Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 46

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  klimatyzator
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
PL
Nie budzi wątpliwości fakt, że osoby wykonujące usługi związane z serwisowaniem, eksploatacją, dozorem lub konserwacją urządzeń napełnionych czynnikami chłodniczymi muszą się legitymować odpowiednimi umiejętnościami oraz uprawnieniami. Ale umiejętności to nie wszystko. Nawet najbardziej doświadczony specjalista nie będzie w stanie przeprowadzić czynności związanych z montażem klimatyzatora bez stosowania odpowiedniego wyposażenia.
PL
Ze względu na coraz większe zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego musi być ono przed dostarczeniem do pomieszczeń wentylowanych lub klimatyzowanych właściwie oczyszczone, zależnie od oczekiwań użytkowników pomieszczeń oraz od wymagań związanych z bezpieczeństwem wynikającym z przeznaczenia pomieszczeń.
PL
Najważniejszymi właściwościami nowoczesnych klimatyzatorów jest zdolność chłodzenia, grzania, a także uzdatniania powietrza. Ta ostatnia cecha ma bez wątpienia duże znaczenie nie tylko w pomieszczeniach o wyższych wymaganiach w zakresie czystości powietrza. Dlatego wybierając klimatyzator, warto dokładnie zapoznać się z rozwiązaniami, jakie są stosowane, by usuwać z powietrza kurz, roztocza i inne alergeny czy bakterie i wirusy.
4
Content available remote Pomiary parametrów powietrza w pomieszczeniu testowym
PL
W pracy przedstawiono obraz zachodzących zjawisk w pomieszczeniu testowym podczas pracy klimatyzatora kasetonowego w funkcji nadmuchu strumienia powietrza (bez chłodzenia). Najistotniejszym elementem badań było określenie sposobu rozprzestrzeniania się strug powietrza w pomieszczeniu poprzez wyznaczenie rozkładu prędkości i intensywności turbulencji w funkcji wysokości położenia czujników pomiarowych dla wybranych kilkudziesięciu punktów pomiarowych. W pracy zamieszczono charakterystykę specjalnie zbudowanego układu pomiarowego przeznaczonego do pomiaru i rejestracji podstawowych parametrów powietrza. Przedstawiono również metodykę pomiarów oraz niezbędne wielkości geometryczne i parametry elementów pomieszczenia testowego, w którym przeprowadzono pomiary. Badania wykonano z myślą o możliwości wykorzystania ich do dodatkowej weryfikacji analizy numerycznej. Mając do dyspozycji wyniki pomiarów parametrów, będzie można przeprowadzić ewaluację sposobu modelowania numerycznego procesów cieplno-przepływowych panujących w pomieszczeniu wentylowanym mechanicznie. Wyniki pomiarów parametrów powietrza w pomieszczeniu testowym podczas pracy klimatyzatora sufitowego zamieszczono w postaci tabel, które umożliwią późniejszą walidację rozwiązań numerycznego modelu pomieszczenia.
EN
The aim of the study was to describe the phenomena occurring in the test room while the ceiling air conditioner worked without cooling. The paper contains description of the specially designed system for measurement and register parameters of the air. It also presents the measurement methodology and the necessary data and geometrical parameters of the elements of the test room. The results of measurements were presented in the form of tables and graphs. The measured data of air parameters of the tested room can be used to build a numerical model and its verification.
PL
W ciągu minuty przez superszybkie linie Philip Morris Manufacturing GmbH w Berlinie przebiega nawet do 20 000 papierosów. Pomimo ciągłej produkcji – 24 godziny dziennie przez siedem dni w tygodniu – firma tytoniowa działa bardzo energooszczędnie. Przedsiębiorstwo liczy na znaczne oszczędności energii i pieniędzy także w przyszłości dzięki zastosowaniu nowej generacji klimatyzatorów szaf sterowniczych.
PL
Dla celów klimatyzacyjnych obecnie najpowszechniej stosowane są freonowe klimatyzatory sprężarkowe. Swoją popularność zawdzięczają stosunkowo szybkiemu montażowi. Stosowanie tych urządzeń wiąże się jednak z dwoma podstawowymi mankamentami. Są to: duże zużycie energii elektrycznej oraz użycie szkodliwego dla środowiska czynnika chłodniczego.
PL
Jeżeli użytkujemy klimatyzator do którego serwis już dawno nie zaglądał, musimy zdawać sobie sprawę, że jesteśmy narażeni na ataki bakterii i grzybów zawartych w powietrzu wydmuchiwanym z parownika. Dlatego bardzo ważną kwestią jest utrzymanie tych urządzeń w jak najlepszej kondycji, tak żeby ich praca nie stwarzała zagrożenia dla zdrowia lub życia ludzi i innych maszyn przebywających w ich pobliżu.
8
Content available remote Chłodzenie szaf sterowniczych - przegląd rozwiązań
PL
Nadzorowanie środowiska w szafach sterowniczych jest nieodzownym elementem prawidłowej, a co najważniejsze - bezpiecznej pracy urządzeń automatyki i elektryki. Kluczową rolę odgrywają zatem systemy chłodzenia i ogrzewania szaf sterujących, szczególnie tych, które pracują w warunkach zewnętrznych. Jakie możliwości oferują producenci tego typu rozwiązań?
9
Content available remote Kierunki rozwoju syntetycznych czynników chłodniczych w Europie
PL
W pracy przedstawiono rozwój rynku klimatyzatorów na przestrzeni ostatnich lat wraz z uwzględnieniem czynników chłodniczych, które są w nich stosowane. Został zaprezentowany udział klimatyzacji i chłodnictwa w zużyciu energii elektrycznej w wybranych krajach oraz udział w emisji dwutlenku węgla. Zwrócono szczególna uwagę na rynek Unii Europejskiej dotyczący czynników chłodniczych oraz tendencje w ich stosowaniu, wynikające głównie z uwarunkowań prawnych. Zwrócono także uwagę na stan prac legislacyjnych dotyczących czynników chłodniczych w Polsce.
PL
W kraju o klimacie umiarkowanym, oczywiste jest ogrzewanie zimą. inaczej jest latem. Trudno przebywać i pracować w upalne dni w pomieszczeniach nieklimatyzowanych, szczególnie tych od południowej i zachodniej strony budynku.
PL
Muzeum jako budynek, w którym są gromadzone, przechowywane i ekspo- nowane obiekty zabytkowe powinno być idealnym miejscem z odpowiednio dobranymi parametrami powietrza. Czy tak jest? Niestety nie zawsze. Stworzenie odpowiednich warunków klimatycznych do przechowywania i eksponowania obiektów zobytkowych wielokrotnie stwarza problemy. Wynika to nie tylko z techniki wykonania zabytków, ale również próby stworzenia odpowiednich warunków cieplnych dla pracowników opiekujących się zbiorami jak i dla zwiedzających.
PL
Przy wyborze systemu i rozpatrywaniu danych systemowych należy wyznaczyć szereg parametrów brzegowych, na bazie których będziemy mogli wybrać rodzaj klimatyzacji. Z obecnych obserwacji wynika, że wszyscy klienci chcieliby mieć najnowocześniejsze rozwiązania rzędowe lub rockowe, niestety cena takich rozwiązań jest sporo (czasem kilkukrotnie) wyższa niż rozwiązań kubaturowych. Dlaczego więc rośnie liczba sprzedanych systemów rzędowych czy rockowych? Ponieważ mają one i swoje zalety i przewagi nad układami kubaturowymi, a przy wyższych gęstościach mocy są po prostu niezastąpione.
13
Content available remote Analiza drgań zespołu klimatyzatora
PL
W pracy przedstawiono rozwiązanie zadania analizy modalnej prototypowej konstrukcji zespołu wentylatora wchodzącego w skład klimatyzatora przemysłowego dużej mocy. Zbudowano dyskretny model obliczeniowy z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Stwierdzono pracę urządzenia w zakresie rezonansowym. Wskazano zakres zmian konstrukcyjnych, których wprowadzenie zapobiegnie tej sytuacji.
EN
The following paper shows the solution of a modal analysis problem of a prototype construction of a fan unit which is l're nart oj'a high-powered industrial air-conditioner. A discrete calculation model was built with the use of the FEM method. J modal analysis problem was solved and the work of the device in the resonance rangę was noticed. The rangę of constructional changes, whose introduction will prevent this situation, was shown.
EN
It was used the method of the exergetic analysis of one-step freon cooling engines of the local autonomous air conditioners. It was defined the correlation between air flows on the evaporator and the condenser for air split-conditioners. Author has developed an exergetic method of analysis of work one-step freonic refrigeration machines (without effective cooling of compressor) of local autonomous conditioners. The chart of the indicated refrigeration machine and proper construction of processes of its work on p,i-diagram and refrigeration agent R22 is used in this method. Calculations were performed with the computer program Excell developed the author.
PL
W pracy przedstawiono analizę obliczeniową chłodniczego obiegu sprężarkowego klimatyzatora autonomicznego z wprowadzonym do obiegu dodatkowym skraplaczem wysokotemperaturowym oraz wykorzystaniem do chłodzenia powietrza procesu pośredniego odparowania wody.
EN
The paper contains calculation analysis of a compressor cooling cycle of autonomous air conditioner equipped in additional high temperature condenser. Efficiency of the cycle was examined from the point of view of its cooperation with indirect evaporative cooling units.
PL
W drugim artykule z cyklu "Akademia APC", przedstawiamy metody oceny poprawności działania systemu chłodzenia serwerowni, w których obciążenie cieplne dochodzi do wartości obliczeniowych projektu i montowane są serwery o wysokich gęstościach mocy. W niniejszej części artykułu przedstawiamy ogólne wytyczne postępowania w przypadku audytu klimatyzacji, w kolejnej zaprezentujemy sposoby eliminacji nieprawidłowości w układzie chłodzenia ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji dystrybucji powietrza w serwerowni.
19
Content available remote Split-system z urządzeniem chłodzącym z odparowaniem pośrednim
PL
Przedstawiono analizę współpracy klimatyzatora typu split z urządzeniem chłodniczym z odparowaniem pośrednim do celów wentylacji pomieszczeń domku jednorodzinnego lub stworzenia mikroklimatu zewnętrznego.
EN
The paper contains calculation analysis cooperation of split-system air conditioner with indirect evaporative cooling units for room and outside area ventilation.
first rewind previous Strona / 3 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.