Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 20

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  analytical laboratory
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Walidacja metod analitycznych jest tematem omawianym w każdym podręczniku poruszającym problematykę zapewnienia jakości w laboratorium; poświęcono jej odrębne opracowanie książkowe i artykuły, jest także tematem ogromnej liczby szkoleń i kursów. Powszechnie przyjmuje się, że jest to proces o znaczeniu podstawowym dla laboratoriów wykonujących analizy chemiczne, a metody niepoddane walidacji nie powinny być stosowane.
PL
Działalność laboratorium medycznego związana jest z ryzykiem i może stanowić podstawę do ponoszenia odpowiedzialności prawnej przez podmiot leczniczy i/lub personel medyczny. Jednym z rodzajów odpowiedzialności prawnej jest odpowiedzialność cywilna. Celem artykułu jest przedstawienie podstawowych regulacji prawnych związanych z odpowiedzialnością cywilną w laboratorium.
PL
Obrazy, które spotykamy w mediach, zazwyczaj przestawiają laborantów podczas pracy z pipetą, która jest ich nieodłącznym elementem. Chcąc przedstawić aktualne rozwiązania pipet tłokowych automatycznych i elektronicznych, należałoby krótko przybliżyć historię ich powstania.
PL
Pracownicy mają obowiązek wykonywać badania profilaktyczne. Badania profilaktyczne dotyczą także pracowników wszystkich rodzajów laboratoriów. Od kwietnia 2015 zmieniły się przepisy dotyczące badań profilaktycznych. Celem artykułu jest przedstawienie aktualnego stanu prawnego w zakresie badań profilaktycznych pracowników.
PL
Listy kontrolne są znakomitym narzędziem do szybkiej kontroli obiektów pod kątem wymogów, które powinny spełniać. W artykule opracowano wymagania prawne dotyczące laboratoriów chemicznych i biologicznych.
PL
Wyniki badań laboratoryjnych to niezbędne narzędzie do podejmowania decyzji medycznych, a zapewnienie ich wiarygodności to jeden z kluczowych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo pacjenta.
PL
Kara umowna pełni funkcje odszkodowawczo-kompensacyjne, stymulujące dłużnika do prawidłowego wykonania zobowiązania, a także represyjne. Jej istotą jest obciążenie obowiązkiem zapłaty określonej kwoty za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, niezależnie od tego, czy wierzyciel poniósł szkodę.
PL
Wymagania stawiane bezpiecznej pracy laboratoryjnej wyznaczane są na podstawie indywidualnych potrzeb i okoliczności. Wiedza na temat specyfikacji technicznej szaf bezpieczeństwa jest istotna podczas planowania laboratorium.
PL
Podejście do problematyki związanej z chemicznymi materiałami odniesienia różni się w zależności od systemu zappewnienia jakości wprowadzonego w laboratorium. Widoczne są zarówno różnice w terminologii, jak i wymaganiach dotyczących dokumentacji towarzyszącej materiałom odniesienia.
PL
Laboratorium OBiKŚ Sp. z o.o. to nowoczesna jednostka stawiająca na ciągły rozwój i doskonalenie. Laboratorium wykonuje m.in. akredytowane badanie próbek wód, ścieków, gleb, osadów ściekowych, pyłów, gazów, a także pomiary hałasu i emisji do powietrza. Wprowadza także niszowe usługi, takie jak badanie siloksanów w biogazach czy powietrza pod kątem mikrobiologii [...]
PL
Wprowadzanie do praktyki laboratoryjnej systemu kontroli i zapewnienia jakości jest swego rodzaju gwarancją, że w laboratorium wykonuje się analizy w najlepszy możliwy sposób. Jest to proces wymagający podjęcia działań zakrojonych na bardzo szeroką skalę, dużych nakładów finansowych oraz pracy ze strony wszystkich pracowników. Jednym z elementów systemu jakości jest walidacja metod analitycznych wykorzystywanych w laboratorium.
EN
Introduction of Quality Control/Quality Assurance System into laboratory practice is a kind of guarantee that in the lab all the tests are being performed in the best possible way. This process requires taking action on a very wide scale, huge costs and a lot of work. Validation of analytical methods used in the laboratory is one of the elements of quality system.
PL
Działalność laboratoriów kontrolno-analitycznych Inspekcji Handlowej uwarunkowana jest przepisami aktów prawnych obligujących organ Inspekcji Handlowej do ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów gospodarczych państwa.
PL
Sucha chemia (dry chemistry) to metody oznaczania składników krwi, moczu i innych materiałów przy użyciu odczynników trwale związanych ze stałym podłożem, w obrębie którego zachodzą reakacje składające się na proces analityczny. W praktyce laboratorium klinicznego zautomatyzowane systemy oparte o metody suchej chemii ułatwiają organizację pracy. Wydaje się, że walory eksploatacyjne i organizacyjne badań metodami suchej chemii stwarzają im perspektywę dalszego rozwoju i ugruntowania obecności w laboratoriach diagnostyki medycznej.
PL
Czystość gazu ma decydujący wpływ na jego zastosowanie. W wielu wypadkach zastosowanie najczystszych gazów jest wręcz konieczne, ze względu na wiarygodność otrzymywanych wyników analiz oraz, a może przede wszystkim, żywotność aparatury analitycznej. Obojętne gazy czyste mają najczęściej zastosowanie jako gazy nośne przenoszące próbki gazu do sprzętu analitycznego. Mieszanki specjalne spełniają dwie najważniejsze funkcje : stanowią składnik procesu produkcyjnego (technologicznego) oraz wykorzystywane są do kalibracji aparatury pomiarowej.
PL
Badania w laboratorium sozologicznym obejmują pobór wód i ścieków, badania fizykochemiczne wód, ścieków, gleb, odpadów i analizę osadów. W ramach akredytacji wykonujemy, m.in. badania metali ciężkich, lekkich, substancji biogennych, chlorków, siarczanów, cyjanków, tlenu, wskaźników, CHZT, BZT5, wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.