Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 17

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  budownictwo betonowe
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Innowacyjne zastosowanie betonu w budownictwie mieszkaniowym
RU
V stat’e rassmatrivaûtsâ tendencii razvitiâ proektirovaniâ i stroitel’stva žilyh zdanij iz sbornogo železobetona v kontekste osnovnyh napravlenij gosudarstvennoj žiliŝnoj politiki Respubliki Belarus’. Analiziruûtsâ priemy sozdaniâ arhitekturnoj vyrazitel’nosti krupnopanel’nyh žilyh zdanij na primere g. Minska i minskoj aglomeracii. Daûtsâ predloženiâ po sozdaniû dostupnosti prostranstv obŝego pol’zovaniâ žilyh zdanij dlâ lûdej s ograničeniâmi žiznedeâtel’nosti. Opredelâetsâ rol’ specialista arhitektora v formirovanii individual’nogo oblika žilyh zdanij i žilyh kompleksov na osnove ispol’zovaniâ tipovyh èlementov.
EN
The article discusses the development trends of design and construction of residential buildings from precast concrete in the context of the main directions of the state housing policy of the Republic of Belarus. The methods of creating the architectural expressiveness of large-panel residential buildings are analyzed on the example of the city of Minsk and the Minsk agglomeration. Proposals are being made to create accessibility of public spaces for residential buildings for people with disabilities. The role of a specialist - architect in the formation of the individual appearance of residential buildings and residential complexes, based on the use of standard elements, is determined.
3
Content available Heritage of concrete Bristles
EN
Szczecin has significant amount of architecture made out of reinforced concrete. The article describes various examples of the work architects in the periods of pre-war and post-war modernism. The technical solutions of Szczecin's modernism can be regarded as an engineering showcase done by authors of buildings that make the European concrete heritage. It is usually a prestigious architecture located in the city's representative spaces. There is also symbolic art and architecture; architecture of necessity, for instance industrial or communication solutions. The article does not overlook the architecture of a forgotten, lost and unwanted cultural heritage.
PL
Szczecin posiada znaczne zasoby architektury żelbetowej. Artykuł opisuje różne przejawy twórczości architektów przedwojennego i powojennego modernizmu. Rozwiązania techniczne szczecińskiego modernizmu można uznać za inżynierski popis twórców wielu oryginalnych dzieł wpisujących się w europejskie dziedzictwo betonowe. Jest to najczęściej architektura prestiżowa ulokowana w przestrzeniach reprezentacyjnych miasta. Istnieje też sztuka i architektura symboliczna, architektura niezbędna, np. przemysłowa czy rozwiązań komunikacyjnych. Artykuł nie pomija architektury zapomnianej, utraconej oraz niechcianego dziedzictwa kulturowego.
EN
The technology of erecting war shelters has been evolving over the centuries alongside the development of technology and building-oriented requirements. Many papers have been published on this subject in recent times. The ruins of the Wolf ’s Lair war fortress prompted the authors to write this work with a slightly different emphasis than the previous papers. In addition to a brief history of the objects, the work presents the design guidelines used in their construction and describes the construction solutions applied. In addition, where appropriate, the advantages and disadvantages of these construction solutions from an engineering point of view are highlighted.
PL
Technologia wznoszenia schronów wojennych ewaluowała na przestrzeni wieków wraz z rozwojem techniki i stawianych obiektom wymagań. Pozostałości po twierdzy wojennej Wilczy Szaniec skłoniły autorów do napisania tej pracy – o nieco odmiennym charakterze niż dotychczasowe. Prócz krótkiej historii obiektów w pracy przedstawiono ówczesne wytyczne wykorzystane w konstruowaniu obiektów oraz opisano zastosowane rozwiązania konstrukcyjne. Dodatkowo opatrzono je stosownym komentarzem inżynierskim.
PL
Architektura Przestrzeni Magicznej, to pewien rodzaj poezji sztuki kształtowania przestrzeni bliskiej sztuce surrealizmu i architekturze postfunkcjonalizmu. Kategoria bliska idei „pretekstów architektonicznych”, jako teorii postępowania projektowego. Tam jest także miejsce dla poetyki transmutacji betonu.
EN
The architecture of the Magic Space is a kind of poetry of the art of shaping space close to the art of surrealism and the architecture of post-functionalism. This is a category close to the idea of “architectural pretexts” as a theory of design process. It is also a place for the poetics of the transmutation of concrete.
6
Content available Beton i mistrzowie transmutacji materii
PL
Beton w architekturze jest stosowany w konstrukcji budynków z motywacji racjonalistycznych i z powodów estetycznych. Najbardziej znaczące dokonania odbywały się nie bez udziału mistrza transmutacji. Takich przypadków naznaczonych wielkością architektury czas zweryfikował pozytywnie. Dziś wciąż powstają dzieła architektury, w których beton gra rolę zasadniczą.
EN
Concrete is used in architecture for the construction of buildings with rationalistic motives and for aesthetic reasons. The most significant accomplishments could not occur without the participation of the master of transmutation. Time has verified positively such cases marked by the greatness of architecture. Today there are still works of architecture in which concrete plays an essential role.
8
Content available remote Innowacje w mechanizacji procesów technologicznych. Cz.1
EN
Technology and mechanisation of works are two main areas of developments in construction. A series of articles presents the latest achievements in building technology that refer to mechanisation of works. The modernity manifests itself through innovative building machines and equipment, powerful temporary structures, intelligent diagnostic and control devices, automation and robotics involved into various construction works. The authors reviewed the most recent accomplishments of the construction industry that improve efficiency and quality of works, increase safety conditions, expand competitiveness between construction contractors and, thus, elevate building construction techniques.
EN
The paper presents history of the Department of Concrete Structure since 1956 till present. Scientific activity and industrial cooperation initiated by the following department heads is described. The paper summarizes the main achievements and publications of the department workers.
11
Content available remote Modelowanie uwarunkowań cieplno-fizycznych w budownictwie monolitycznym betonowym
EN
The regularities of correlation between different factors describing usability of heated shuttering in low temperature conditions have been determined. The mathematical models of optimization strength, thermal and physical parameters are presented.
PL
W referacie przedstawiono propozycję własnej metody oceny związku pomiędzy rodzajem i ilością składników najczęściej stosowanych w budownictwie betonowym a ostateczną kolorystyką i fakturą betonu. Podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, jak zmiana składu wpływa na kolor powierzchni betonowej.
EN
The paper presents a new method of assessing the relationship between the type and amount of components commonly used in concrete structures and the final concrete color and texture. It is necessary to establish how a change in composition affects the color of a concrete surface.
14
Content available remote Betony wysokowartościowe a niskie temperatury betonowania
PL
Rozwój budownictwa betonowego w ekstremalnie trudnych warunkach wymaga studiów i badań dotyczących betonowania w niskich temperaturach. Nowoczesne technologie betonów wysokowartościowych i samozagęszczalnych dają szansę na tanie wznoszenie niektórych konstrukcji budowlanych w warunkach niskich temperatur. Dobierając odpowiednio rodzaj cementu (ciepło hydratacji) oraz formy i osłony termiczne konstrukcji można doprowadzić do optymalnych warunków hydratacji, w których nie nastąpi nadmierne wychłodzenie konstrukcji, skutkiem czego betonowana konstrukcja osiągnie w oczekiwanym czasie właściwą nośność.
EN
Rapid development of the concrete technologies gives possibility of easy preparing high strength concrete. In civil engineering rise the concrete quality makes possible not only decreasing of its volume but reducing the costs' of build structure as well. This is considerably high in underground constructions where costs reduction is connected with both: the volume of used concrete as well as the rock excavation volume. There is a question if high performed concrete can be easy created in low temperature in example in shaft sinking with the use of rock freezing method. This consideration gives also opinion to another examples in civil engineering realised in the conditions of temperature below zero.
16
Content available remote Ocena efektywności ekonomicznej budownictwa betonowego
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.