Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  mikro
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available Small scale gas turbine combustor sizing
PL
Prezentowany artykuł dotyczy projektowania wstępnego komór spalania silników turbinowych klasy mikro. W odróżnieniu od metodyki projektowania komór spalania dużych komercyjnych silników turbinowych, ich mniejsze odpowiedniki należą do konstrukcji eksperymentalnych. Aby dokonać próby budowy na miarę uniwersalnego modelu obliczeniowego należy zbudować bazę wiedzy która pozwoli na jasne wyznaczenie warunków brzegowych dla przyszłych badań. Niewątpliwą zaletą wzorowania się na istniejących rozwiązaniach jest możliwość szybkiego uzyskania prototypowego rozwiązania, bez konieczności głębszego wnikania w skomplikowany mechanizm spalania paliwa w komorach o małej objętości.
EN
Presented article is focused on initial design of small scale combustors for micro scale jest engines. In comparison to the full size equivalent, small combustor are design and manufactured in experimental way. To try building universal numeric model for micro size design is important to acquire as many data as possible to identify boundary conditions for a model. Major advantage of analyzing different design is possibility to quick building prototype design without investigating complex process of combustion.
PL
Podejmowanie działalności gospodarczej stanowi istotny przejaw przedsiębiorczości motywowany w głównej mierze potrzebą samodzielności i niezależności działania w warunkach konkurencyjnego rynku, przy jednoczesnym nastawieniu na uzyskiwanie ponadprzeciętnych wyników finansowych. Jest to jednocześnie jedna ze ścieżek potencjalnej kariery zawodowej ludzi młodych, korzystna szczególnie dla osób z wyższym wykształceniem w kierunkach ekonomicznych, biznesowych oraz technicznych. Biorąc to pod uwagę, jako cel artykułu wyznaczono określenie poziomu i zakresu skłonności oraz stopnia przygotowania studentów Politechniki Łódzkiej do podejmowania własnej działalności gospodarczej. Realizacji celu pracy poświęcono badania ankietowe przeprowadzone na próbie 1108 studentów w ramach międzynarodowego projektu GUESSS (ang. Global University Entrepreneurial Spirit Students' Survey).
EN
Taking up economic activity is an important expression of entrepreneurship motivated mainly by autonomy and independence needs to operate on a competitive market while setting to achieve superior financial performance. It is also one of the potential career paths of young people, especially beneficial for people with higher education in the fields of economic, business and engineering. Taking this into account, the aim of this article it to determine the level and scope of tendency and the degree to prepare students of Lodz University of Technology to take up their own business. To achieve this aim, empirical research was conducted in the form of a survey on a sample of 1108 students within the global research project GUESSS (Global University Entrepreneurial Spirit Students' Survey).
PL
Artykuł analizuje etapy powstawania i etapy tworzenia rynku papierów wartościowych w Europie. Analizie poddano główne etapy procesu prywatyzacji przemysłu węglowego na Ukrainie, zbadano podstawowe typy rynków papierów wartościowych i ich uwarunkowania przestrzenne, informacyjne i technologiczne. Opisano podstawowe obszary stosowania innowacyjnych technik zarządzania niestandardowym rozwojem infrastruktury rynku akcji.
EN
The article examines the stages of formation and milestones of monocentric stock markets formation in Europe. The main stages of the privatization process in Ukraine as the foundation infrastructure of the stock market are analized. The basic types of fragmentation stock market infrastructure: spatial, informational, technological are studied. The basics fields of application of innovative management techniques nonstandard infrastructure development of the stock market are described.
PL
Elektroforeza kapilarna (CE) to metoda analityczna o bogatej historii. Jest popularna w laboratoriach ze względu na swój ekologiczny charakter, niezawodność, wygodę, możliwość zastosowania w skali mikro. Jest systemem badawczym komplementarnym i alternatywnym w stosunku do wysokosprawnej chromatografi i cieczowej (HPLC).
EN
Capillary electrophoresis (CE) is an analytical method with a rich history. It is popular in laboratories due to its ecological character, reliability, convenience and possibility of micro-scale use. This is a technique that is complementary alternative to high performance liquid chromatography (HPLC).
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.