Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  planning studies
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule podjęto analizę procesów rozwojowych wywołanych na obszarach poddanych wysokiej presji inwestycyjnej, spowodowanej oddziaływaniem centralnych terenów aglomeracji oraz lokalizacji przy obszarze morskim. Przedstawiono tło problemowe, a także przykłady interwencyjnych działań naprawczych zastosowanych w studiach gminnych, które mają na celu poprawę jakości przestrzeni tych obszarów.
EN
In this article it was analyzing development processes caused in areas subject to high investment pressure, caused by the impact of the central urban areas and the location of the maritime area. Illustrated background problem, as well as examples of intervention activities in texts of planning documents, that are aimed at improving the quality of the space in these areas.
PL
W sytuacji ograniczeń czasowych lub finansowych przedsiębiorstw zarządzających przewodami kanalizacyjnymi jest możliwe stosowanie tzw. selektywnej inspekcji sieci, umożliwiającej oszacowanie stanu przewodów na podstawie badań odpowiedniej próby losowej. Scharakteryzowano główne założenia tej metody oraz jej związek z planami rehabilitacji przewodów.
EN
In the event of time constraints or financial management companies it is possible to use the so-called selective inspection of mains, allowing the estimation of the state of wires on the basis of an appropriate sample. The article describes the main principles of the method and its relationship to the plans of rehabilitation wires.
PL
Podstawą skutecznego i zarazem racjonalnego procesu zarządzania obszarami miejskimi jest m.in. planowanie przestrzenne rozumiane jako „całokształt działalności zmierzającej do racjonalnego zagospodarowania przestrzeni z uwzględnieniem bieżących i przyszłych potrzeb społeczeństwa” [Kupiec 2002, s. 13]. Efektem planowania przestrzennego są opracowania planistyczne, takie jak studia uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które są cennymi instrumentami polityki przestrzennej i zarządzania obszarami miejskimi. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego należą do instrumentów bezpośrednich, tzn. stanowią nakazy lub zakazy, a konsekwencją ich naruszenia są sankcje prawne.
EN
The purpose of this article is presentation of social responsibility and the role and importance of selected social groups in the preparation of planning studies, as well as the consequences of their activities. Content of this article results from the analysis of the drafting process of the local development plan for the city of Lodz, including Łagiewniki Forest Area and its buffer zone and is based on the author’s observations arising from the professional work. In society can be develop responsibility concerning urban management, and its result is the realization of public interest. In contradiction is private interest, which usually ensues of lack of creation of responsibility of particular individual, which can result an overriding of even the best and prizewinning local spatial development plan.
PL
W artykule autorzy podejmują temat podstaw wstępnych studiów planistycznych i opisują kolejność prac studialnych związanych z rozwojem układu drogowego w mniejszych miejscowościach województwa zachodniopomorskiego.
EN
The paper concerns on the issue of planning methods in designing by-passes of minor cities. The authors show the method on four examples of Polish cities.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.