Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  układ rezonansowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule przedstawiono układ bezprzewodowej transmisji energii elektrycznej (UBTE) współpracujący z mostkowym falownikiem napięcia. Rozpatrzono układ z szeregowo-równoległym połączeniem kondensatorów kompensujących. Omówiono sposób doboru optymalnych wartości pojemności rezonansowych oraz rezystancji obciążenia. Do wyznaczania optymalnych wartości pojemności i rezystancji obciążenia opracowano autorską aplikację. Na potrzeby obliczeń projektowych rozpatrywanego układu opracowano model symulacyjny, który zaimplementowano w środowisku Matlab. Przedstawiono wybrane wyniki obliczeń symulacyjnych. Zbudowano układ falownika mostkowego pracującego w UBTE. Przeprowadzono weryfikację wyników obliczeń z wynikami pomiarów.
EN
In the paper the system of wireless power transmission (UBTE) cooperated with a full H-bridge inverter has been presented. The serial-parallel connection of compensating capacitors has been considered. The way of selection of optimal values of resonant capacitances and value of load resistance has been discussed. The software to determination of the optimal values of capacitances and load resistance has been elaborated in Visual Studio C# environment. For the design calculations, the simulation model of the UBTE connected with inverter has been developed. The model has been implemented in Matlab environment. The selected results of calculations have been presented. Based on the obtained calculation results, the bridge inverter cooperated with TP has been designed and elaboreted. Finally, the verification of calculation results with measurement results has been conducted.
PL
Artykuł zawiera praktyczne przykłady wykorzystania metody uśredniania sinusoidalnych wielkości pomiarowych metodą najmniejszych kwadratów do realizacji algorytmów numerycznych w czasie rzeczywistym w systemach o ograniczonych możliwościach obliczeniowych. W pierwszym z przykładów algorytm służy do kontroli przesunięcia fazowego między prądem i napięciem w generatorze do nagrzewania indukcyjnego, w drugim do eliminacji zakłóceń wprowadzanych przez sieć zasilającą 230 VAC do pomiarów biopotencjałów.
EN
The article includes practical examples of the least squares to sinusoidal measurement magnitude method use to implement numerical algorithms in Real-time systems with limited computing capabilities. In the first example algorithm is used to control the phase shift between current and voltage in induction heating generator, in the second to eliminate the distortions introduced by 230VAC power supply network for measuring procurement of biopotentials.
3
Content available remote Phase characteristics of resonant contactless high power supplies
EN
High frequency power supply is used for inductive heating and contactless inductive power supplies. The experience with resonant inverters for several power classes has shown that those with the higher power (more than 100 kW) may be negatively influenced by the phase difference between voltage and current. The phase response of the inverter load circuit is complicated and depends on many parameters. The physical location of the pick up, having 3 degrees of freedom, can critically change the resonant frequency. This leads to a phase difference between voltage and current which may damage the IGBTs because the inverter switches at higher current.
PL
Zasilanie energią wielkiej częstotliwości jest używane w nagrzewaniu indukcyjnym oraz w układach zasilania bezstykowego (indukcyjnego). Wszystkie doświadczenia przy konstruowaniu układów falowników do tego typu zastosowań w różnych klasach mocy wskazują, że negatywny wpływ na pracę urządzenia dużej mocy (powyżej 100 kW) ma różnica fazy między napięciem a prądem wyjściowego stopnia mocy. Odpowiedź fazowa układu obciążenia falownika jest skomplikowana i zależy od wielu czynników. Położenie układu odbiorczego, mającego 3 stopnie swobody, może mieć istotny wpływ na częstotliwość rezonansową układu i powstanie przesunięcia fazowego pomiędzy napięciem i prądem. Może to doprowadzić do zniszczenia układów IGBT, przełączających prądy o dużym natężeniu.
4
Content available remote Control characteristics of multiresonant ZVS boost converter
PL
Artykuł przedstawia wyniki analizy matematycznej charakterystyk regulacyjnych multirezonansowego przekształtnika ZVS DC/DC podwyższającego napięcie. Określony jest obszar pracy tranzystora, zapewniający działanie przekształtnika z przełączaniem ZVS oraz podane są charakterystyki regulacyjne.
EN
The article presents results of mathematical analysis of control characteristics of multiresonant ZVS DC/DC boost converter. The area of transistor operation is defined where ZVS of the converter is assured and control characteristics are provided.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.