Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 100

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  industrial automation
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
EN
The paper presents the analysis of dynamic properties of pneumatic systems such as: cascade connection of membrane pressure transmitters and a pneumatic membrane actuator by means of differential equations of integer and non-integer order. The analyzed systems were described from the time perspective by means of step response, and in terms of frequency with the help of the Bode plot, i.e. logarithmic magnitude and phase responses. Each response was determined using differential equations of non-integer order. To determine the responses, the interactive Simulink package was an irreplaceable programming tool built on the basis of the MATLAB program, which enables the analysis and synthesis of continuous dynamic systems.
EN
The article presents an analysis of research on a series of passenger vehicles equipped with diesel and spark-ignition engines of modern generation. These studies show the attempt to determine the consistency of the measurement results presented by the electrical motor with respect to the external direct measurements determining the level ecological driving unit such as a gas analyzer. The premise of this material is to assess the suitability of the read actual parameters sent by the ECU as the data source the level of organic vehicle, for example. The test for diagnostic station with annual regular reviews. The inspiration for the material was the attempt to determine the sensitivity of the self-diagnosis system of the propulsion unit, which correctness of the diagnosis itself is one of the criteria of the positive periodic test guidelines.
EN
The awareness of the growing importance of the complexity in creating a new type of a modern enterprise strategy and in introducing changes within planning, control and organizational structures contributed to undertaking studies on relationships occurring between the complexity of a modern enterprise and its flexibility in the sector of industrial automation, as well as filling the gap relating to the cognitive impact of poor complexity management on the flexibility of the company. The main objective of the research work is to check whether there is an important relationship between the complexity of the business and its flexibility in the industrial automation sector. Quantification of the relationship between these two quantities – the complexity and flexibility – happened by the use of the Multidimensional Correspondence Analysis (MCA) and Perceptual Maps. The study which has been carried out indicated that the flexibility and complexity functions in the enterprise management rise, however, the knowledge of these issues is highly insufficient. The research discovered that the obstacles which hamper striking a balance between the flexibility and complexity in their advanced stages exert a devastating impact on the quality of the process management. Reducing the flexibility at its higher levels generates a context in which the market risk is enhanced. Companies characterised by improper flexibility management bear higher workforce costs and their processes of decision-making last longer. Methodical and systematized study of flexibility and complexity will decrease the destructive influence of the interaction between these two categories.
EN
This report addresses selected methodological aspects of proactive reliability, functional safety and cyber security management in life cycle of industrial automation and control systems (IACS) in hazardous plants and oil port critical installations based on the analysis of relevant hazards / threats and evaluation of related risks. In addition the insurance company point of view has been also considered, because nowadays the insurer, interested in decreasing risks to be insured, offers the expertise how to limit effectively risks in life cycle from the design conceptual stage of hazardous plant, through its reliable and safe operation, until decommissioning. Therefore, the risk evaluation model for insurance related decision making for the period considered, e.g. one year, should be plant specific with some predictive properties due to changing environment and business conditions, and usually considerable uncertainty involved. The objective is to evaluate and mitigate risks, and control them proactively, through undertaking appropriate activities within a process based management system according to elaborated policy and strategy that includes organisational and technical aspects, including preventive maintenance activities of sensitive equipment and updating in time the training programmes. Careful evaluating and controlling risks is also crucial for the insurance company. Basic activities of the risk engineers and underwriters in the insurance process are outlined in the context of identified hazards/threats and defined factors that significantly influence risks to be considered in evaluating the insurance premium in the context of terms and conditions specified.
5
Content available remote PLC – elektroniczny element automatyki przemysłowej
PL
Programowalny układ logiczny do zastosowań przemysłowych (PLC) stał się standardowym elementem elektronicznym układów automatyki przemysłowej. Układ ten wytwarzany jest przez wielu producentów. W ofercie handlowej spotyka się wiele typów PLC różniących się wielkością, możliwościami oraz różnorodnością modułów dodatkowych, rozrzerzających dostępne wejścia i wyjścia. W artykule przedstawiono wyposażenie laboratorium układów PLC, w którym są prowadzone zajęcia dydaktyczne dla studentów kierunku Automatyka i Robotyka na Politechnice Poznańskiej. W artykule wymienione zostały główne podzespoły tworzące każde stanowisko, wskazując na zagadnienia, które są tematami ćwiczeń laboratoryjnych.
EN
The programmable logic controller (PLC) has become a standard electronic component of industrial automation systems. Such components are produced by many manufacturers. Commercial offers include many types of PLCs that differ in size, functionality, and diversity of additional modules extending available inputs and outputs. This article presents the equipment of the PLC systems laboratory, organized for didactic classes for students of the Automation and Robotics at the Poznan University of Technology. The presentation lists the main components of each laboratory set, pointing to possible issues that may be the subjects of the exercises.
PL
Firma Fatek jest obecna na polskim rynku od 2005 roku. Od tego czasu sterowniki PLC tego producenta z Tajwanu znalazły zastosowanie w tysiącach różnego rodzaju projektów wdrożonych w licznych rodzimych przedsiębiorstwach. Klienci chętnie korzystają z Fateka ze względu na satysfakcjonujący stosunek ceny do jakości, poparty między innymi długim okresem gwarancyjnym (do 4 lat).
7
Content available remote FINDER – komponenty w automatyce
PL
Finder to wiodący europejski producent przekaźników elektromagnetycznych, czasowych i gniazd od 1954 r. Nasze doświadczenie w branży i ścisła specjalizacja powodują, że dostarczamy asortyment unikalny pod względami technicznymi, dzięki czemu nasi odbiorcy mogą liczyć na długą sprawność instalowanych podzespołów. Automatyka to część branży, w której można zauważyć naszą obecność w różnych aplikacjach przemysłowych, spożywczych, energetyce etc.
8
Content available remote Edukacja techniczna w dobie nowoczesnej automatyki przemysłowej
PL
Współczesne podejście do automatyzacji produkcji wymaga stosowania złożonych narzędzi w pracy inżynierów i techników. Oprócz znajomości podstaw regulacji, elektryki, elektroniki i samego procesu produkcyjnego liczy się uaktualnianie swojej wiedzy. Nowoczesne maszyny i stanowiska różnią się od tych starszych nie tylko wykorzystaną aparaturą, ale również programem.
PL
Na Targach SPS IPC Drives 2016 Phoenix Contact po raz pierwszy zaprezentował Technologię PLCnext – nową otwartą platformę przeznaczoną do sterowania. Adaptacyjne oprogramowanie PC Worx Engineer stanowi podstawę tego rozwiązania. Narzędzie to łączy w sobie najważniejsze funkcje rozwiązań stosowanych w automatyce i systematycznie zwiększa możliwości równoczesnego rozwijania projektu. Ponadto PC Worx Engineer dostosowuje zakres funkcjonalny do wymagań, zapewniając dodatkową efektywność kosztową.
PL
To miał być artykuł na koniec wakacji, ale może dobrze się stało, że napisałem wtedy nieco bardziej rozrywkowy tekst o podróżowaniu. Ten poniżej zmusza do chwili refleksji i wpisuje się w szeroko dyskutowany problem wzrostu zapotrzebowania i spadku wystarczalności surowców mineralnych, a także pogoni za nimi.
PL
Automatyka przemysłowa, jako dział automatyki zajmujący się automatyzacją procesów wytwarzania i procesów technologicznych, odgrywa istotną rolą w gospodarce. We współczesnym świecie trudno wyobrazić sobie nowoczesną fabrykę bez zrobotyzowanych linii produkcyjnych. Postęp ten związany jest jednak z potrzebą zapewnienia bezpieczeństwa. Znaczenie bezpieczeństwa w przemyśle stale rośnie i oczywiście dotyczy to również automatyki przemysłowej. Ma to swoje odzwierciedlenie w przepisach, w tym m.in. w dokumentach normatywnych. W artykule przedstawiono metody przeprowadzenia weryfikacji systemów automatyki przemysłowej bazując na dwóch podstawowych parametrach, jakimi są: poziom zapewnienia bezpieczeństwa PL (Performance Level) oraz poziom nienaruszalności bezpieczeństwa SIL (Safety Integrity Level).
EN
Industrial automation as the machine control section handling the automation of generating processes and technological processes, plays a significant role in economy. In the contemporary world it is difficult to imagine a modern plant without robotic assembly lines. This progress is connected to the need of ensuring safety. The significance of security in the industry is constantly raising and naturally concerns also the industrial automation. It is reflected in the regulations, including, among others, normative documents. This article presents methods of conducting verification of industrial automation systems basing on two basic parameters, which are: the level of ensuring Performance Level and the level of Safety Integrity Level.
12
Content available remote Zastosowanie systemów automatyki w zarządzaniu budynkami
PL
W pierwszej części artykułu przedstawiono ogólne informacje o systemach automatyki budynkowej oraz najczęściej stosowane standardy oraz protokoły komunikacji. Druga część zawiera omówienie wpływu zastosowanej automatyki budynkowej na efektywność energetyczną budynków zgodnie z normą PN-EN 15232:2012. W zakończeniu przedstawiono dalsze perspektywy rozwoju technologii systemów automatyki budynkowej.
EN
The first part of the article depicts general information about building automation systems, applied standards and communication protocols. The second part contains the impact of building automation on energy efficiency in accordance with The European Standard EN 15232:2012. The summary contains the perspective of further development in building automation systems.
PL
W artykule przedstawiono opisy wybranych stanowisk szkoleniowych typu pulpitowego, przeznaczonych do wspomożenia procesu kształcenia przyszłej kwalifikowanej kadry technicznej automatyków przemysłowych linii montażowych. Stanowiska te mogą zostać wykorzystane jako pomoce dydaktyczne w szkołach technicznych średniego szczebla i wyższych uczelniach.
EN
IMBiGS made educational stands were described in the paper. Their elements and funcionality were presented. This stands were dedicated to developing skillings of the technical personel. They can be used in the all levels schools.
PL
Wykorzystując standard Ethernet do zastosowań przemysłowych, firma Rockwell Automation opracowała własny protokół komunikacyjny EtherNet/IP (Industrial Protocol). Protokół bazuje na niezmienionych podstawowych 4 warstwach (do warstwy transportowej włącznie).
15
Content available remote W kierunku samoorganizujących się środowisk wytwórczych
PL
Omówiono innowacje techniczne w dziedzinie robotów, sterowania programowego i komponentów automatyki zaprezentowane podczas Hannover Messe 2017, w tym: ideę Industry 4.0, smart factory, nowe koncepcje sterowania, oprogramowanie wspomagające proces wytwarzania, systemy Internetu rzeczy i zdalną diagnostykę.
EN
The paper illuminates the software-technical innovations in automation industrial equipment presented at the Hannover Messe 2017: the new idea of Industry 4.0, Internet of things, smart factory, communication via field buses, Co-bots, industrial communication.
EN
The development of means and systems of industrial automation, taking place along with the widespread use of modern information technologies, makes it possible to identify trends characteristic of this field of science and technology, and to predict the directions by which the most important changes will occur in the near future. It is shown that the main trend is a constant increase in the level of built-in artificial intelligence in control systems. From the standpoint of the most demanded and relevant areas of research and development, the driving forces and trends in the development and improvement of industrial automation systems are analyzed.
EN
The article concerns the construction and use of an algorithm for communication via MODBUS RTU communication protocol used in IDEC PLCs. The main task of this algorithm is to build frames in MODBUS RTU standard transmission for their assistance requests to the controller and the interpretation of the replies sent by the driver. The practical part of the work brought to the development of C # code for developed algorithm and necessary validation activities for later use in other applications.
PL
Artykuł dotyczy budowy oraz zastosowania algorytmu do komunikacji przez protokół komunikacyjny MODBUS RTU wykorzystywany w sterownikach PLC firmy IDEC. Głównym zadaniem tego algorytmu jest budowanie ramek w standardzie MODBUS RTU przesyłanie za ich pomocą zapytania do sterownika oraz interpretacja odpowiedzi przesyłanych przez sterownik. Część praktyczna pracy sprowadziła się do opracowania kodu C# dla opracowanego algorytmu oraz wykonanie niezbędnych weryfikacji poprawności działania w celu późniejszego wykorzystania w inne aplikacji.
PL
Artykuł opisuje ewolucje systemów komunikacji magistralnej w pojazdach kolejowych. Nakreśla aktualny stan oraz prognozuje i stara się przybliżyć kierunek rozwoju magistrali pojazdowych. W celu lepszego zobrazowania procesu, jego ewolucja pokazana jest na tle rozwoju systemów komunikacji magistralnej w automatyce przemysłowej. Zaprezentowana wizja, nakreśla migrację w kierunku systemów opartych o Ethernet i sieci bezprzewodowe, bezpośrednio wywodzące się z sieci komputerowych.
EN
Article describes evolution of communication systems in trains. It illustrates current state and predicts evolution direction of the train bus communications systems. In order to better describe, the whole process is discussed with the background of bus communication systems evolution in industrial automation. It predicts migration to Ethernet and wireless based bus systems originating in computer networks.
PL
Wraz z początkiem roku na ręce programistów oraz użytkowników końcowych trafiła kolejna, szósta już polskojęzyczna wersja systemu HMI/SCADA iFIX. Tym razem oprócz pełnego tłumaczenia interfejsu oprogramowania pojawiło się kilka znaczących dodatków usprawniających codzienną pracę z systemem.
20
Content available remote Pokayoke – obco brzmiące rozwiązanie doskonale znanych problemów
PL
Pokayoke to dla większości społeczeństwa termin wyjątkowo egzotyczny. Nawet osoby na co dzień pracujące w przemyśle, zwrot „pokayoke” kojarzą bardziej z japońskimi kreskówkami niż z poważną filozofią usprawniania produkcji. Pokayoke jednak, w wolnym tłumaczeniu, oznacza „unikanie pomyłek” i jest jedną z najefektywniejszych technik doskonalenia produkcji przemysłowej.
first rewind previous Strona / 5 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.