Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 3

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zero-sequence component
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy wyprowadzono parametryczne zależności pozwalające szacować wielkości charakteryzujące asymetrię napięcia, prądów, mocy i admitancji dla podstawowej i wyższych harmonicznych składowych symetrycznych zerowych. Przeprowadzono analizę porównawczą wyników otrzymanych z wyrażeń analitycznych z wynikami otrzymanymi z symulacji pracy sieci SN i wykazano wystarczającą ich zbieżność. Wyprowadzone wzory mogą być stosowane przy określaniu nastaw zabezpieczeń ziemnozwarciowych.
EN
In medium voltage networks there is an asymmetry of the capacitance and conductance parameters for the zero sequence symmetrical component, which leads to the appearance of the asymmetry voltage for the zero sequence component, earth currents, asymmetry power and asymmetry admittance for zero sequence components occurring in the normal state of network operation and affecting earth fault protection settings and limiting their sensitivity. In order to ensure a sensitive setting of earth fault protections, it is necessary to properly estimate the mentioned quantities. Parametric relationships were derived in the paper, allowing to estimate the quantities characterizing the asymmetry for fundamental and higher harmonics. The resulting formulas contain all relevant network parameters: rated voltage Un, share of the specified harmonic kh, compensation detuning s, network and line capacitances for zero sequence component C0, C01 and their maximum deviations ΔC0, ΔC01, damping d0, system inductance Ls. A comparative analysis of the results obtained from analytical expressions with the results obtained from the simulation of the MV network was carried out. The sufficient convergence of results indicating the possibility of using the formulas when determining the settings of earth fault protections was demonstrated.
EN
A new definition formula for apparent power of the three-phase system is justificated. It is the average geometric value of the currents power losses and short circuit power of the voltage source loaded by transmission line resistances. The Buchholz's apparent power formula follows from this definition as a special case if both zero sequence components of currents and voltages are nil. Under unbalanced voltage the meaning of apparent power in accordance with proposed formula may exceed Buchholz's one more than on 10%. The generalized definition formula for introduced by Professor Fryze concept of power system’s active current is grounded. It is part of the short-circuit current that is equal to ratio between load power and short-circuit power of the voltage source. In such way specified active current provides up to 15% power losses gain in the transmission line compared to the original Fryze’s definition in the presence of voltage zero-sequence component.
PL
Opracowano nową formułę określającą pozorną moc układu trójfazowego. Jest to średnia wartość geometryczna strat prądu i mocy zwarciowej źródła napięcia obciążonego rezystancją kabla. Wzór na pozorną moc Buchholza wynika z tej definicji jako szczególnego przypadku, gdy oba składniki zerowej sekwencji prądów i napięć są zerowe. Przy niezrównoważonym napięciu pozorna wartość mocy zgodnie z proponowaną formułą może przekroczyć wartość formuły Buchholza o więcej niż 10%. Przedstawiono uogólnioną formułę determinującą koncepcję prądu czynnego systemu elektroenergetycznego wprowadzoną przez Profesora Fryzego. Jest to część prądu zwarciowego, równa stosunkowi mocy obciążenia i mocy zwarciowej źródła napięcia. W ten sposób określony prąd czynny zapewnia do 15% wzrost strat mocy w linii transmisyjnej w porównaniu z pierwotną definicją Fryze'a w obecności składowej zerowej napięcia.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.