Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 14

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available The radio operator decision support system model
EN
The article proposes a model of the system supporting the decision-making process relating to the radio operator on board a ship after a distress alert is received by a Digital Selective Calling (DSC) controller working on VHF channel 70. The model is aimed at the implementation into the system of radiocommunication event management. The system takes into account the existing Radio Regulations. The model makes use of Petri nets, which are elements of graph theory. The time domain is comprised in the developed graph, and the states (places) and transitions capable of autonomous functioning are separated, as are those places and transitions requiring direct operator action based on empirical knowledge.
EN
This article presents the structure of a model of the allocation of radiocommunication events at coastal radio stations, land-based satellite stations and on vessels in sea area A3. The propagation of radio waves in the HF band has been analyzed to examine the range of various radio stations and their capabilities of establishing communication between each other. We also present methods of modeling and displaying the deployment of individual stations, of presenting radiocommunication events as a function of time using time diagrams, as well as the manner of the chronological presentation of radiocommunication events and related decisions. It has been shown that there is a relationship between the effectiveness of communication and propagation conditions that is strongly dependent on the time-of-day. We present the need to develop a decision support system for the radio operator on the bridge.
EN
The paper presents a model of radiocommunications event allocation to coast and ship radio stations in sea area A2. The V- and T-wave propagation in sea area 2 has been analysed as part of an analysis of ranges of particular radio stations and their ability to establish radio contact. The theoretical basis and assumptions on which the model structure design process is based have been presented. Methods of modelling and presentation of dislocation of particular radio stations and their ranges have been discussed. A method of presentation of radio communications events in time, using time diagrams, has been developed. A method of presentation of a sequence of radio communication events and decisions based on them has been proposed.
PL
W artykule przedstawiono model alokacji zdarzeń radiokomunikacyjnych w obszarze A2. Przeanalizowano propagacje fal w pasmach V oraz T w aspekcie analizy zakresów poszczególnych stacji radiowych i ich zdolności do nawiązania kontaktu radiowego. Przedstawiono podstawy teoretyczne i założenia, na których opiera się proces projektowania modelu. Omówiono metody modelowania i prezentacji alokacji poszczególnych stacji radiowych i ich zakresy. Zaprezentowano sposoby prezentacji zdarzeń radiokomunikacyjnych, za pomocą diagramów czasowych. Zaproponowano sposób prezentacji sekwencji radiowych zdarzeń komunikacyjnych i decyzji podejmowanych na ich podstawie.
EN
The paper presents a sea area model developed for the purposes of radio communication event management system in the maritime transport. The authors have presented the assumptions underlying the area model architecture, and proposed methods of modelling and presentation of dislocation of radio stations, taking into consideration their ranges. Wave propagation in sea areas has been analysed and a method of its presentation, based on an analysis of radio station ranges and feasibility of communications, has been proposed. The designed model incorporates shiptoship communications which are essential for messaging coast stations.
5
Content available Fairway traffic intersection processes models
EN
This author presents models of processes taking place at a waterway intersection. The measures of traffic processes under consideration are the number of vessels waiting to enter an intersection and delay time of these vessels. The applicability of specific models is discussed along with their usefulness as a function if input intensity of vessel stream flowing into a waterway intersection.
EN
The presented simulation model of radiocommunication events management allows to investigate problems occurring in marine radiocommunications. Based on a variety of research methods, we focus on the method of computer-based simulation, and describe the stages of construction and structure of the simulation model. Finally, we discuss possible applications of the developed model.
7
EN
Presenting a model of radiocommunication events management system, we have described its structure and flow of input and output data streams. Besides, we have pointed out the need for developing a system of radiocommunication events management, and possible applications of the developed model.
EN
These authors present operational and safety aspects of research problems relating to waterway intersections and their safety and operational aspects. Attention is drawn to delay times that occur in the process of vessel traffic and the probability of close quarter situations. The results of simulations are compared with analytical research. Examples are given of real values of both system and traffic process measures.
PL
W artykule przedstawiono problemy badawcze występujące na skrzyżowaniu torów wodnych w aspekcie eksploatacyjnym i bezpieczeństwa. Zwrócono uwagę na czasy opóźnienia w procesie ruchu i prawdopodobieństwo nadmiernego zbliżenia. Wyniki badań symulacyjnych pokazano na tle badań analitycznych. Dokonano egzemplifikacji w zakresie realnych wartości miar systemów i realnych wartości miar procesów ruchu.
9
Content available remote Symulacyjne badania procesów ruchu strumieni jednostek w systemie przeładunkowym
PL
Artykuł jest kontynuacją rozważań na temat miar określających przepustowość systemów inżynierii ruchu wodnego. Dotyczy racjonalnego doboru poziomu intensywności ruchu statków kierowanych do przeładunku. Podstawy teoretyczne poparto egzemplifikacją w zakresie realnych wartości wielkości identyfikujących proces ruchu jednostek pływających. Wykazano użyteczność metody symulacyjnej do wyznaczania charakterystyk systemu IRW Wyciągnięto istotne wnioski praktyczne.
EN
This article, continuing considerations on the measures determining the capacity of water traffic engineering system, refers to a rational choice of traffic capacity for acceptable operating conditions. The theoretical foundation has been supported with examples of real values of quantities identifying the process of vessel traffic. The simulation method has proved to be useful in determining measures of choice of the capacity characteristics of a WTE system. Important practical conclusions have been drawn.
10
Content available remote Miary oceny przepustowości toru wodnego
PL
W artykule przedstawiono podstawowe miary określające przepustowość toru wodnego. Podstawy teoretyczne poparto egzemplifikacją w zakresie realnych wartości wielkości identyfikujących proces ruchu jednostek pływających. Wykazano użyteczność metody symulacyjnej do wyznaczania charakterystyk systemu IRM w zakresie przepustowości. Wyciągnięto istotne wnioski praktyczne.
EN
This article presents basic measures determining fairway traffic capacity. The theoretical foundation has been supported with examples of real values of quantities identifying the process of vessel traffic. It has been shown that the method is useful in determining capacity characteristics of a marine traffic engineering system. Important practical conclusions are drawn.
PL
Artykuł jest kontynuacją rozważań na temat miar określających przepustowość toru wodnego. Dotyczy racjonalnego doboru poziomu przepustowości dla akceptowalnych uwarunkowań eksploatacyjnych. Podstawy teoretyczne poparto egzemplifikacją w zakresie realnych wartości wielkości identyfikujących proces ruchu jednostek pływających. Wykazano użyteczność metody symulacyjnej do wyznaczania charakterystyk systemu IRM w zakresie eksploatacyjnego doboru poziomu przepustowości. Wyciągnięto istotne wnioski praktyczne.
EN
This article is a continuation of considerations on the measures determining fairway traffic capacity. It refers to rational choice of traffic capacity for acceptable operational conditions. The theoretical foundation has been supported with examples of real values of quantities identifying the process of vessel traffic. It has been shown that the method is useful in determining measures of choice capacity characteristics of a marine traffic engineering system. Important practical conclusions have been drawn.
12
Content available remote Problemy przepustowości torów wodnych
PL
Przedstawiono przykład zastosowania metody analizy deterministycznej i symulacji komputerowej w badaniach zjawisk ruchu strumieni jednostek na podejściu i torze wodnym. Model symulacyjny uwzględnia losowość zgłoszeń statków w rejonie podejścia do toru wodnego. Badania przeprowadzono dla różnych struktur i natężenia procesu ruchu strumienia jednostek podchodzących do badanego odcinka toru. Wykazano przydatność metody symulacji komputerowej do identyfikacji zjawisk i oceny parametrów procesu ruchu.
EN
This article presents an application of the deterministic analysis method and computer simulation for the research into the vessel traffic flows at an approach channel and a fairway. The simulation model used takes into consideration the random character of vessel reports at the fairway approach area. The research included various structures and intensities of traffic flows concerning vessels approaching the examined fairway section. It has been shown that the presented computer simulation method is useful in the identification and assessment of vessel traffic parameters.
PL
Przedstawiono przykład zastosowania metody symulacji komputerowej w analizie zjawiska ruchu strumieni jednostek na podejściu i torze wodnym. Model uwzględnia losowość zgłoszeń statków w rejonie podejścia do toru wodnego i rozproszenie wartości prędkości ruchu jednostek na torze. Wykazano przydatność tej metody do identyfikacji zjawisk i oceny parametrów procesu ruchu.
EN
The paper sets forth a computer simulation method analysis of the phenomenon of traffic flow movement in an approach area and in a fairway. The model takes into consideration the probability of a vessel report in the fairway approach area and the dispersion of the speed values of fairway vessel traffic. The advantage of this method for the identification of the phenomena and parameters estimation of the movement process has been proved.
PL
Przedstawiono możliwości zastosowania niektórych elementów sztucznej inteligencji oraz predykcyjnych algorytmów regulacyjnych przy tworzeniu systemu wspomagającego lub zastępującego pracę nawigatora na mostku.
EN
Possibilities of applying certain elements of artificial intelligence as also predictive regulation algorithms that assist or replace the navigaror's work on the bridge have been presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.