Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Zbadano wytrzymałość struktury sześciokątnej o różnej wielkości otworów: 5, 10 oraz 15 mm a także dwóch różnych sposobach wytworzenia tych elementów metodą przyrostową FDM (Fused Deposition Modeling), różniącymi się sposobem prowadzenia wytłaczanego tworzywa. Wytrzymałość struktury określano za pomocą badania polegającego na obciążaniu próbki umieszczonej w uchwycie z otworem. Ustalono, że wytrzymałość struktury o wielkości otworów 15 mm i 10 mm to odpowiednio: 34% oraz 53% w stosunku do wytrzymałości struktury 5 mm. Ponadto, zarejestrowano różnicę wytrzymałości struktury w zależności od sposobu nakładania wytłaczanego tworzywa w kolejnych warstwach oraz od zastosowania retrakcji.
EN
Strength of the hexagonal structure of 5, 10 and 15 mm hole dimension and made by different options of FDM (Fused Deposition Modeling) was tested. The strength was determined in the test of loading the samples fixed over a hole. It was stated that the strength of 15 mm and 10 mm structure is respectively 34% and 53% of the 5 mm structure. Moreover, significant difference in strength depending on the manufacturing strategy and using or not the retraction option was noticed.
PL
W niniejszym artykule zostały przedstawione wyniki analizy rozkładu grubości ścianki butelki wytwarzanej w procesie wytłaczania z rozdmuchiwaniem w formie. Celem analizy było uzyskanie założonej minimalnej grubości ścianki, jej równomiernego rozkładu oraz zminimalizowanie masy wyrobu.
EN
The results of an analysis of an extrusion blow moulded bottle wall thickness distribution were presented in this paper. The aim of this analysis was to obtain the assumed minimal wall thickness, its even distribution in the entire bottle and to minimize the mass of the product.
EN
The cycle time is a very important issue in manufacturing processes, especially in packaging industry. It depends on the product shape and size, particularly on the wall thickness, but also on tool design and process settings. One of the most important factors influencing the cycle time is cooling system efficiency in the tool. In case of extrusion blow moulding not only the product should be cooled rapidly but also the flash material in the pinch-of zone. The results of an PE-HD bottle extrusion blow moulding simulation were presented in this pa-per. The simulation was done with the use of ANSYS Polyflow software. The cooling efficiency in, the pinch-of zone was evaluated for different profiles of the flash pocket by comparison of the temperature distribution after cooling time. It was found that the triangled and semicircular profile is more efficient than trapezoidal and flat shape.
PL
Czas cyklu jest niezwykle istotnym czynnikiem w procesach wytwarzania, szczególnie w przemyśle opakowań. Zależy on od kształtu i wymiarów wyrobu, szczególnie od grubości ścianek, ale także od konstrukcji narzędzia i warunków procesu technologicznego. Jednym z najważniejszych czynników wpływających na czas cyklu jest efektywność chłodzenia wyrobu w narzędziu. W procesie wytłaczania z rozdmuchiwaniem nie tylko należy szybko chłodzić wyrób, ale także odpad w strefie zgniatania. W niniejszym artykule zostały zaprezentowane wyniki symulacji procesu wytłaczania z rozdmuchiwaniem butelki z tworzywa PE-HD. Symulację wykonano z wykorzystaniem oprogramowania ANSYS Polyflow. Oszacowano efektywność chłodzenia w strefie zgniatania dla różnych kształtów profilu formy w kieszeni odpadowej poprzez porównanie rozkładu temperatury po czasie chłodzenia. Ustalono, że profile o kształcie trójkątnym oraz półkolistym są bardziej efektywne niż profile płaski oraz trapezoidalny.
PL
W niniejszym artykule został przedstawiony wpływ różnicy temperatury formy wtryskowej pomiędzy jej ruchomą i nieruchomą częścią na odkształcenia, a w szczególności na wartość strzałki ugięcia wypraski. W przeprowadzonych badaniach użyto dwóch gatunków transparentnych tworzyw polimerowych: poli(metakrylanu metylu) - PMMA oraz tworzywa (metakrylan metylu)-akrylonitryl-butadien-styren (MABS). Przedstawiono wyniki pomiarów odkształcenia wyprasek oraz wyniki badań elastooptycznych i ich analizę. Określono wzór opisujący zależność pomiędzy strzałką ugięcia a zmiennymi warunkami procesu przetwórstwa.
EN
The influence of the injection mould temperature difference between its movable and fixed part on deformation and, in particular, the value of the deflection of the part was presented in this paper. In the studies two grades of transparent polymeric materials: poly(methyl methacrylate) - PMMA and (methyl methacrylate)-acrylonitrile-butadiene-styrene plastic - MABS were used. The results and analysis of photoelastic tests and measurements of moulded parts deflection were presented. A formula describing the relationship between the deflection and the variable parameters of the study was determined.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.