Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  spotkanie
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Po co nam kolana?
PL
Rzeczywistość sacrum i profanum przenika nasze życie niezależnie od tego, czy jesteśmy tego świadomi, czy też nie. Dotyka nas niezależnie od powołań i życiowych funkcji, jakie pełnimy. Zetkniemy się z nią zarówno w świątyni, jak i na łonie natury. Zaabsorbowani życiem nie zauważamy nieraz, że jest bardzo blisko - w drugim człowieku, który, podobnie jak my, zmaga się ze swoim „ja” i domaga się miłości. Ważne jest, abyśmy nie lękali się poszukiwań, które otwierają nas na „nowe”. Może się to dokonać jedynie w relacji, dlatego warto przyjrzeć się swojemu stosunkowi do Boga, bliźniego i swojego własnego wnętrza. Niedawno natrafiłam - zdawałoby się przypadkowo - na książkę znanego i cenionego jezuity o. Józefa Augustyna Intymność i wolność. Spotkanie z Jezusem. Jako wytrawny znawca dusz autor już w pierwszych rozdziałach wyjaśnia czytelnikowi, co by się stało, gdybyśmy się modlili, gdybyśmy się modlili więcej, szczerze, z miłości. Zaznacza też, że bez modlitwy ludzkie serce po prostu się psuje. „Jaka modlitwa, taka doskonałość, jaka modlitwa, taki dzień cały” - pisał św. Brat Albert Chmielowski [Pisma... 2004: 266]. Obserwując życie i otaczającą nas rzeczywistość, trudno nie zgodzić się z tymi słowami: bez modlitwy ludzkie serce wciąż będzie nienasycone. „Nigdy człowiek nie jest tak wielki jak wtedy, gdy klęczy” [Dobry Papież 2022] - uwaga świętego papieża Jana XXIII jest krótkim dopełnieniem powyższych spostrzeżeń.
EN
The reality sacrum and the profane permeates our lives, whether we are aware of it or not. It affects us regardless of the vocations and life functions we perform. We will encounter it both in the temple and in the bosom of nature. Absorbed life, we sometimes do not notice that it is very close - in another person who, like us, struggles with his „I” and demands love. It is important that we do not be affraid of the search that open us to the „new”. This can only be done in a reationship, so it is worth looking at your realtionship with God, your neighbor and your own interior.
PL
Praca prezentuje badania prowadzone na Wydziale Architektury Politechniki Poznańskiej w zakresie transformacji i kreacji nowych kodów kulturowych współistniejących z wysokiej jakości przestrzenią architektoniczną pałacu projektu Stanisława Zawadzkiego w L ubostroniu oraz publicznej realizacji prac wielu autorów poprzez uzupełnianie i rozszerzanie historycznej struktury funkcjonalno-przestrzennej architektoniczno-urbanistycznego założenia o nowe, czasowe elementy związane ze sztuką. Badania koncentrują się na identyfikacji i klasyfikacji zaistniałych związków w przestrzeni architektonicznej pałacu oraz oranżerii pod kątem implementacji komplementarnych form artystycznych do wyposażenia wnętrza. Przeprowadzona została ocena tych relacji pod względem warstwy semantycznej, transkulturowej i intermedialnej agregacji społecznej – procesu twórczego oraz walorów estetyczno-wizualnych. Głównym celem badawczym jest analiza wpływu sztuki na kreację wysokiej jakości przestrzeni architektonicznej i otoczenia w obszarze historycznego zespołu pałacowego w Lubostroniu.
EN
Agregatorium may be an important factor for culture-forming and expert meetings. The underlying assumption of the Symposium is to search for a new spiritus movens, criteria and reasons to plan, design and create artefacts, spaces and places by analysing phenomena that have already been extensively studied and evaluated. The overriding criterion may be the role of space generated by the local code, enabling the process of humanisation as visualised in art, spontaneous action and openness to the potential recipient as well as interaction. The Agregatorium exhibition programme covers the presentation of artistic attitudes in the field of architecture, design, visual arts and urban planning as well as interdisciplinary activities in the field of landscaping and broader education. The programme priority of the symposium and exhibition is to bond, in the course of shared exhibitions of works and achievements, the personalities of famous architects, artists and designers, as well as the attitudes of young artists. Visual and ideological confrontation can be attractive for the recipient, and become a contribution to discussions and meetings among theorists, artists, architects, urban planners, as well as the audience involved. At the European Agregatorium, we deal with cognitive processes resulting from the principle of synergy and value.
EN
Fourteen symposia on early/lower vertebrates have taken place over the last 50 years, usually at about four year intervals. An average 60 participants have taken part at these symposia, with over one hundred occasionally. The results of the symposia have been published in proceedings. The symposia started honoring E. A:son Stensiö and E. Jarvik. Honors were taken up at the 11th symposium in Uppsala again. Since the 13th symposium a Stensiö award is also given to young researchers in the field.
4
Content available Duch współczesnej architektury sakralnej
PL
Architektura sakralna, ze względu na swą wyjątkową funkcję, jest zdolna wywierać ogromny wpływ na społeczeństwo. Od wieków stanowiąca fenomen, ulegała jednak licznym przemianom, podobnie jak zmieniała się rządząca poniekąd jej budową kościelna liturgia. We współczesnej architekturze sakralnej dostrzec można zasadniczo dwie wyróżniające się tendencje kształtowania obiektów świątynnych. Jedną z nich jest zupełna prostota – ubóstwo formy i wnętrza. Kolejna, rzec można – antagonistyczna, to monumentalizm połączony zazwyczaj z bogatą symboliką. We współczesnych świątyniach widać także nawiązania do form historycznych. Wpływ na formę i funkcję obiektu sakralnego mogą mieć również przekonania religijne autora projektu.
EN
Sacral architecture, due to its special function, is able to tremendously influence the society. Being a phenomenon for ages, it has undergone many changes alike the church liturgy, which to some extent impacts the church architecture. In the modern sacral architecture it is possible to distinguish two main tendencies in creating objects of temples. The first one is entirely modest – simplicity of form and interior. The second tendency, which may be described as the opposite of the former, presents monumentalism usually connected with rich symbolism. Modern temples also show references to historical forms. Another factor which may influence the form and function of the sacral object is the religious beliefs of its author.
5
Content available remote II Spotkanie Integracyjne Rzeczoznawców
6
Content available remote Tradycja a współczesna przestrzeń publiczna. Problem spotkania w przestrzeni
PL
Współczesna cywilizacja europejska nie sprzyja kontaktom społecznym. Zrywanie więzów rodzinnych, społecznych i kulturowych jest równocześnie zrywaniem więzów i kontaktów z miejscem i miastem. Zatrzymanie jest pierwszym istotnym i koniecznym etapem w procesie oswajania przestrzeni jest też podstawowym warunkiem idei spotkania. Drugim etapem jest kontakt albo z drugą osobą, albo na zasadzie widz-dzieło. Niniejszy artykuł jest próbą syntezy idei spotkania w kontekście przestrzeni publicznych w miastach na podstawie m.in. doświadczeń zdobytych przez autora w trakcie wykonywanych prac badawczych.
EN
Modern European civilization does not create favourable conditions for social relations. Breaking-up family, social, and cultural relationships means breaking up bonds and relationships with a place and a city. Stopping is the first significant and essential stage in the process of taming a space. It is also the basic condition for the idea of the meeting. The second stage is formed by the contact either with another person or, according to the principle of a spectator, a work of art.
7
Content available remote Znad fontanny di Trevi
10
Content available remote Co zmienić w dyrektywie dotyczącej wyrobów budowlanych?
PL
18 grudnia 2002 roku odbyło się w Warszawie, w siedzibie Krajowej Izby Gospodarczej, spotkanie przedstawicieli - działających już od roku - organizacji odzysku, firm zajmujących się recyklingiem oraz reprezentantów rządu. Jak przypadło na typowe spotkanie, na którym każdy z reprezentantów miał inne interesy - konsensusu oczywiście nie osiągnięto. Każdy mógł natomiast przedstawić swoje racje. Czy to dobrze czy nie ... Czas pokaże. Na podstawie wypowiedzi oraz pisemnych pospotkaniowych uwag uczestników zostanie sporządzone sprawozdanie a wyciągnięte wnioski postaramy sie opublikować niebawem.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.