Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  emission of greenhouse gases
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Wielkość emisji tzw. „gazów cieplarnianych” (GHG) w cyklu życia biopaliw jest ważnym kryterium zrównoważonego rozwoju. Dokonano oszacowania emisji tych gazów w procesie hydrokonwersji olejów roślinnych w mieszaninie ze średnimi destylatami ropy naftowej. Obliczenia przeprowadzono dla różnych składów surowca. Umożliwiło to zbadanie wpływu składu surowca na całkowitą emisję z instalacji.
EN
Total CO₂ emission was calcd. for hydrorefining of raw S-contg. gas oil after addn. of spent vegetable oil (8,24 and 12,20 % by mass). The CO₂ emissions connected with prodn. of the gas oil, H₂ hydrorefining and decarboxylation were taken into consideration. The addn. of the spent oil resulted in an increase in the CO₂ emission by 10,8% or 14,5%, resp.
PL
Rozwój transportu a emisja gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej. Działania na rzecz zmiany zachowań komunikacyjnych zalecane w dokumentach UE. Uwarunkowania dla wzrostu akceptacji transportu zbiorowego oraz ruchu rowerowego i pieszego.
EN
The transport development and the emission of greenhouse gases in European Union. The activities for changes of mobility behaviour recommended in the EU acts. The conditions for the growth of acceptance for public transport, bike traffic and walking.
3
Content available remote Rozwój energetyki jądrowej w Polsce - nowe wyzwania
PL
Zwiększające się zapotrzebowanie na energię elektryczną przy wprowadzeniu ograniczeń na emisję szkodliwych gazów do atmosfery, głównie CO2 powoduje, że zainteresowanie budową elektrowni jądrowych jest w chwili obecnej coraz większe. Duże awarie jądrowe w marcu 1979 roku w elektrowni atomowej Three Mile Island w Pensylwanii (USA) oraz w kwietniu 1986 roku w Czarnobylu na Białorusi wpłynęły na rozwój tej energetyki nie tylko w wymienionych, ale także w większości państw posiadających takie technologie energetyczne. W Polsce zaniechano budowy elektrowni w Żarnowcu wskutek społecznych protestów, a sprzęt i urządzenia odsprzedano. W pozostałych krajach wstrzymano na długi okres rozpoczęte lub nie zatwierdzano budowy nowych obiektów tego typu. Objęto szczegółową analizą skutki awarii, wyeliminowano błędy projektowe i konstrukcyjne oraz opracowano nowe, udoskonalone technologie z reaktorami generacji III i III+, posiadającymi duży stopień bezpieczeństwa, co pozwala w dzisiejszych czasach podejmować decyzje o budowie nowych obiektów bez obaw przed dużymi awariami.
EN
The electric energy demand increasing after the introduction of the greenhouse emission limitations, mainly CO2, causes currently more increasing interest of the nuclear power station building. Heavy disasters in nuclear power plants: Three Mile Island in Pennsylvania (USA) in March 1979 and in Tchernobyl (Belarus) in April 1986 have influenced the development of nuclear power engineering not only in the aforementioned countries, but also in most countries availing of such technologies. In Poland the construction of Zarnowiec power plant was stopped due to social protests. The equipment and devices were sold to third parties. In other countries the constructions of plants being developed were delayed or the consents for building the new ones were not signed. A detailed analysis of the side effects of the disaster was carried out, design and constructional errors were eliminated and new, improved technologies with reactors of the III and III+ generation were worked out. These reactors feature high safety level, what made it possible to make decisions about building new plants without a fear about heavy disasters.
EN
To reduce greenhouse gases worldwide effectively it was necessary to implement a protocol obligating countries to reduce their emissions. At the Kyoto Conference in 1997 Germany agreed to reduce the CO2 emission by 21% to the level of 1998 by 2005 [1][2]. In February 2005 the protocol came into operation and allows to deal in certificates of emissions. Therefore waste management and recycling play an increasing political, social and economical role in Germany. Increasing costs for transport, incineration and storage have to be considered. As the waste sector will face enormous challenges new recycling strategies from industry are required. The cement and concrete industries as one of the main industries play an important role in enabling Germany to fulfil its obligation to reduce the CO2 emissions. Nevertheless the potential of traditional reduction methods for concrete, such as very expensive new technologies for cement and concrete production, the substitution of cement by fly ash and the minimization of the cement content is limited. Because concrete is used in the majority of buildings in the structural elements, the use of waste is imminent and can lead to a substantial reduction of CO2 emissions of concrete while reducing the mentioned costs of waste management. The paper will show the optimisation procedure for concrete mixtures using crushed concrete as aggregates and substituting cement with ash from the combustion of sewage sludge or by waste incinerator slag and low quality fly ash at the same time. The main mechanical properties of such "green" concretes arc presented. Chemical analysis will give further information about the effects of such "green concrete" on the environment.
PL
W pracy przedstawiono związek pomiędzy emisją gazów cieplarnianych, w tym szczególnie dwutlenku węgla, a działalnością produkcyjną i gospodarką odpadami. Stwierdzono na podstawie doświadczeń niemieckich, że ważne miejsce zajmuje ograniczenie emisji dwutlenku węgla związane z produkcją cementu i komponentów. W pracy przedstawiono procedurę postępowania przy zastosowaniu popiołów ze spalania osadów ściekowych lub popiołów lotnych jako substytutów cementu.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.