Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  powierzchnia liści
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The research was conducted in the growth chambers and in a greenhouse of Institute of Soil Science and Plant Cultivation – State Research Institute in Pulawy. Faba bean var. Nadwislanski was cultivated in Mitscherlich pots. An experimental factor was air temperature during flowering: optimal and higher. After flowering pots with plants were transferred from growth chambers to the greenhouse where they stayed up to full maturity. Too high temperature at flowering caused decrease of leaf area, leaf greenness index, plant height and changed the course of some phenological phases of faba bean. High temperature decreased yield which resulted from a lower number of pods per plant, number of seeds per pod and a lower mass of a thousand seeds.
PL
Celem podjętych badań było określenie wpływu wysokiej temperatury w okresie kwitnienia i zawiązywania strąków na wzrost, rozwój i plonowanie zróżnicowanych genotypów bobiku. Badania prowadzono w fitotronach oraz w hali wegetacyjnej Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, w wazonach Mitscherlicha zawierających mieszaninę 5 kg ziemi ogrodowej i 2 kg piasku. Wysiewano bobik odmiany Nadwiślański. Czynnikiem doświadczenia była temperatura powietrza w okresie kwitnienia: optymalna (noc: 14˚C, dzień: 24˚C) oraz podwyższona (noc: 18˚C, dzień: 30˚C). Następnie wazony z roślinami przeniesiono do hali wegetacyjnej i utrzymywano je do dojrzałości pełnej. Przez cały okres wegetacji utrzymywano wilgotność gleby na poziomie 60 % ppw. Zbyt wysoka temperatura w okresie kwitnienia powodowała redukcję powierzchni liściowej i zmniejszenie wysokości roślin oraz zmianę przebiegu niektórych faz fenologicznych bobiku. Rośliny, które przetrzymywane były w warunkach podwyższonej temperatury, znacznie wcześniej kończyły kwitnienie i rozpoczynały zawiązywanie strąków oraz dojrzewały o kilka dni wcześniej niż rośliny rosnące w optymalnej dla bobiku temperaturze powietrza. Wysoka temperatura zmniejszała plon co było konsekwencją mniejszej liczby strąków na roślinie i liczby nasion w strąku oraz istotnego zmniejszenia masy 1000 nasion.
EN
The aim of the studies carried over 2007–2008 was to evaluate the physiological reaction of strawberry var. ‘Elsanta’ to the addition of AgroHydrogel to the medium. In the vegetation hall of the West Pomeranian University of Technology, a vegetation pot experiment in the system of complete randomization in four replications was carried out. The experimental factor was the addition of AgroHydrogel to the medium. Two doses were used (15 and 30 g per Kick’s vessel) against the control, ie the medium without gel. During the vegetation season of plants, the content of assimilation pigments (chlorophyll a, b, total and carotenoids) in leaves was determined three times. Parameters of water balance – the index of relative water content and the water saturation deficit in tissues of leaves and the area of the leaves were also defined.
PL
Celem badań przeprowadzonych w latach 2007–2008 była ocena reakcji fizjologicznej truskawki odmiany ‘Elsanta’ na dodatek AgroHydrogelu do podłoża. W hali wegetacyjnej Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie przeprowadzono wazonowe doświadczenie wegetacyjne, w układzie kompletnej randomizacji, w czterech powtórzeniach. Czynnikiem doświadczalnym był dodatek AgroHydrogelu do podłoża – zastosowano dwa poziomy (15 i 30 g na pojemnik Kicka) na tle kontroli – podłoże bez dodatku żelu. Trzykrotnie w czasie sezonu wegetacyjnego roślin określono zawartość barwników asymilacyjnych (chlorofilu a, b, całkowitego oraz karotenoidów) w liściach. Określono także parametry bilansu wodnego – wskaźniki względnej zawartości wody i deficytu wysycenia wodą tkanek liści.
EN
The leaf morphology of Buxus hyrcana (Pojark.), shade-tolerant and evergreen species growing in understorey of Caspian Forest was studied in five natural Iranian populations in order to recognize the pattern of within- and among-population variation of selected leaf morphological traits. Fifteen traits were selected and measured or calculated - list in Appendix. Leaves were collected from different geographical (between 36[degree]13'N and 53[degree]15'E) populations of B. hyrcana growing in the Caspian Forests located in Mazandaran Province (northern Iran) in the similar vegetation and site conditions but on different altitudes. Ten mature trees from five relatively small areas (0.5-1 ha) were selected in June. Then ANOVA model was used with both crossed and nested effects. The results showed that variation among the populations was significant in 13 of 15 traits (P <0.05); variation among the trees in the population was significant in 14 of 15 traits (P <0.05). Among all characters measured, the greatest plasticity was found for weight, leaf area mass and specific leaf mass. Function 1 explained 30% of the total variance and Function 2 represented another 17% of the total variance. PCA analysis showed that the most important role in function 1 allocated to width of lamina and leaf figure ratio (length of lamina/width of lamina) and in function 2 to top of leaf figure (width of lamina in 0.1 its length/width of lamina). The results of the average linkage clustering method evidenced four distinct clusters. Generally, morphological traits of leaves of B. hyrcana showed low variation among the considered populations based on clustering analysis, although some trees inside the population showed significantly different values in comparison with other trees.
EN
The effect of the ethyl benzene vapours in air at the concentration ranging from 81 to 6570 mgźm-3 on the physiological response and anatomical changes of winter wheat seedlings, cv. "Tonacja" was examined. This effect, intensifying CO2 assimilation and increasing photosynthetic water-use efficiency, was observed at the lowest concentration. At the concentrations of 730 to 6570 mgźm-3, ethyl benzene vapours suppressed both germination and development of plants as well as decreased physiological activity of the seedlings. They frequently induced chlorotic and necrotic areas on leaf surface, as well as dehydration of cells and changes in their shape.
PL
Badano wpływ par etylobenzenu w powietrzu w zakresie stężeń 81-6570 mg/m3 na reakcję fizjologiczną oraz zmiany anatomiczne siewek pszenicy ozimej odmiany 'Tonacja'. Przy najniższym stężeniu obserwowano działanie intensyfikujące asymilację CO2 oraz zwiększające efektywność wykorzystania wody w fotosyntezie. Stężenia par etylobenzenu od 730 do 6570 mg/m3 ograniczały kiełkowanie i rozwój roślin oraz obniżały aktywność fotosyntetyczą siewek. Powodowały często chlorotyczne oraz nekrotyczne plamy na powierzchni liści, odwodnienie komórek i zmiany ich kształtu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.