Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  beton monolityczny
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem pracy dyplomowej była analiza zastosowania betonu architektonicznego ze szczególnym uwzględnieniem produkcji elementów prefabrykowanych oraz ocena wpływu barwników na wybrane właściwości betonu, jak również sprawdzenie wysokości kosztów wytwarzania elementów z betonu barwionego. W ramach pracy wykonano badania laboratoryjne wpływu rodzaju i ilości barwnika oraz współczynnika w/c na konsystencję mieszanki betonowej oraz na wytrzymałość, gęstość objętościową i nasiąkliwość betonu. Analizowano wpływ trzech barwników różniących się kolorem. Ilość barwnika oraz wartość w/c rozpatrywano na trzech poziomach zmienności. Przeprowadzono analizę wyników badań własnych. Ponadto przeprowadzono analizę ekonomiczną zastosowania betonu barwionego. Na zakończenie podsumowano wyniki analiz i sformułowano wnioski.
EN
The aim of this thesis was to analyze the use of architectural concrete with particular emphasis on the production of prefabricated elements and to assess the effect of dyes on selected concrete properties, as well as to check the amount of manufacturing costs for colored concrete. As part of the project, laboratory testing was performed. The tests included the type and amount of dye and the w/c ratio on the consistency of a concrete mix as well as the strength, volume density and concrete water absorption. The influence of three different dyes was also analyzed. The amount of dye as well as the value of w/c were considered at three different levels of variability. The results of the data collection were a starting point for further analysis. In addition, an economic analysis of the use of colored concrete was carried out. The results were summarized and on this basis the conclusions were formulated.
2
Content available remote Beton monolityczny w renowacji obiektów zabytkowych
PL
Stosowanie betonu monolitycznego w renowacji obiektów zabytkowych jest dość powszechna praktyką w wielu krajach z uwagi na korzystne właściwości tego materiału: możliwość formowania dowolnych kształtów, relatywnie wysoką wytrzymałość, trwałość i odporność na korozję w porównaniu z innymi materiałami. Przedstawione przykłady zastosowania betonu monolitycznego do wzmocnienia, napraw i renowacji dowodzą jego przydatności dla budynków zabytkowych. Użycie betonu jest szczególnie korzystne do wzmocnienia uszkodzonych fundamentów kamiennych i murowych, a także do napraw konstrukcji ścianowych. Beton może być także zastosowany przy adaptacji budynków zabytkowych do nowych funkcji, w przypadku zwiększenia obciążeń. Częste stosowanie betonu wynika także z możliwości jego modyfikacji poprzez przyjęcie stali zbrojeniowej lub materiałów kompozytowych do zbrojenia betonu.
EN
Application of monolithical reinforced concrete for renovation of historical objects is quite common in many countries due to favorable characteristic of this material: possibility to form into different shapes, relatively high strength and durability, resistance to corrosion and compatibility with traditional materials. Presented examples of monolithical concrete application for strengthening, repair and renovation indicate its suitability for historical buildings. Monolithical concrete is particularly usable for the strengthening of damaged stone and masonry foundations as well as for repairs of wall structures. It may also be used for adaptation of historical buildings to new functions where higher loads are to be considered. Frequent application of monolithical concrete results also from the possibility to modify the concrete with reinforcing steel and different composites that are used for reinforced concrete structures.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.