Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Artykuł opisuje projekt i realizację niskobudżetowego ale zarazem funkcjonalnego i uniwersalnego kompaktowego sterownika programowalnego PLC (ang. Programmable Logic Controller) oraz dedykowanej aplikacji narzędziowej umożliwiającej jego elastyczne oprogramowanie. Przedstawiany sterownik bazuje na jednostce centralnej w postaci 32-bitowego mikrokontrolera ARM firmy STMicroelectronics oraz wyposażony jest w standardowe peryferia wykorzystywane w przemysłowych instalacjach technologicznych tj.: we/wy cyfrowe, we/wy analogowe czy interfejs enkodera. Do komunikacji sterownika z komputerem PC lub innymi urządzeniami przeznaczone są standardowe interfejsy: USB, RS-232 lub magistrala CAN (ang. Controller Area Network). Dedykowana sterownikowi aplikacja narzędziowa napisana została w języku C# i pracuje w środowisku Windows. Umożliwia ona między innymi: tworzenie programów sterujących w języku graficznym FBD (ang. Function Block Diagram), programowanie sterownika, prostą diagnostykę oraz podgląd zmiennych w trakcie pracy sterownika (tryb on-line). W celu śledzenia wartości wybranych zmiennych można wykorzystać wbudowany wyświetlacz LCD a za pomocą dostępnych na obudowie przycisków wykonać np. "strojenie" wybranych parametrów wgranego do sterownika algorytmu sterującego.
EN
The paper describes project and implementation of a low-cost but functional and universal programmable logic controller PLC in compact case and dedicated utility application for that PLC, which allow user to its effective programming. The main central processing unit of presented controller is based on 32 bit ARM STMicroelectronics microcontroller. Presented PLC controller is equipped with standard peripherals, which are used in industrial technological installations: digital I/O, analog I/O, encoder interface. The controller may communicate with PC computers or other devices via USB and RS-232 interfaces and CAN bus. Presented in article utility application is developed in C# language for Windows platform. Utility application allow user to: develop control programs with graphical programming language FBD, controller programming, simple diagnosis and variables monitoring during running controller (on-line mode). In order to track the values of selected variables the built-in LCD display may be used by user. Additionally, using the buttons available on the controller case the user, for example, may perform "tuning" of the selected parameters of running control program.
PL
Zakres i powszechność stosowania spawania wiązką elektronów zależy w dużej mierze od niezawodności i prostoty obsługi spawarki oraz możliwości technologicznych urządzenia. Przedstawiono najnowsze opracowania z tego zakresu zrealizowane w Przemysłowym Instytucie Elektroniki.
EN
The range of application and common use of the electron beam welding, to a large degree, depends on reliability and user friendly of welding machine and its technological possibilities. The newest developments in this field realized in Industrial Institute of Electronics are presented in this paper.
EN
The actual directions of development of EBW machines in the world and in Poland were described. There were shown some EBW applications and chosen technical solutions of EBW machines.
PL
Przedstawiono główne bloki funkcjonalne spawarek elektronowych. Omówiono rozwiązania techniczne systemów komputerowych sterujących tymi blokami stosowane w spawarkach konstruowanych w Przemysłowym Instytucie Elektroniki.
EN
The paper shows the main modules of the electron beam welder. The technical solutions of computer systems used to control EB process in EB devices constructed in Industrial Institute of Electronics ware described.
PL
Przedstawiono najważniejsze elementy nowoczesnych systemów sterowania i kontroli procesu spawania elektronowego. Omówiono rozwiązania techniczne wybranych modułów stosowane na świecie i w Przemysłowym Instytucie Elektroniki.
EN
The most important parts of modern control systems of EB welding process were presented. There was described the technical solutions of chosen modules applied in the world and Industrial Institute of Electronics.
EN
The method and results of geometrical optimization of quadrupole mass spectrometers ion sources is presented. It was found, that depending of the details of ion source construction some solutions have relatively bigger ion current in lower range pof pressure than another one, and opposite, the same solutions can appears in higher region of pressure worse than others. However bacause the problem of measurement of low values of ion current is crucial in mass spectrometry, the good ion source should have high ion efficient especially in region of low vacuum.
EN
The application of ultra high vacuum subassemblies and technologies which has been developed in the frame of Project No 041-06 for Scanning Probe Miscroscopy construction is presented.
PL
W artykule opisano komputerowe systemy sterowania procesem spawania i rejestracji parametrów tego procesu w spawarce elektronowej WS-15 kW/100 kV. Umożliwiają one opcjonalną konfigurację systemu, ustawienie żądanych parametrów: prądu wiązki elektronowej, napięcia anodowego, prądu soczewki magnetycznej oraz zaprogramowanie oprzyrządowania wewnątrzkomorowego oraz ruchów stolika. Układ rejestracji zapewnia quasi ciągłą rejestrację wytypowanych parametrów spawania. System umożliwia prowadzenie procesu technologicznego przy ograniczeniu wpływu subiektywnego czynnika ludzkiego i podnosi jakość spawania.
EN
In the article computer system for and recording of its parameters in electron beam machine WS-15 kW/100 kV are described. The systems allow: - to set elektron beam current, anode voltage, magnetic lens current, the table and inner chamber devices movements and finally - to record selected parameters of welding proces in quasi-continuous mode. The technological proces are carried on with limited influence of human factor, what significantly improves the quality of welding.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.