Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  zarządzanie oświatą
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Student preparation for entrepreneurship has become a key strategic goal in the knowledge economy over the past decade. Young entrepreneurs represent the potential for successful start-ups, their innovative development and sustainable growth. The explored topic of difference between men and women is most significant in case of entrepreneurship propensity. The male population is more self-confident at all whilst the women have less various responses to the surveyed questions. All the dependent variables involved in the data set reach higher standard deviation for the male population than for the female population. Many research studies draw attention to gender differentiation in student attitudes towards entrepreneurship. Men choose to become entrepreneurs much more often than women, which is affected by many factors. The analysis outcome can conclude that gender of students is significant determinant of attitude toward both entrepreneurship environment (p < 0.05) and especially entrepreneurship propensity (p < 0.001).
PL
Przygotowanie studentów do przedsiębiorczości stało się kluczowym celem strategicznym gospodarki opartej na wiedzy w ostatnim dziesięcioleciu. Młodzi przedsiębiorcy reprezentują potencjał udanych start-upów, ich innowacyjny rozwój i trwały wzrost. Zbadany temat różnicy między kobietami i mężczyznami ma największe znaczenie w przypadku skłonności do przedsiębiorczości. Populacja mężczyzn jest bardziej pewna siebie, podczas gdy kobiety mają mniej różnych odpowiedzi na ankiety. Wszystkie zmienne zależne związane z zestawem danych osiągają wyższe odchylenie standardowe dla populacji mężczyzn niż dla populacji kobiet. Wiele badań naukowych zwraca uwagę na zróżnicowanie płci w postawach studentów wobec przedsiębiorczości. Mężczyźni częściej stają się przedsiębiorcami niż kobiety, na które wpływa wiele czynników. W wyniku analizy można stwierdzić, że płeć studentów jest istotnym wyznacznikiem stosunku do środowiska przedsiębiorczości (p < 0,05), a zwłaszcza skłonności do przedsiębiorczości (p < 0,001).
EN
The paper presents researches on the ways of preparing pupils to enter the labor market. On the basis of conclusions of those researches there was built the model of educational management strategy on the level above schools. The paper highlights three elements of the model: model of building strategy, model of management system and model of control system.
PL
Artykuł przedstawia wyniki badań nad sposobami przygotowania młodzieży do wejścia na rynek pracy. Wnioski z tych badań stanowiły podstawę opracowania trójelementowego modelu strategii zarządzania oświatą w jednostkach samorządu terytorialnego. W treści artykułu przedstawiono założenia i poszczególne elementy modelu: model formułowania strategii, model systemu wspomagającego realizację strategii oraz sposób kontroli strategicznej.
EN
The article discusses the quality of educational services. The author points out the specifics of educational activities and of educational establishments operations. She suggests using a quality assurance system as a tool for improving the management of such organisations.
PL
Artykuł prezentuje analizę istniejących rozwiązań w zakresie wspomagania zarządzania oświatą oraz koncepcję systemu wspomagającego wybrane zadania oświatowe, która stanowić będzie podstawę pracy doktorskiej nt. System wspomagający zarządzanie oświatą w Jednostkach Samorządu Terytorialnego na potrzeby rynku pracy. W treści artykułu przedstawiono analizę informacji, jakie powinien generować system wspomagający zarządzanie oświatą z punktu widzenia użytkowników (rozpoznanie potrzeb w zakresie wspomagania), zadania użytkowników systemu i propozycje działań systemu wspomagających ich realizację oraz etapy budowy systemu.
EN
The paper presents the analysis of current solutions in educational management. It highlight the conception of educational management system that supports chosen educational assignments. It presents needs of users of the system and their assignments. On the basis of conception there will be created dissertation: Educational managemnt supporting system in local self-government entities in conjunction with labour market.
5
Content available remote Koncepcja modelu systemu zarządzania oświatą na potrzeby rynku pracy
PL
Artykuł przedstawia koncepcję modelu zarządzania oświatą na potrzeby rynku pracy w powiecie. Naświetla problem bezrobocia wśród absolwentów szkół gimnazjalnych. Artykuł przedstawia propozycję rozwiązania problemu bezrobocia na szczeblu lokalnym. Istotą problemu jest zintegrowanie działań samorządów lokalnych, instytucji rynku pracy oraz instytucji oświatowych.
EN
The paper presents computer aided educational management system in conjunction with labour market. It highlights problems of unemployment among post lower secondary schools graduates. The paper also presents solutions of how to resolve the problem on territorial level.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.