Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  proces dyfuzji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The main aim of this paper is a new formula of tensor interpolation by the polynomial of two variables. The formulas for interpolating polynomial coefficients are obtained using the Kronecker tensor product of matrices. The mathematical model for the diffusion process is presented. This paper is focused on determining the optimal parameters for this process by polynomial tensor interpolation of the obtained research results.
EN
By the method of the classical potential theory, we construct the two-parameter Feller semigroup of operators associated with such a diffusion phenomenon on a half-line with a moving boundary where either a reflection or jump phenomenon occurs at a boundary point.
EN
Using analytical methods we obtain the integral representation of a two-parameter Feller semigroup on a closed interval [r1, r2] corresponding to such a diffusion phenomenon that sticking, partial reflection, absorption and jump phenomena occur at the endpoints r1, r2 and at some interior point r ∈ (r1,r2).
EN
In this paper, the results of the investigation into the fractured surface microstructure of the amorphous samples of Fe36 Co36 Si19 B5 Nb4 in the shape of rods of diameters: 1 mm, 2 mm and 3 mm in the as-cast state are presented. The samples were prepared by injection of molten alloy into cooled copper dies. The process of diffusion in the investigated material has a different speed depending on the temperature gradient within the volume of the rod. The atomic diffusion leads to the creation of different zones within the rod fracture: the zone in contact with the copper die, the intermediate fracture zone, and the zone in the vicinity of the rod core; the three zones have been found to exhibit different amorphous structures.
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań mikrostruktury na powierzchni przełomów próbek Fe36 Co36 Si19 B5 Nb4 amorficznych w postaci prętów o średnicy 1 mm. 2 mm i 3 mm. w stanie po zestaleniu. Pręty wytworzono metodą wtłaczania ciekłego stopu do miedzianej, chłodzonej cieczą formy. Proces dyfuzji atomów w badanym materiale charakteryzuje się inną dynamiką w zależności od gradientu temperatury w objętości pręta. Wyróżnia się trzy wyraźnie widoczne strefy: od kontaktu z miedzianą formą, strefę przejściową oraz strefę opisującą rdzeń pręta. Każdą z wyróżnionych stref charakteryzują różne konfiguracje atomów w zakresie stanu amorficznego. Na podstawie badań stwierdzono, że w masywnych materiałach amorficznych występuje fluktuacja składu oraz gęstości w zależności od szybkości chłodzenia.
EN
One of the basic issues of examination of process of interaction of two-component alloys is the study of the mass transfer process in the presence of dot flaws: internodal atoms and vacancies. The study of this process in real experiments is impossible; therefore it is reasonable to apply computer modelling. The authors present a model of Ni-Al bimetal diffusion process produced by the method of molecular dynamics.
PL
Jednym z podstawowych zagadnień analizy procesu interakcji stopów dwuskładnikowych jest badanie procesu wymiany masy w obecności defektów punktowych: atomów międzywęzłowych i wakansów. Badania tego procesu w rzeczywistych eksperymentach jest niemożliwe, dlatego uzasadnione jest zastosowanie modelowania komputerowego. Autorzy przedstawiają model procesu dyfuzji w bimetalu Ni-Al stworzony metodą dynamiki molekularnej.
6
Content available remote Nonlinear filtering for Markov systems with delayed observations
EN
This paper deals with nonlinear filtering problems with delays, i.e., we consider a system (X,Y ), which can be represented by means of a system [...], in the sense that [...], where a(t) is a delayed time transformation. We start with X being a Markov process, and then study Markovian systems, not necessarily diffusive, with correlated noises. The interest is focused on the existence of explicit representations of the corresponding filters as functionals depending on the observed trajectory. Various assumptions on the function a(t) are considered.
7
Content available remote Structure and properties of FeAl sinters resistant to abrassive wear
EN
A method of obtain of sintered intermetallic alloys by pressing under cyclic loading at elevated temperature has been presented in this paper. Investigated samples were prepared as results of four different value of cyclic loading frequency of manufacturing process. Results of structure and phase analysis, especially in range of a content and morphology of aluminium oxides have been discussed. Basic mechanical properties of sinters estimated by microhardness measuring. On the basic of obtained results it has been shown that FeAl based intermetallic sinters may be treated as chemically and structurally heterogeneous materials with minimal content of pores.
PL
W artykule omówiono wyniki badań składu chemicznego i odporności korozyjnej łożysk wielowarstwowych z warstwą ślizgową Pbln (5-10) i warstwą ślizgową PbSn10Cu3. Stwierdzono, że w wyniku procesu dyfuzyjnego obniża się stężenie indu i cyny w warstwie ślizgowej badanych łożysk. Ind i cyna migruje z warstwy ślizgowej do brązu CuPb30 i tworzy na granicy warstw pasmo wydzieleń faz międzymetalicznych. Wraz ze spadkiem stężenia indu i cyny w warstwie ślizgowej zmniejsza się jej odporność na korozję.
EN
The results of chemical composition and corrosion resistance investigations of multilayer bearings with the PbIn (5-10) and PbSn10Cu3 sliding layers are discussed. It was found, that as a result of anealing, indium and tin concentration decreases in the sliding layers. Indium and tin migrates from the sliding layers to the CuPb30 bronze and creates at the boundary of the layers the secretion band of intermetal phases. With the decrease of indium and tin concentration in the sliding layers, its corrosion resistance decreases.
PL
W pracy przedstawiono sposób wykorzystania aproksymacyjnego modelu ziarna katalizatora dla izotermicznego procesu opisanego nieliniowym równaniem kinetycznym. Przeprowadzone obliczenia (przy wykorzystaniu różnego typu równań kinetycznych, w szerokim zakresie zmian wartości parametrów modelu) potwierdziły przydatność modelu aproksymacyjnego. Opracowano także kryterium pozwalające określić możliwość wykorzystania modelu aproksymacyjnego na podstawie warunków prowadzenia procesu i równania kinetycznego.
EN
An application of approximate model of catalyst pellet for modeling of fixed-bed reactor is presented. Die calculations which have been carried out confirm high usefulness of the proposed model. For practical purposes, a criterion of evaluation whether LDF formula can be use with sufficiently small error was presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.