Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  metoda zmiennej struktury
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote A formalised variable structure method of modelling converter drives
EN
The paper presents formalised variable structure method and contains a description of a method for formulating the final form of differential equations and obtaining branch currents and voltages in modelled drives. It also describes the method for the estimation of branch voltages across the branches, which are not currently included in the converter structure of the entire drive. Finally the comparison between calculational efficiency and accuracy of formalised variable structure method and calculational efficiency and accuracy of constant structure method is presented.
PL
Artykuł przedstawia pełny opis sformalizowanej metody zmiennej struktury. Artykuł zawiera opis metody formułowania końcowej postaci równań różniczkowych i obliczania prądów i napięć gałęziowych w modelowanych napędach. Prezentuje metodę umożliwiającą określenie napięć w gałęziach nie znajdujących się w aktualnej strukturze przekształtnika. Ponadto artykuł zawiera porównanie efektywności obliczeniowej i dokładności sformalizowanej metody zmiennej struktury z efektywnością i dokładnością metody stałej struktury.
2
Content available remote Application of minimization methods in modeling of converter drives
EN
Along with development of power electronics, drives are growing in structural and operational complexity. For research of dynamical efficiency of drives and their control accuracy, mathematical modeling methods are applied. In order to attain credible modeling results, software allowing swift and precise dynamical process simulation should be created. Owing to scarceness of state-structural method, actual large-sized complex modeling can be processed with variable-structural method. Procedure of minimization of logical functions is a component of the programme. The paper presents a ternary minimization algorithm, applicable to construct logical structure of a converter to obtain an optimal form of a matrix, transforming the elementary differential branch equations into the final normal form. The presented algorithm reduces utmost time for determination of all elements of the matrix, which is weighty for efficient drive simulations by use of variable-structural method. It was proven that the presented algorithm is up to ten times faster than the standard Quine method.
PL
Wraz z rozwojem energoelektroniki, napędy stają się coraz bardziej złożone i rozbudowane. W badaniach efektywności dynamicznej napędów i precyzji ich sterowania stosowane są metody modelowania matematycznego. W celu osiągnięcia wiarygodnych wyników modelowania, istnieje potrzeba stworzenia oprogramowania zapewniającego szybkie i dokładne symulowanie procesów dynamicznych. W związku z trudnościami dotyczącymi metod stałostrukturalnych, złożone modelowanie dużych układów może być prowadzone z wykorzystaniem metody zmiennej struktury. Procedura minimalizacji funkcji logicznych jest częścią takiego oprogramowania. W artykule przedstawiono trójkowy algorytm minimalizacji, właściwy do budowy struktury logicznej konwertera w celu otrzymania optymalnej postaci macierzy poprzez transformację elementarnych gałęziowych równań różniczkowych do końcowej postaci normalnej. Zaprezentowany algorytm znacząco redukuje czas potrzebny do określenia wszystkich elementów macierzy, co jest istotne dla efektywnej symulacji napędów z wykorzystaniem metody zmiennej struktury. Zostało udowodnione, że pokazany algorytm jest do dziesięciu razy szybszy niż standardowa metoda Quine'a.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.