Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  praca silnikowa
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Studies of the permanent magnet DC machine
EN
A hybrid drive of an unmanned aerial vehicle uses two mechanically coupled drives. In one of the drives, an electrical machine is used. Its role is not only limited to a motoring operation, e.g. during achieving the flight ceiling. The electric machine changes its operation into generating after reaching the flight ceiling, this allows not only meeting current electrical energy demands but also battery recharging. This paper presents the results of laboratory tests of a BLDC machine in motoring and generating operation. Mechanical characteristics of the motor for different supply voltages and external characteristics for generator were determined. The possible energy conversion efficiencies for both motoring and generating operations were determined.
PL
Napęd hybrydowy bezzałogowego aparatu latającego wykorzystuje dwa napędy sprzężone ze sobą mechanicznie. W jednym z napędów stosuje się maszynę elektryczną. Jej rola nie ogranicza się tylko do pracy silnikowej w trakcie np. osiągania pułapu przelotowego. Po osiągnięciu pułapu przelotowego maszyna elektryczna przechodzi w stan pracy generatorowej, umożliwiając nie tylko pokrywanie bieżącego zapotrzebowania na energię elektryczną, ale również doładowywanie baterii akumulatorów. W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych maszyny prądu stałego z magnesami trwałymi w zakresie pracy silnikowej i prądnicowej. W wyniku badań wyznaczono charakterystyki mechaniczne badanej maszyny przy pracy silnikowej dla różnych napięć zasilających oraz wyznaczono charakterystyki zewnętrzne maszyny pracującej w zakresie pracy generatorowej. Określono możliwe do osiągnięcia sprawności przetwarzania energii w obu stanach pracy.
2
Content available remote Uwagi na temat rozruchu silnika indukcyjnego - cz. I
PL
Indukcyjne, klatkowe silniki trójfazowe prądu zmiennego stanowią jedną z głównych grup odbiorników elektrycznych na świecie. Od lat wypierają one z użycia zarówno silniki prądu stałego, jak i inne silniki prądu zmiennego (pierścieniowe, reluktancyjne, synchroniczne itd.), a zatem ich udział w układach napędu elektrycznego jeszcze wzrasta.
PL
W napędzie hybrydowym bezzałogowego aparatu latającego stosowane są dwa napędy sprzężone ze sobą mechanicznie. Jednym z napędów jest maszyna elektryczna. W przeciwieństwie do silnika spalinowego, który jest tylko i wyłącznie elementem napędowym, maszyna elektryczna w zależności od przyjętego trybu pracy musi pełnić rolę prądnicy. W publikacji przedstawiono wyniki badań laboratoryjnych maszyny prądu stałego z magnesami trwałymi w zakresie pracy silnikowej i prądnicowej. W wyniku badań wyznaczono charakterystyki mechaniczne badanej maszyny dla różnych napięć zasilających oraz wyznaczono charakterystyki zewnętrzne maszyny pracującej jako generator.
EN
In the hybrid drive of unmanned aerial vehicle are used two drives coupled mechanically. In one of the drive the electric motor is used. Unlike an internal combustion engine which is the only element of the drive, the electric motor, depending on a mode of operation must also act as a generator. In the paper were presented results of laboratories studies of permanent magnet DC motor in motoring and generation mode. As a result of conducted studies mechanical characteristics of examined DC motor were determined for various supply voltages and also external characteristics for machine working in generation mode were determined.
PL
W pracy zamieszczono wyniki badań laboratoryjnych zaprojektowanego i wykonanego przez autorów silnika BLDC przeznaczonego do hybrydowego napędu równoległego dla bezzałogowego aparatu latającego. Wyznaczono pomiarowo charakterystyki mechaniczne badanego silnika oraz jego sprawność przy różnych wartościach napięć zasilających wynikających z założeń projektowych. Wyznaczono również charakterystyki regulacyjne silnika.
EN
The research results of designed BLDC motor for parallel drive of a hybrid unmanned aerial vehicle have been presented in the paper. Mechanical characteristics of examined motor and its efficiency at various supply voltage resulting from design assumptions have been determined. Regulation characteristics of motor have been also determined.
PL
W pracy zawarto wyniki badań laboratoryjnych zaprojektowanego i wykonanego przez autorów silnika BLDC przeznaczonego do hybrydowego napędu równoległego dla bezzałogowego aparatu latającego. W warunkach laboratoryjnych wyznaczono charakterystyki mechaniczne badanego silnika oraz jego sprawności przy różnych wartościach napięć zasilających wynikających z założeń projektowych. Wyznaczono również charakterystyki regulacyjne silnika.
EN
The research results of designed BLDC motor for parallel drive of a hybrid unmanned aerial vehicle have been presented in the paper. Mechanical characteristics of examined motor and its efficiency at various supply voltage resulting from design assumptions have been determined. Regulation characteristics of motor have been also determined.
PL
W pracy zaprezentowano wyniki badań opracowanego przez autorów szeregowego napędu hybrydowego przeznaczonego do bezzałogowego aparatu latającego. Badania objęły część elektryczną całej struktury napędu. Podczas badań określono sprawność poszczególnych podzespołów napędu oraz poprawność działania systemu zarządzania napędem.
EN
The research results of designed serial hybrid driver used for unmanned aerial vehicle have been presented in the paper. Studies enclosed electric part of the whole structure of drive. Efficiency of particular drive components and operation correctness of management drive system have been determined during the study.
PL
Omówiono aspekty stosowania zabezpieczeń od pracy silnikowej generatorów współpracujących z różnymi urządzeniami napędowymi oraz rolę przekaźników mocowych jako elementów układu sekwencyjnego wyłączania generatora.
EN
Discussed are aspects of use of relay protection against the motor operation of generators co-operating with various drives and a role of power protection relays as elements of a system of the generator sequence switch - off.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.