Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  czas ekspozycji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Fatigue notch factor in steel bridges due to corrosion
EN
In this paper the main aspects that are associated with stress concentration created by corrosion are reviewed and separate functions are produced for fatigue notch factor in terms of average corrosion penetration and exposure time. In particular, the relation of fatigue notch factor in terms of exposure time gives a direct, accurate, and quantifiable assessment of corroded members and it needs only the time of weathering. Finally the fatigue notch factor of corroded steelwork compared with the fatigue notch factor of various classes of structural detail as classified in BS 5400, the UK code requirements for fatigue.
PL
W artykule przeanalizowano główne aspekty związane z koncentracją naprężeń powstałych na skutek korozji, opracowano funkcje zmęczeniowego współczynnika karbu w zależności od średniej penetracji korozji i czasu ekspozycji. W szczególności związek pomiędzy zmęczeniowym współczynnikiem karbu a czasem ekspozycji umożliwia bezpośrednią, dokładną i wymierną ocenę skorodowanych elementów na podstawie czasu ich wietrzenia. Ostatecznie zmęczeniowy współczynnik karbu skorodowanej konstrukcji stalowej porównano z bazującymi na brytyjskiej normie BS 5400 zmęczeniowymi współczynnikami karbu różnych elementów konstrukcyjnych.
PL
Celem pracy było określenie wpływu impulsowego pola elektrycznego na trwałość przechowalniczą bulw ziemniaka. Bulwy ziemniaka poddano działaniu pola elektrycznego o natężeniu 24 W/m. 30 kV/m, 40 Mini 60 kV/m, i czasach ekspozycji 100 µs, 300 µs, 600 µs. Do badań przyjęto trzy odmiany ziemniaka: Drop, lrga, Salto. Badania przeprowadzono w latach 2002-2004. Trwałość przechowalniczą określono wskaźnikami strat całkowitych, ubytków naturalnych, strat w wyniku kiełkowania i strat chorobowych podczas długotrwałego okresu przechowywania (6 miesięcy). Zastosowanie impulsowego pola elektrycznego dało pozytywny elekt w postaci zmniejszenia strat całkowitych i strat chorobowych oraz brak widocznego wpływu na proces kiełkowania bulw i ubytki naturalne.
EN
The aim of this study was to asses the effect of impulse electric field on the storage life of potato tubers. Potato tubers were subjected to an electric field of 24 kV/m, 30 W/m, 40 Min and 60 kV/m intensity and 100 µs, 300 µs, 600 µs exposure times. Three potato varieties: Drop. Irga. and Salto were studied. The study was conducted in 2002-2004. The storage life was assessed according to the ratio of total losses, natural losses, sprouting losses and disease losses during a long storage period (6 months). The application of electric field had a positive effect as it decreased total and disease losses and had no visible influence on tuber sprouting and natural losses.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.