Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kompetencje przedsiębiorcze
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Purpose: The aim of the article is to analyse the conditions and possibilities of using entrepreneurship education in secondary schools in the context of stimulating the development of entrepreneurial skills and competences among students. What is more, the researchers examined the impact of entrepreneurship education provided at school to create the potential and acquire the skills required to create a new business venture and company management by university students. Design/methodology/approach: To achieve this goal, a quantitative method was used, based on a survey conducted with the participation of 542 students admitted to the first year of studies in the academic year 2021/2022 at the Bydgoszcz University of Science and Technology. Findings: The results of the conducted research prove that every fourth graduate, regardless of whether they graduated from a Technical College or a General High School, assesses the education in the field of entrepreneurship, its potential to strengthen their predispositions and acquiring the skills required to lead own company, as average. Research limitations/implications: The research included only first-year students of the university, which does not constitute the basis for generalizing the obtained results for students studying in other academic centres. Formulating conclusions should be limited to the test sample only. Practical implications: The results of the study may be of interest to scientists and practitioners, examining the assessment and development of entrepreneurial competences among students of high schools and universities. In addition, this study can be helpful to employers who want to find out more about entrepreneurial attitudes of university graduates. Originality/value: This study may contribute to the debate on the role of education in shaping entrepreneurial attitudes and intentions among secondary school students.
EN
Student preparation for entrepreneurship has become a key strategic goal in the knowledge economy over the past decade. Young entrepreneurs represent the potential for successful start-ups, their innovative development and sustainable growth. The explored topic of difference between men and women is most significant in case of entrepreneurship propensity. The male population is more self-confident at all whilst the women have less various responses to the surveyed questions. All the dependent variables involved in the data set reach higher standard deviation for the male population than for the female population. Many research studies draw attention to gender differentiation in student attitudes towards entrepreneurship. Men choose to become entrepreneurs much more often than women, which is affected by many factors. The analysis outcome can conclude that gender of students is significant determinant of attitude toward both entrepreneurship environment (p < 0.05) and especially entrepreneurship propensity (p < 0.001).
PL
Przygotowanie studentów do przedsiębiorczości stało się kluczowym celem strategicznym gospodarki opartej na wiedzy w ostatnim dziesięcioleciu. Młodzi przedsiębiorcy reprezentują potencjał udanych start-upów, ich innowacyjny rozwój i trwały wzrost. Zbadany temat różnicy między kobietami i mężczyznami ma największe znaczenie w przypadku skłonności do przedsiębiorczości. Populacja mężczyzn jest bardziej pewna siebie, podczas gdy kobiety mają mniej różnych odpowiedzi na ankiety. Wszystkie zmienne zależne związane z zestawem danych osiągają wyższe odchylenie standardowe dla populacji mężczyzn niż dla populacji kobiet. Wiele badań naukowych zwraca uwagę na zróżnicowanie płci w postawach studentów wobec przedsiębiorczości. Mężczyźni częściej stają się przedsiębiorcami niż kobiety, na które wpływa wiele czynników. W wyniku analizy można stwierdzić, że płeć studentów jest istotnym wyznacznikiem stosunku do środowiska przedsiębiorczości (p < 0,05), a zwłaszcza skłonności do przedsiębiorczości (p < 0,001).
EN
The paper found that mostly small and medium-sized enterprises (SMEs) prevailed in Latvia and the EU and their number increased year by year, particularly because various measures for the establishment and support of micro-enterprises, including financial ones, were implemented. In recent years, at the same time, activity in starting up entrepreneurship considerably declined, as well as students’ entrepreneurial attitudes to set up their own business and to associate their future careers with entrepreneurship significantly deteriorated as well. Therefore, the present paper aims to investigate Latvian high school students’ entrepreneurial attitudes to become self-employed and to set up their own business according to the challenges of the twenty-first century for entrepreneurship. To achieve the aim of the present research study, 5910 students aged from 15 to 22 years (2015) were questioned about the factors motivating as well as promoting and hindering the start-up of entrepreneurship. The results of the survey showed that in recent years, students had insufficient information and knowledge about entrepreneurship promotion measures, as well as about the demands of the labour market and further education in learning a profession. This means that there is a need to improve the teaching and training for entrepreneurship in Latvia and implement targeted career education measures.
PL
Przedstawione w artykule wyniki badań pokazują, że w większości małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) dominowały na Łotwie i w krajach europejskich. Ich liczba wzrastała z roku na rok, zwłaszcza, że zostały uruchomione różne środki w celu wspierania MŚP. W ostatnich latach aktywność w uruchamiania MŚP spadła w sposób znaczący. Dlatego w wyniku badań ustalono, że najważniejszy jest nacisk dotyczący edukacji, w zakresie tworzenia treści kształcenia w oparciu o kompetencje, włączając do niego elementy kształcenia w zakresie przedsiębiorczości i działalności zawodowych.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań nad rozwojem kompetencji marketingowych przedsiębiorstw w latach 2000-2004 - przed wstąpieniem do Unii Europejskiej do 2007 r. Przyjęto, ze rozwój kompetencji marketingowych jest niezbędnym elementem budowania potencjału przedsiębiorstwa, chcącego osiągnąć relatywnie trwałą przewagę konkurencyjną dzięki wykorzystaniu wiedzy tkwiącej zarówno w otoczeniu przedsiębiorstwa, jak i jego wnętrzu. Działania marketingowe mogą stać się elementem procesu wzmacnianie pozycji rynkowej przedsiębiorstwa, niezależnie od rodzaju prowadzonej działalności. W grupie badanych firm znalazły się również przedsiębiorstwa wydobywcze, co pozwala na identyfikację poziomu rozwoju kompetencji marketingowych w tych przedsiębiorstwach oraz wskazanie na zasadność podejmowania przez nie działań marketingowych.
EN
The results of research on the marketing competence development of enterprises in the years 2000-2004 - before joining the European Union and after joining the European Union up to the year 2007 are presented. It is assumed, that marketing competence development is the necessary element of enterprise potential building to achieve relatively durable competitive advantage thanks to use of the knowledge laying as well in the surroundings of the enterprises in its interior. Marketing activity can become the element of the enterprise market position reinforcement, independently on run activity. In the tested group were also mining enterprises what allows to identify the level of the marketing competence development in these enterprises as well as to point at legitimacy of their marketing activitied undertaking.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.