Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 7

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  usage safety
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Posadzki w obiektach przemysłowych
PL
W artykule omówiono problematykę kontroli obiektów budowlanych, której obowiązek przeprowadzenia został wprowadzony przez postanowienia art. 62 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Przedstawiono w nim szczegółowo wprowadzone w powołanej regulacji rodzaje kontroli okresowej oraz doraźnej, a także wskazano podmioty uprawnione do przeprowadzenia kontroli.
EN
The article discusses the issue of control over construction objects. The obligation was introduced by the provisions of Article 62 of the Act of 7 July 1994 - Construction Law. It presents in detail the types of periodic and ad hoc inspection introduced in the said regulation, and indicates the entities authorized to carry out the inspection.
PL
W artykule zostały omówione nowe wymagania wynikające z nowelizacji przepisów i norm. Nowe Prawo budowlane [1] i rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie [6] oraz zmiany w przepisach dotyczących ochrony przeciwporażeniowej, norma PN-IEC 60364-4-41 [10], która została zastąpiona przez PN-HD 60364-4-41 [11], a w szczególności wprowadzenie do stosowania normy PN-HD 60364-6:2008 [13] spowodowały zmiany w wymaganiach dotyczących wykonywania badań odbiorczych i okresowych sprawdzań instalacji elektrycznych w celu oceny stanu ochrony przeciwporażeniowej w eksploatowanych urządzeniach elektrycznych o napięciu znamionowym do 1 kV.
EN
The new requirements arising from the amendment of regulations and standards are presented and discussed. New Building Law [1] and the Technical Conditions to be met by buildings and their location [5], as well as changes in the regulations for fire protection (standard IEC 60364-4-41[9], which was replaced by BS-HD 60364-4-41 [10]) and in particular, the introduction PN-HD 60364-6:2008 [12] to the use resulted in changes of the requirements for performance and acceptance testing of electrical installations to be checked periodically, to evaluate the fire protection of electrical equipment operated with the rated voltage up to 1 kV.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.