorki mogą być gry symulacyjne.
PL
Celem artykułu jest wskazanie na zachodzące relacje między rzeczywistością poznawaną empirycznie (naturalną) a światem wirtualnym. Z tej racji, najpierw zostanie scharakteryzowana rzeczywistość w kontekście koncepcji przyrodniczych i filozoficznych. Wiedza dotycząca otaczającej nas rzeczywistości materialnej jest przedmiotem badań nauk szczegółowych. Zmienia się ona wraz z ich postępem. Te zmiany mają również wpływ na tworzone koncepcje filozoficzne rzeczywistości, lecz niezmienne w swej zasadniczej wymowie są poglądy idealistyczne i realistyczne. Z tej też racji zostaną one przybliżone. Następnie zostanie podjęta próba określenia pojęcia świata wirtualnego, wskazania na istotne jego cechy oraz przykłady realizacji. Uwypuklenie tych dwu typów rzeczywistości: empirycznej (naturalnej) i wirtualnej (sztucznej) będzie podstawą do uchwycenia związków zachodzących między nimi oraz podjęcia próby wyjaśnienia fenomenu, jakim jest dynamiczny rozwój rzeczywistości wirtualnej.
8
Content available remote Symbolic experience in architecture
EN
In the paper one tried to present some semantic relations between hypotheticalable, theoretical, virtual worlds and real world. The objective of this paper is to prove that from the viewpoint of the semiontics decription language the possible world included some notions is not semantic empty set. Decription language is always pollute with real world meannings, which has already semantic arranged world.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.