Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Tea has been consumed all over the World for over two thousand years and now it is the most popular caffeine-containing beverage. Its worldwide consumption is second only to water [1–3]. The tea is not only important because of its popularity but also due to its beneficial influence on human health [4]. The biological benefits of tea are due to their flavanol content [5–13]. Tea flavanols are a group of natural polyphenols (Fig. 2). Therapeutic effects of tea have been extensively examined in many in vitro and in vivo tests. It was confirmed that tea leaves ingredients have antibacterial, antifungial, antiviral properties, they also prevent cell mutations and they inhibit progress of heart diseases. Moreover, tea can stimulate neural system and regulate its functions [14–20]. All this activities are mostly due to antioxidant ability of tea polyphenols (Fig. 4). Tea production process can be run in different ways and this affects of the tea taste, aroma, colour and antioxidants content. According to fermentation degree, different tea kinds can be obtained (Fig. 1). During the manufacturing process of black and oolong teas, tea leaves are crushed to allow polyphenol oxidase to catalyze the oxidation and polymerization of catechins to polymers called theaflavins and thearubigins (Fig. 3) [21–23]. Green or white teas are obtained through shorter fermentation, so the catechin concentration remains higher. Tea is prepared by infusing tea leaves in hot water. Brewing process conditions like temperature, brewing time, pH, besides other factors has a significant influence on polyphenols content [24-32]. Many studies have determined total flavonoids content and antioxidant activity according to different tea type and brewing conditions, tea plantation type or fermentation process. The amount of total polyphenol was determined using the F-C method, catechins, caffeine and polyphenolic acids were analysed using High Performance Liquid Chromatography with reversed phase. Obtained results let compare how different production and brewing processes affect the tea quality [33–56].
PL
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące właściwości przeciwutleniających kwasu askorbinowego, kwasu kofeinowego, resveratrolu, zielonej herbaty, witaminy C (tabletka powlekana) oraz czerwonego wina - z wykorzystaniem metody woltamperometrii cyklicznej. Badania przeprowadzono w środowisku buforu fosforanowego o stałym pH. Analiza uzyskanych woltamogramów pozwoliła na porównanie właściwości antyoksydacyjnych wymienionych związków.
EN
The work presents results of cyclic voltammetric studies of antioxidant features of ascorbic acid, caffeic acid, resveratrol, green tea, vitamin C (a coated tablet) and red wine. The studies were preformed in a medium of constant pH phosphate buffer system. The close examination of results allowed to compare antioxidant features of the above compounds.
3
Content available remote Wpływ stężenia tlenu i kwasu na protonowanie anionorodnika ponadtlenkowego
PL
W niniejszym artykule przedstawiono wyniki badań katodowej redukcji tlenu w obecności kwasów Bronsteda z zastosowaniem metody woltamperometrycznej. Badania przeprowadzono w środowisku niewodnym, o różnym stopniu natlenienia. W celu określenia wpływu stężenia dodawanego kwasu i stężenia tlenu na proces protonowania ponadtlenku wykonano badania w mieszaninach gazowych o zróżnicowanym stosunku zawartości argonu do tlenu i różnych stężeniach dodawanego kwasu.
EN
The work presents results of cyclovoltammetric studies on cathodic reduction of dioxygen in the presence of Bronsted acids. The studies were performed in the non-aqueous environment of various dioxygen concentration. In order to determine the effect of concentration of the added acid and the concentration of dioxygen on superoxide protonation, investigations were carried out in gas mixtures of various argon to dioxygen ratio and various concentrations of the added acid.
PL
Przedstawiono korelacje pomiędzy odwrotnością promieni atomowych metali a energią wiązania oraz wielkościami z nią związanymi (temperatura topnienia, entalpią sublimacji, energia wiązania elektronów na ostatniej zapełnionej powłoce). Uzyskane liniowe zależności pomiędzy powyższymi wielkościami w pełni korelują z położeniem metali w układzie okresowym oraz ich struktura pasmową i wskazują, że promienie metaliczne oraz energia elektronów rdzenie jonowych może posłużyć do charakterystyki i różnicowania atomów metali pod względem ich właściwości.
EN
Correlation tween the reciprocal atomic radii of metals, bonding energy and related values (melting points, bonding energy of electrons in the outermost shell) are presented in the work. The obtained linear relationships between the above values fully correlate with the position of the metals in the Periodic Table and their band structure. The correlations demonstrated that the metallic radii and electron energy of ionic cores can be employed to characterize and differentiate the metal atoms with respect to their properties.
EN
The paper presents the analysis of atomic radii of metals, their cohesion energy (sublimation enthalpy) and the bonding energy of electrons in the highest shell. It has been stated that starting from the alkaline elements, which have the largest radii, the cohesion energy of metals increases linearly with the reciprocal radius, until the d-subshell is half-filled. At a higher number of electrons the cohesion energy linearly decreases (as the inverse metallic radius increases). The dependence has higher slope for the metals situated in more distant groups, compared to the metals from groups 1-5. Similar correlations have been found between the inverse metallic radius and the atomic number (charge of the nucleus) as well as the square root of the bonding energy of electrons in the highest energy level of metal atoms. A new parameter PM is proposed to determine the polarizing power of metal atoms in a crystal lattice It is defined as a ratio of square root of the bonding energy of electrons in the outer shell of the ionic core of metal – EEBE and the metallic radius – r: PM =&radicEEBE/R:r/&alphao where ao is the radius of the first Bohr orbit of the hydrogen atom and R is the Rydberg’s constant. Correlation between the parameter PM, the metallic radius and the bond energy in metals is discussed. They are referred to melting points of metals and in some properties of the solutions of hydrogen, nitrogen and carbon in metals as well as of the interstitial compounds formed by these non-metals and metals.
PL
W pracy przedstawiono analizę wielkości promieni atomowych metali, ich energii wiązania (entalpii sublimacji) oraz energii wiązania elektronów na ostatniej zapełnionej powłoce. Począwszy od pierwiastków alkalicznych, które mają największe promienie, następuje liniowy wzrost energii wiązania od odwrotności promieni metalicznych, aż do zapełnienia w połowie podpowłoki d. Przy dalszym wzroście liczby elektronów w atomie następuje również liniowe, ale obnizanie się energii wiązania, przy czym zależności dla metali leżących w grupach 8-12 są bardziej strome, niż dla metali leżących w grupach 1-5. Dla określenia zdolności polaryzacyjnej atomów metalu w kryształach zaproponowano nowy parametr PM wyrażony równaniem: PM =&radicEEBE/R:r/&alphao, gdzie EEBE oznacza energię wiązania elektronów zrębu jonowego, r – promień metaliczny, ao – promień orbity Bohra atomu wodoru, R – stała Rydberga. Przeprowadzono dyskusje nad korelacjami pomiędzy parametrem PM a wielkością promieni metalicznych i energią wiązania w metalach i stopach. W oparciu o powyższe parametry znaleziono przyczyny tak dużych różnic w temperaturach topnienia metali i zróżnicowanych właściwosciach roztworów wodoru, azotu, węgla w metalach oraz związków międzywęzłowych utworzonych z tymi pierwiastkami.
PL
Dioksyny wykazują szkodliwe oddziaływanie na organizmy ludzi i zwierząt. Pod koniec XIX wieku stało się ono coraz bardziej zauważalne ze względu na rozpoznanie niektórych z tych związków jako czynników rakotwórczych i również mających wpływ na zdolności prokreacyjne organizmów żywych. Stąd bardzo ważne jest badanie ilości tych związków w różnych miejscach, substancjach, organizmach.
PL
Dioksyny - do niedawna hasło, jakich wiele w podręczniku chemii organicznej. Dioksyny - od niedawna hasło, które wybijały tytuły w czołówkach gazet, w czasie afery zwanej "skandalem belgijskim" lub "chickengate" na początku 1999 roku. Dioksyny - hasło, które zaniepokoiło Unię Europejską i zmusiło wiele osób do zapoznania się z tym tematem, najeżonym wzorami chemicznymi i skomplikowanymi nazwami.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.