Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 26

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  szybka kolej
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
1
EN
Marmaray, an advanced commuter rail system with a total length of 76 km, passed by a tube tunnel under the Bosporus, is also a line that will provide uninterrupted railway operation between Europe and Asia. The Marmaray railway system allowing commuter railcars with high-speed trains, regional trains and freight trains to pass, is the largest investment in the region in terms of economically sustainable and uninterrupted railway operation.
PL
System kolei dużych prędkości w Turcji należy do najszybciej rozwijających się na świecie. Pierwszy odcinek Ankara–Eskişehir został uruchomiony w 2009 roku. Tymczasem, według danych UIC z 1 kwietnia 2018 roku, długość eksploatowanych linii dużych prędkości osiągnęła już 724 km. Ponadto 1 395 km takich linii znajduje się w budowie, a następne 1 127 km jest w fazie planowania [9]. Władze państwowe postawiły cel, aby w 2023 roku, czyli w 100-lecie istnienia Republiki, koleje dużych prędkości obsługiwały połowę ludności i 18 z 81 prowincji kraju [23]. Symboliczne znaczenie miał fakt, że 10 Światowy Kongres Kolei Dużych Prędkości UIC odbył się właśnie w stolicy Turcji, Ankarze, w dniach 8-11 maja 2018 roku.
EN
The high-speed railway system in Turkey develops very rapidly. The first section Ankara–Eskisehir was opened in 2009. According to UIC data, the total length of high-speed lines in April 2018 achieved 724 km. Moreover 1395 km of lines are under construction, while 1127 km remain in planning phase. The objective set by the government is to serve the half of the population of the country and 18 of 81 provinces with the high-speed trains till 2023 (100th anniversary of the Republic). Hosting the 10th UIC World Congress on High Speed Rail in Ankara in May 2018 had symbolic importance.
PL
Pierwsze koncepcje budowy szybkiej kolei na obszarze obecnej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pojawiły się jeszcze w latach 70. XX wieku. Zaprojektowana w kolejnej dekadzie Kolej Ruchu Regionalnego miała zastąpić mieszkańcom metro. Konsekwencją przemian społeczno-gospodarczych po 1989 roku był regres kolei, wiele linii zamknięto, a na pozostałych znacznie spadły przewozy pasażerskie. Próbą nowego spojrzenia na kolej była niedopracowana, zrealizowana jedynie częściowo, koncepcja szybkiej kolei na trasie Tychy–Katowice–Sosnowiec. Do pomysłów wzmocnienia roli kolei w systemie transportowym powrócono wraz z utworzeniem na mocy ustawy Górnośląsko- -Zagłębiowskiej Metropolii i dostępnością dodatkowych środków na transport publiczny. Celem artykułu jest ocena możliwości technicznych oraz szacunek potencjalnych kosztów realizacji projektu kolei metropolitalnej. Szczególną uwagę zwrócono na: uwarunkowania tworzenia kolejowego rozkładu jazdy, ograniczenia infrastrukturalne oraz możliwości zwiększenia przepustowości linii objętych projektem oraz na warunki integracji z komunikacją miejską.
EN
First concepts of the fast railway connection construction in the area of the current Upper Silesian-Zagłębie Metropolis appeared in the 1970s. Designed in the next decade Regional Railway was supposed to replace metro to local residents. A consequence of socio-economic changes after 1989 was railways regression, many lines were closed, and on the remaining ones passenger transport volumes significantly decreased. The attempt to look at railways at a different perspective by creating a fast connection & nbsp; Tychy–Katowice–Sosnowiec was underdeveloped and implemented only partially. The idea to strengthen the role of railway in the transport system & nbsp;have then returned together with creating an Upper-Silesian Metropolis and due to the availability of additional funds for public transport. The purpose of this article is to assess technical capabilities and estimate the potential costs of a metropolitan railway project. Particular attention was given to: timetable planning conditions, & nbsp; infrastructural limitations and the possibility of increasing lines capacity as well as integration with city transport.
EN
One of the key problems in the logistics service of airports is to ensure effective passenger transport. The airports are places where a large concentration of transport routes is used to provide the access to them. The airport’s design is a prerequisite for the creation of an efficient transport system enabling convenient commuting without peak loads and movement disturbances. In the recent years, the railway plays an important role in transportations to the airport.
EN
Atmospheric temperature and directed solar radiation have a significant effect on the temperature field of high-speed railway (HSR) concrete bridge and ballastless track structure. However, temperature actions are random process of which distribution laws are difficult to explore, and existing statistical methods for structure temperature analysis are still not precise. So far, there are few researches for annual temperature spectra and design codes for bridge–track system. Based on the one-year observation data, this paper investigated the temperature actions for Chinese HSR bridge–track structure. By utilizing reliability high moment theory, a statistical method which could built virtual distribution was put forward. Based on the renewed study, the effects of waterproof for deck were taken into consideration, a temperature action model was proposed which is suitable for both bridge and track structure. In addition, for track structure, the previous temperature load models were modified. Apart from that, by proposing the concepts of temperature uniform and fluctuant spectra, the research evaluated service performance of structure. Finally, the distribution regularities of uniform temperature spectra were fitted by Fourier series, and the relationship between structural and atmospheric uniform temperature was established (formula (25)). As a result, according to 50 years recorded atmospheric temperature data, the prediction model of the structure extreme temperature was suggested, and by taking the recurrence interval of 100, 150 and 300 years, the extreme temperatures of the system are 52.23, 54.34 and 57.77 °C.
EN
The article discusses the development of the Italian railways between 2002 and 2015, taking into account the investment expenditure allocated to the growth of this transport mode in the period under investigation, as well as within a time horizon extending until 2026. The research has been complemented by an analysis of economic conditions. The paper describes the organizational structure of the Italian national railways, namely, the FS Group and its subsidiary companies, which manage the different sectors of the supply chain, rendering various services and supporting the activities undertaken across the group. Specific trends observed in passenger and cargo transport are analysed, with highspeed railway services given special consideration.
EN
For centuries, it is known that people always prefer to accommodate in the region where there is good transportation network. Proper organization of transportation is one of the key elements which influence the dynamics of the World economics system development. Thanks to infrastructure modernization which allows to transfer the goods between engaged parties, it is possible to increase production and commonly to intense exploitation of areas located near this infrastructure among others in industry purposes. With regard to increasing demand for effective and efficient transportation system, there is a real need to improve communication and transportation infrastructure. A chance for this target shall be modern high technologies, which allows running with very high speed and thus also to reduce journey time. For this purpose there were established and is still developing relatively new product – high speed rail which is supposed to revolutionize modern transportation system functioning in the World. The article calls attention on a chance for improving competitiveness of rail freight transportation in Poland thanks to developing high speed rail network. There is underlined also rationality of modernization of the rail line which connect the biggest cities in South part of Poland. The descriptive part of the article refers to the high speed rail system and its development conditions. The research part is a technical feasibility study about section Cracow – Katowice – Wroclaw and possibilities for adopting it to achieve high speed rail line parameters.
PL
Uruchomienie w Polsce w grudniu 2014 r. połączeń międzyaglomeracyjnych pociągami ED250 (Pendolino), osiągającymi prędkość 200 km/h na zmodernizowanej linii CMK stanowi, zgodnie z dyrektywą 2008/57 o interoperacyjności kolei, uruchomienie połączeń kolejami dużych prędkości (KDP). Jednocześnie po raz pierwszy zastosowano urządzenia ETCS poziomu 1 do prowadzenia ruchu pociągów. Wydarzenia te stanowią przesłankę do podjęcia szeregu prac badawczo-technicznych, które byłyby podstawą do zdobywania krajowych doświadczeń w zakresie przedmiotowym. Przygotowana z inicjatywy Instytutu Kolejnictwa monografia na temat KDP potwierdza [9], że już obecnie wielu polskich specjalistów dysponuje obszerną wiedzą teoretyczną na temat najnowszych rozwiązań technicznych w tym zakresie. Specyfika polskich uwarunkowań wymaga jednocześnie, aby zostały one odpowiednio zaadaptowane.
9
Content available remote Latające pociągi
PL
Pierwsze pociągi szybkiej kolei uruchomione zostały w Niemczech w latach 30. XX wieku. W artykule autor opisuje rozwój sieci szybkich kolei niemieckich i ich historię, od uruchomienia pierwszego pociągu tego typu po lata powojenne. Pierwsze pociągi kursujące ze stolicy Niemiec nazywane były „latającymi” i kursowały między innymi do Hamburga, Monachium czy Frankfurtu. Historia zapoczątkowana w 1933 roku w Niemczech stała się wzorem z powodzeniem dalej rozwijanym w Japonii, Francji, Niemczech i ostatnio w Chinach.
EN
The first trains of fast rail were started in Germany in the thirties of the 20th century. The author describes the development of German fast railways network and their history, from starting the first such train up to the post-war years. The first trains travelling from the capital city of Germany were ‘Flying’ and were travelling inter alia to: Hamburg, Munich or Frankfurt. The history started in 1933 in Germany became a model, successfully developed later on in Japan, France, Germany and recently in China.
PL
Autorzy w pracy przedstawili porównanie uwarunkowań logistycznych połączeń lotniczych z kolejami dużych prędkości na wybranych trasach łączących Warszawę z wybranym stolicami państw europejskich. Analizie poddano parametry techniczne warunkujące czasy przejazdów i przelotu, jak również wybrane aspekty ekologii związane z emisją spalin. Podano autorską propozycję szybkich połączeń kolejowych korzystną pod względem geopolitycznym dla systemu transportowego Polski.
EN
The authors of the paper presented a comparison of logistic determinants of air connections and high-speed rails for routes between Warsaw and selected European capitals. The authors analysed the technical parameters that determine the duration of a ride or flight, as well as selected emission-related aspects of ecology. The paper presents a proposal for high-speed rail that would be beneficial for the Polish transport system in terms of geopolitics.
PL
Jak pisze autor artykułu Jeremy Hartill w Railway Gazette International (7/2013), od kiedy Chiny wyszły na pierwsze miejsce w wyścigu o najszybsze, rozkładowe pociągi świata, zaczyna się wyłaniać wśród konkurujących krajów podział na 3 grupy prędkości – prędkość osiągalną technicznie, prędkość opłacalną ze względu na wielkość kraju i prędkość opłacalną ze względu na rynek przewozowy. Jeremy Hartill jest członkiem Brytyjskiego Towarzystwa Kolejowego, który od wielu lat zajmuje się rozwojem kolejnictwa na świecie. Jednocześnie autor chce podziękować swojemu poprzednikowi w opracowywaniu podobnych artykułów – profesorowi Colin Taylorowi oraz wydawcy Brendan Fox za pomoc w przygotowaniu niniejszego artykułu.
13
Content available remote Koncepcja szybkiego połączenia kolejowego Wrocławia z Warszawą
PL
Polska jako płaski, nizinny kraj z głównymi miastami położonymi (poza Szczecinem) w promieniu do trzystu kilometrów od aglomeracji centralnej niemal idealnie nadaje się do rozwoju systemów kolejowych. A jednak kolejowa mapa kraju wciąż obrazuje granice dawnych zaborów. Sytuacja Wrocławia i Dolnego Śląska idealnie pokazuje tę prawidłowość. Pomimo że od prawie siedemdziesięciu lat ten region znajduje się w granicach Polski nadal nie posiada przyzwoitego połączenia kolejowego ze stolicą.
14
Content available Włoskie linie i pociągi dużych prędkości
PL
Projekty linii dużych prędkości we Włoszech po ja wity się już w 1914 r., natomiast pierwsza linia kolejowa łącząca Rzym z Neapolem, nazwana "Direttissima" (pol. linia bezpośrednia), w 1927 r. została przekazana do eksploatacji. W 1934 r. koleje włoskie (FS) oddały do użytku linię Bolonia - Prato (- Florencja) liczącą 30 tuneli (łącznie 18,5 km). Linię tę nazwano "druga Direttissima". W czerwcu 1938 r. FS uruchomiły ponadto pociąg kursujący między Rzymem i Neapolem obsługiwany jednostką serii ETR201 (wł. Elettrotreno rapidi, pol. szybki pociąg elektryczny), będącą elektrycznym zespołem trakcyjnym, przystosowanym do kursowania z prędkościami do 200 km/h. Jednostka ta na linii Florencja - Mediolan (314 km) osiągnęła prędkość maksymalną 203 km/h, średnią 164 km/h.
PL
W artykule pokazano dotychczasowe zasady współpracy KWK "Knurów-Szczygłowice" Ruch Szczygłowice i PKP w zakresie utrzymania ruchu na linii kolejowej nr 149 w warunkach występowania znacznych wpływów eksploatacji górniczej. Następnie przedstawiono problematykę skutków, jakie dla Ruchu Szczygłowice może mieć przekształcenie tej linii w kolej dużych prędkości.
EN
In this paper were shown previous principles of cooperation between KWK "Szczygłowice" and PKP on the field of railway no 149 support in the conditions of heavy mining influences. Next there were described possible results of transformation of this line into high speed railway.
PL
Przez szybkie koleje elektryczne określa się, zgodnie z definicją międzynarodowej unii kolei żelaznych (UIC – L’Union Internationale des Chemins de fer), pociągi osiągające szybkość eksploatacyjną powyżej 250 km/godz., na torach specjalnych, lub 200–220 km/godz. – na torach klasycznych. Szybkie koleje elektryczne są obecnie dostępne w Belgii, Francji, Niemczech, Włoszech, Wielkiej Brytanii, na Tajwanie, w Japonii, Korei Południowej oraz Stanach Zjednoczonych. Budowa linii szybkich kolei elektrycznych jest prowadzona aktualnie w Chinach, Iranie, Holandii i Turcji.
PL
Pomimo wdrożenia w normalnej eksploatacji pierwszych na świecie pociągów o prędkości 350 km/h, nasz co dwuletni przegląd najszybszych pociągów świata, ujętych w rozkładach jazdy, nie znajduje pociągów szybszych niż o średniej prędkości 272 km/h, gdy prędkością maksymalną było 320 km/h. Jak podaje dr Colin Taylor w swoim co dwuletnim przeglądzie, nowe kraje wyprzedzają stare kolejowe potęgi (tab. 1 i 2).
PL
W pracy przedstawiono charakterystykę systemu naziemnej kolei miejskiej tworzonej w celu uruchomienia systemu przewozów pasażerskich wykorzystaniem istniejącego w aglomeracji warszawskiej układu linii kolejowych na obszarze ograniczonym krańcowymi stacjami gmin ościennych.
EN
The article describes the system of the ground local railway transport. It is done, in order to develop the system of public transport that is to be done with the use of the already existed transport system in Warsaw, in the areas limited by the final village stations.
first rewind previous Strona / 2 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.