Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  prasa filtracyjna
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Jeśli złoże kamienia wygląda standardowo, to technologia wydobycia i przerobu jest bardzo dobrze znana i opanowana. Problemy pojawiaja się, gdy nieoczekiwanie trafia się na gorszą partię złoża. Aby zmierzyć sie z tego typu problemem, zarząd Kopalń Dolomitu S.A. w Sandomierzu podjął w 2011 r. decyzję o budowie najwiekszej i najbardziej wydajnej w Polsce instalacji do produkcji kruszyw płukanych.
PL
W niniejszej pracy zaprezentowano wybór różnych urządzeń i systemów stosowanych w zakładach przeróbki mechanicznej kopalin. Za wyjątkiem nowatorskiego systemu odwadniania opartego na filtracji ciągłej z wykorzystaniem pary wodnej, wszystkie inne wymienione produkty są sprawdzonymi od wielu lat rozwiązaniami, z powodzeniem stosowanymi w światowym górnictwie. W pracy przedstawiono możliwości zastosowania omawianych produktów, ich najważniejsze cechy charakterystyczne oraz wpływ na ekonomikę pracy zakładu górniczego. Omówiono zastosowanie hydrocyklonów firmy KREBS do klasyfikacji, zagęszczania, oczyszczania i wzbogacania z cieczą ciężką, pompy wirowe firmy KREBS do hydrotransportu z hybrydowym systemem uszczelnienia na ssaniu, a także współpracę pomp wirowych z hydrocyklonami. Ponadto, przedstawiono rozwiązanie problemu zasilania pras filtracyjnych poprzez zastosowanie hybrydowego systemu składającego się z pomp wirowych i wyporowych pomp membranowych firmy ABEL, który jest tani w eksploatacji, niezwykle energooszczędny, o małych potrzebach obsługi. Przedstawiono również nową wersję, dużo sprawniejszej wirówki sedymentacyjno-filtracyjnej firmy ANDRITZ, stosowanej do odwadniania koncentratu węgla orz zaprezentowano możliwości stosowania sprawdzonych pras filtracyjnych również firmy ANDRITZ. Na koniec omówiono system do filtracji ciągłej z wykorzystaniem pary wodnej firmy BOKELA, który umożliwia uzyskanie niskich wilgoci produktu odwodnionego i eliminację suszenia termicznego.
EN
In this elaboration there are presented a selection of various equipment and systems used in mechanical minerals processing plants. With the exception of the innovative dewatering system based on continuous steam filtration, all other listed products are proven solutions that have been successfully used in the global mining industry for many years. The paper presents the possibilities of applying the discussed products, their most important characteristics and their impact on the economics of the mining plant. The use of KREBS hydrocyclones for the classification, thickening, purification and enrichment with dense media, KREBS centrifugal pumps for hydro transport with a hybrid suction seal system, and the cooperation of centrifugal pumps with hydrocyclones are discussed. In addition, the solution to the problem of feeding the filter presses through the use of a hybrid system consisting of centrifugal and ABEL's displacement diaphragm pumps, which is cost-effective, extremely energy-efficient, low-maintenance. Moreover it was shown a new version, a much more efficient ANDRITZ screen bowl centrifuge used for dewatering of coal concentrate and the possibility of using ANDRITZ proven filter presses is also presented. Lastly, BOKELA's continuous-water filtration system, which enables low moisture content of the dewatered product and eliminates thermal drying, is discussed.
4
Content available remote Modelowanie i analizy w procesie modernizacji prasy filtracyjnej PFK 570N
EN
Modelling process and strength analyses made during modernization of PFK 570N filtration press, designed at KOMAG, are presented in the paper. The project aimed at increasing its output by increase of pressure of feed delivery. Strength of the filtration press structure was verified using FEM analyses of its model created in Autodesk Inventor program. At the beginning the analyses of single main components of the press were made, then analyses were extended to subassemblies and finally to the entire structure.
PL
W artykule przedstawiono proces modelowania oraz wyniki analiz wytrzymałościowych, jakie wykonano w trakcie modernizacji prasy filtracyjnej PFK 570N, opracowanej w ITG KOMAG. Prace modernizacyjne miały na celu zwiększenie wydajności prasy, poprzez, między innymi, zwiększenie ciśnienia podawania nadawy. Weryfikację wytrzymałościową konstrukcji prasy wykonano na podstawie analiz MES modelu, utworzonego w programie Autodesk Inventor. W pierwszej kolejności wykonano analizy pojedynczych, głównych elementów prasy, następnie zakres analiz rozszerzano o poszczególne zespoły, aż do całości jej konstrukcji.
EN
This paper presents the utilisation of pressure filtration using horizontal filter presses for the dewatering of the finest particles of mineral concentrates. This paper also presents the results of a successful application of a filter press to dewater the finest grains (sediment) of coal at Jas-Mos coal mine in Jastrzębie Zdrój, Poland.
PL
Artykuł prezentuje zastosowanie filtracji ciśnieniowej z użyciem poziomych pras filtracyjnych do odwadniania najdrobniejszych ziaren mineralnych. Artykuł zawiera ponadto wyniki udanego wdrożenia prasy filtracyjnej do odwadniania najdrobniejszych ziaren (osadu) węgla dla materiału z kopalni Jas-Mos w Jastrzębiu Zdroju, Polska.
EN
The investigated sludges were produced during alum coagulation and filter backwash. Samples were collected in two Upper-Silesian water treatment plants - the Waterworks of Strumien and the Waterworks of Będzin. The sludge samples were dewatered using a model filter press which made use of rubber membranes to remove residual water. The sludges coming from the two water treatment plants differed in volatile solids content, which ranged from 14 to 20% dry wt. and from 40 to 60% dry wt. for Strumien Waterworks and Będzin Waterworks, respectively. The highest efficiency ofdewatering was obtained by squeezing (with the use of membranes) in the final stage of the press operation cycle. The filtration cakes had a homogeneous structure. The efficiency of thickening and dewatering depended on the composition of the sludge. Thus, the samples collected at the Strumien Waterworks displayed a high mineral matter content. After thickening, water content amounted to 94% to approach 35% afterdewatering on the filter press. The sludge samples coming from the Będzin Waterworks were characterized by a high volatile solids content and a water content of 98% and approximately 60% after thickening and dewatering, respectively. The dewatering process was successfully aided by cation or onion poly electrolytes. The application of lime upgraded the quality of the filtrate from the dewatering process.
PL
Przeanalizowano filtrację ciśnieniową dwu drobnoziarnistych zawiesin wodno-mułowych kierowanych na prasy filtracyjne. Testy prowadzono dla zawiesin pierwotnych oraz po dodaniu do nich f1okulantu CARBAFLOCK F-106 w ilości 10+500 g/m3. Wykazano, ze dla jednej z nich dodatek f1okulantu powoduje wzrost stałej K , filtracji, dla drugiej wzrost taki obserwuje sit( tylko dla niewielkich dodatków f1okulantu, natomiast dla obydwu następuje zmniejszenie współczynnika ściśliwości osadu. Przedawkowanie ilości flokulantu, wiąże się ze wzrostem końcowej wilgotności osadu.
EN
A pressure filtration of two fine grain water slurry suspensions being directed for filter presses has been investigated. The tests were carried out with primary suspensions and after addition of CARBA-FLOCK F-106 to them in the volume of 10-500 g/m3. It has been indicated that in the case of one of the suspensions addition of the flocculent causes the increase of the fixed K' of the fi1tration.where-as in case of the other suspension such increase is observed only with little additions of flocculent. In both cases the coefficient of compressibility of the sediment decreases. Overdosing of the flocculent is connected with the increase of the final moisture of the sediment.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.