Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 10

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów w układach wytwarzania pyłu węglowego ekspoatowane są wentylatorowe młyny węglowe. W procesie produkcji energii elektrycznej młyny spełniają bardzo istotną rolę, dlatego do ich utrzymania w tzw. gotowości ruchowej przywiązuje się niezwykle dużą uwagę.
PL
Obowiązujące regulacje zalecają metodę radiograficzną do badań spoin. Jest ona czasochłonna oraz nie gwarantuje najwyższej jakości. Pozbawiona tych wad jest natomiast metoda badań spoin (o grubości mniejszej niż 8 mm) za pomocą ultradźwięków. Okazuje się, że zalet jest więcej, a uzyskane wyniki pozwalają na stosowanie jej z powodzeniem.
EN
Me3SiCH2COOAg, [Ag(Me3SiCH2COO)(PPh3)] and [Ag(Me3SiCH2CH2COO)(PPh3)] were prepared and characterized in solution by 1H, 13C, 29Si, 31P and 29Si, 31P CPMAS NMR. Spectral analysis suggests bidentate bridging carboxylates and monodentately bonded PPh3 in solution and in the solid state. Two crystallographically inequivalent molecules of PPh3 appeared in the solid state, what is evident from 31P CPMAS NMR. Thermal studies of both complexes demonstrate two stage decomposition process (exothermic followed by endothermic) with formation of metallic silver in the range 483-548 K. TGA/IR and MS studies of Me3SiCH2COOAg and [Ag(Me3SiCH2COO)(PPh3)] revealed volatile products of decomposition (CO2, Me3 Si-) and recombination reactions such as (Me3SiCH2CO)2O, (Me3Si)2O. The mechanism of complexes thermal decomposition is proposed.
EN
Silver fluorocarboxylate tertiary phosphines complexes [Ag(O2CR)(PR,3)] (where R = CF3, C2F5, Me3SiCH2; R, = Me, Et) have been used as precursors in the hot-wall Chemical Vapour Deposition (CVD) of silver films. Pyrolysis of Ag(I) compounds and thermal stability of metallic species transported in the gas phase were characterized by temperature variable IR (VT-IR) and MS (MS-EI) methods. Metallic films were produced between 403 and 423 K under deposition pressure 0.8 2.0 mbar, under Ar atmosphere, on Si(111) substrates. They were characterized by X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscopy (SEM) integrated with EDX equipment.
EN
Reconstruction of the axes of first order folds was performed to establish the directions of s1 stress in the Polish part of the Outer Carpathians. Results of two independent reconstructions were compared. In the first one, only cylindrical parts of folds were analyzed, whereas in the second interpretation, the database was supplemented by selected noncylindrical parts of folds. In regional pattern of s1 stress axes, determined using each method, no significant differences are visible. It seems that the orientation of fold axes reconstructed from noncylindrical parts of folds, under certain conditions, could be used as additional data in such reconstructions.
EN
Statistic analysis of the bed orientation in the Magura and Silesian Nappes was performed in order to establish the directions of regional fold axes. On this ground, variations of the main horizontal stress directions were inferred for both nappes. In the Late Oligocene, in the foreland of the northwards moving Adriatic Microplate, a fan-like pattern of the 1 stress trajectories was formed. Initiation of the Magura Nappe and the related regional folds began in such conditions. Evolution of the regional compression involved clockwise rotation from S-N to SW-NE direction. The rotation was caused by the Early Miocene oblique collision of the Carpathian Orogen with the East European Platform. The pattern of fold axes in the Silesian Nappe reflects this rotation.
PL
Zaprojektowany i zbudowany system pomiarowy pozwala na prowadzenie badań nieniszczących metodą elektrochemicznej spektroskopii impendancyjnej w warunkach terenowych. Zaproponowany model degradacji wykładzin gumowych w warunkach pracy absorberów pozwala na podstawie pomiarów pojemności elektrycznej wykładziny ocenić głębokość penetracji zabezpieczenia przez wodę.
EN
Designed and constructed measurement system enable to conduct non-destructive tests with an electro-chemical impedance spectroscopy method at conditions in situ. Proposed model of rubber lining degradation in conditions of absorber operation enable to assess the penetration depth of the protection by the water on the base of measurement electric capacitance of the lining. Worked-out tests show conformity of the electro-chemical test results with ones achieved with the use of the gravimetric method.
EN
A study of the second-order folds in the eastern part of the Silesian Nappe allows one to distinguish two groups of structures: longitudinal ones and those orientated obliquely to the strike of the first-order fold axes. Analysis of orientation of the second-order fold axes has made it possible to reconstruct the orientation of s1 stress axes and compression trajectories for each group of folds individually. The results of such a reconstruction imply that the two groups of folds must have been developing independently one from another. Longitudinal folds were formed together with the first-order folds, under the influence of clockwise rotating compression caused by the Early Miocene plate collision, whereas development of the oblique folds was influenced by counterclockwise rotating compression, what seems to be connected with the final push of the Carpathians in Sarmatian times.
10
Content available remote Unified simulation of power electronic and electrical machine systems
EN
The paper presents a method for simulation of converter systems. The three principle components of the system, i.e. power electronic converter, electrical machine and control modules are considered. A method is based on an unified description of the components, especially on the development of network representation for the models of power devices and machines (working on the rotating magnetic field principle). A general switch model is presented. Electrical machines modelling based on the multiterminal dynamic network representation is considered and chosen as adequate for simulations of converter-machine systems at normal and abnormal operating conditions. The methodology developed in the paper is a part of an approach implemented in a simulation package TCAD that includes facilities for analysis and design of the power electronic circuits and motion control systems. Using this package allows all the interactions, including both normal and abnormal operating conditions, between the various components of the converter system to be simulated and investigated with relative ease, at the level of complexity previously unobtainable. Example simulation results are shown for the induction motor drive fed by a full-bridge voltage source PWM IGBT transistor inverter at both normal and fault operating conditions. The simulation results are compared favourable with experimental waveforms.
PL
W pracy przedstawiono metodę symulacji komputerowej systemów przekształtnikowych. Rozważa się trzy podstawowe elementy systemu: przekształtnik statyczny, maszynę elektryczną i moduł sterowania. Metoda bazuje na ujednoliconym opisie elementów systemu, a w szczególności na opracowaniu reprezentacji obwodowej modeli (posługiwaniu się tzw. zorientowanymi obwodowo modelami matematycznymi elementów) łączników półprzewodnikowych i maszyn prądu przemiennego (maszyn o wirującym strumieniu magnetycznym). Przedstawiono uogólniony model łącznika półprzewodnikowego i wieloosiowe dynamiczne schematy zastępcze maszyn elektrycznych o takiej samej liczbie zacisków zewnętrznych (elektrycznych i mechanicznych) jak maszyna rzeczywista, adekwatnych dla symulacji układów przekształtnik - maszyna elektryczna. Zakres symulacji obejmuje zarówno analizę stanów normalnych jak i diagnostykę stanów awaryjnych. Metodologia opisana w pracy jest częścią podejścia implementowanego w pakiecie symulacyjnym TCAD, który służy do analizy i projektowania systemów energoelektronicznych i napędów sterowanych. Aplikacja pakietu umożliwia względnie łatwe badania symulacyjne wszystkich interakcji występujących między elementami systemu, zarówno w stanach normalnych jak i awaryjnych, na poziomie złożoności dotąd niedostępnym. Przykładowe wyniki symulacji przedstawiono dla napędu falownikowego - zbudowanego z tranzystorów IGBT i sterowanego przy użyciu metody modulacji szerokości impulsu - zarówno dla pracy w stanach normalnych jak i awaryjnych. Wyniki symulacji porównano z przebiegami pomierzonymi na obiekcie rzeczywistym.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.