Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Celem artykułu jest wskazanie znaczenia metafor w opisie działalności przedsiębiorstwa oraz prezentacja wybranych metafor znajdujących zastosowanie w zarządzaniu i marketingu przedsiębiorstw usługowych ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw medialnych. W opracowaniu wykorzystano metodę analizy literatury. W treści zaprezentowano pojęcie metafor i ich rolę w organizacjach, typologię metafor oraz przykłady ich wykorzystania w przedsiębiorstwach usługowych oraz medialnych, w szczególności koncentrując się na metaforach teatru i orkiestry. W artykule wskazano również ograniczenia stosowania metafor.
EN
The aim of the article is to indicate the significance of metaphors in a description of activities performed by an organisation, and to present the selected metaphors applied in management and marketing of service companies, with particular consideration of media organizations. In the article the method of literature analysis has been applied. The article presents the notion of a metaphor and its role in organizations, the typology of metaphors and some examples of their application in service and media organizations in particular, focusing on metaphors of the theatre and the orchestra. The limitations of metaphors have been also indicated.
PL
Zróżnicowanie ocen produktów, usług oraz postaw i zachowań konsumentów w zależności od informacji i przekonań jakie posiada konsument o kraju pochodzenia danego produktu bądź usługi określa się jako efekt kraju pochodzenia. Wyróżnia się w nim takie wymiary jak nowoczesność, różnorodność, prestiż i jakość. Celem przeprowadzonego badania było uzyskanie odpowiedzi na pytanie: czy ocena poziomu nowoczesności usługi wpływa na gotowość do jej zakupu i czy siła tego wpływu różni się pomiędzy krajami? Następujące kraje europejski zostały uwzględnione w analizach: Francja, Hiszpania, Litwa, Niemcy, Polska, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy. Dane zebrano wykorzystując technikę audytoryjnych badań ankietowych. Kwestionariusz wypełniło 56 respondentów. Wyniki uzyskano wykorzystując analizę regresji. Potwierdzono, że ocena poziomu nowoczesności usługi wpływa na gotowość do jej zakupu- im wyższa ocena tym większa gotowość do zakupu usługi. Ponadto, siła tego wpływu jest zróżnicowana w zależności od kraju. Nowoczesność w największym stopniu determinuje gotowość do zakupu usługi jeśli pochodzi ona z Litwy bądź Polski, w najmniejszym stopniu, gdy pochodzi z Hiszpanii i Włoch.
EN
The country of origin (COO) effect is defined as differentiation in products’/services’ evaluation, and consumer attitudes and behavior dependent on the information and beliefs a consumer has got about the country of origin of the product or service. Four dimensions of COO have been distinguished: innovativeness, diversity, prestige and quality. The aim of the study was to answer the following questions: (1) Does the evaluation of the level of service innovativeness influence the readiness for purchasing this service, (2) Does the power of that influence differ between given countries. The following European countries have been introduced to the study: France, Germany, Great Britain, Hungary, Italy, Lithuania, Poland, Spain, Sweden. The study was conducted on the base of a questionnaire which consisted of 5 parts. Data obtained from the two following questions have been analyzed: (1)“How would you rate on a scale of 1 - 6 innovativeness (understood as the use of the latest knowledge and technology) of products and services according to the country of origin?”, (2) “Evaluate in a scale of 1 - 6 whether you would purchase following services dependently on their country of origin”. 56 participants were involved to the study. Regression analysis has been applied. It was confirmed that the evaluation of the level of service innovativeness influences a readiness to purchase the service - the higher evaluation, the greater readiness to purchase the service. In addition, the power of this influence varies depending on the country. Modernity to the greatest extent determines the readiness to purchase the service if it originates from Lithuania and Poland, in a lesser degree when it originates from Spain and Italy.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.