Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Alternatywą dla zmniejszenia wykorzystania nawozów organicznych pochodzenia zwierzęcego może być zastosowanie osadów ściekowych powstających w wyniku biologicznego oczyszczania ścieków. Ze względu na wysoką zawartość substancji organicznych, posiadają one właściwości nawozowe oraz glebotwórcze. Aby rolniczo wykorzystać osady ściekowe, muszą one spełniać ściśle określone wymagania sanitarne. Wprowadzanie do środowiska w sposób niekontrolowany wątpliwych sanitarnie osadów ściekowych może spowodować stan ryzyka, skutkujący pojawieniem się chorób infekcyjnych.
EN
An alternative to reducing the use of organic fertilizers of animal origin may be application of sewage sludge, resulting from biological wastewater treatment. Due to the high organic matter content, sewage sludge have fertilizing and soil-forming properties. Sewage sludge for agricultural use must meet strict sanitary requirements. Entering into the environment in an uncontrolled manner of sewage sludge with sanitary questionable quality may result in risk state and cause the emergence of infectious diseases.
PL
Rozwój chemioterapii będący konsekwencją odkrycia antybiotyków niósł nadzieję na skuteczne zwalczanie wielu infekcji wywoływanych przez drobnoustroje. Okazało się jednak, że na całym świecie rośnie odsetek opornych szczepów na wiele antybiotyków. Przyczyną takiego zjawiska jest swoista zdolność drobnoustrojów do obrony przed destrukcją. Dzięki wyspecjalizowanym mechanizmom wymiany elementów genetycznych, oporność może być również nabywana przez inne gatunki bakterii, nawet te niespokrewnione ze sobą i niewytwarzające inhibitujących substancji, a wręcz na nie wrażliwe.
EN
The development of antibiotics and chemotherapy seemed to have put an end to many of the infections caused by the microorganisms. This however turned out to be not true, as the number of antibiotic resistant strains worldwide has rapidly grown. The reason for this phenomenon is the ability of developing self-defense mechanisms by the microorganisms. There exist highly specialized mechanisms of genetic information exchange thanks to which the resistance can be acquired by other bacteria species, even those not closely related and originally not producing the inhibiting substances.
EN
One of the methods of sewage sludge disposal, which is based on its fertilizing properties, is its use in nature, e.g. in farming (if all the permissible standards are met). However, the sludge used for soil fertilization might also contain heavy metals, pathogenic microorganisms, thus causing contamination in soil foundation and deterioration of the conditions for development of indigenous organisms. Particular threat is posed by the existence of drug-resistant microorganisms in sewage sludge. This problem has not been researched in detail yet. The authors of the present study aimed to determine qualitative changes in drug-resistant microorganisms in sandy soil fertilized with selected sewage sludge. Sewage sludge after different types of drying process (natural and solar) was added to the degraded sandy soil. The effect of the methods of sewage sludge drying on concentration of drug-resistant microorganisms in soil fertilized with the sludge was analysed. The study demonstrated that sewage sludge dried naturally in drying beds pose threat to soil environment and, potentially, to people and animals which have contact with fertilized soils. In sandy soils fertilized with these types of sewage sludge, pathogenic forms which exhibit resistance to first-line antibiotics can be found.
PL
Jedną z metod utylizacji, wykorzystującą własności nawozowe osadów, jest ich przyrodnicze, m.in. rolnicze użytkowanie (jeśli tylko spełniają dopuszczalne normy). Wraz z wprowadzanymi osadami do gleb mogą się też przemieszczać metale ciężkie, mikroorganizmy patogenne, powodując skażenie podłoży i pogorszenie się warunków rozwojowych dla organizmów autochtonicznych. Szczególne niebezpieczeństwo związane jest z występowaniem w osadach ściekowych drobnoustrojów lekoopornych. Problematyka ta nie jest jeszcze szczegółowo zbadana. Celem badań autorek pracy było określenie zmian jakościowych drobnoustrojów lekoopornych w glebie piaszczystej nawożonej wybranymi osadami ściekowymi. Do zdegradowanej piaszczystej gleby wprowadzono osady po różnych procesach suszenia (naturalnie i solarnie). Badano wpływ metod suszenia osadów ściekowych na obecność mikroorganizmów lekoopornych w nawożonej nimi glebie. Badania wykazały, że osady ściekowe suszone naturalnie na poletkach osadowych stanowią zagrożenie dla środowiska glebowego i ewentualnie dla ludzi i zwierząt mających kontakt z nawożonym gruntem. W użyźnianych osadami ściekowymi glebach piaszczystych pojawiały się formy patogeniczne wykazujące odporność na tzw. antybiotyki pierwszego uderzenia.
PL
Przealizowano liczebność szczepów Escherichia coli opornych na antybiotyki, najczęściej stosowanych w terapii. Spośród przebadanych siedmiu rodzajów antybiotyków w ściekach surowych i oczyszczonych znaleziono szczepy Escherichia coli oporne w stosunku do ampicyliny oraz amoksycyliny z kwasem klawulanowym. Zarówno w ściekach surowych jak i oczyszczonych występował znacznie większy odsetek szczepów opornych na ampicylinę w stosunku do szczepów opornych na amoksycylinę, co mogło być spowodowane obecnością inhibitora jakim jest kwas klawulanowy.
EN
We analyzed the size of Escherichia coli strains resistant to antibiotics most commonly used in therapy. Of the seven types of antibiotics tested in raw and treated wastewater were found resistant strains of Escherichia coli for ampicillin, and amoxicillin with davulanic acid. Both in the raw wastewater and treated appeared much larger percentage of strains resistant to ampicillin against the strains resistant to amoxicillin, which could be caused by the presence of the inhibitor clavulanic acid, which is.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.