Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  pstrąg potokowy
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W pracy dokonano analizy wpływu niestratyfikowanych zbiorników wodnych na transformację ustroju termicznego niewielkich rzek nizinnych w letnim półroczu hydrologicznym 2014 roku. Pomiary terenowe przeprowadzono na przykładzie zbiornika w Głuchowie na rzece Jeziorce i zbiornika w Rządzy na rzece Rządzy za pomocą cyfrowych rejestratorów temperatury. Poniżej zbiorników stwierdzono wyraźne podwyższenie średnich, maksymalnych i minimalnych miesięcznych wartości temperatury wody. Wykazano także znaczne skrócenie czasu trwania optymalnej temperatury wody dla pstrąga potokowego oraz wydłużenie czasu trwania górnej początkowej temperatury letalnej dla narybku pstrąga. Wnioski wydają się szczególnie cenne z punktu widzenia optymalizacji gospodarki rybacko-wędkarskiej.
EN
The paper presents an analysis of the impact of unstratified water reservoirs on stream thermal regime transformation in the summer period of the hydrological year 2014. Field measurements were carried out using digital temperature data loggers on the example of the Głuchów reservoir (Jeziorka river) and Rządza reservoir (Rządza river). Results showed a clear increase in the average, maximum and minimum monthly values of water temperature below the reservoirs. It was also found that below the reservoirs duration of the brown trout thermal optimum was sig- nificantly decreased and the duration of the upper incipient lethal temperature for brown trout fries was slightly increased. Conclusions appear to be particularly valuable in the context of optimizing fisheries management.
PL
W pracy, na podstawie danych pomiarowych uzyskanych z cyfrowych rejestratorów w roku hydrologicznym 2012, przedstawiono zakres i zmienność temperatury wody Raby w Myślenicach i Świdra w Wólce Mlądzkiej. Porównanie wyznaczonych parametrów statystycznych pozwoliło stwierdzić istotne zróżnicowanie warunków termicznych obydwu rzek, szczególnie w miesiącach zimowych oraz letnich. Na potrzeby opracowania określono także wartości parametrów ekologicznych, uwzględniających wymagania termiczne pstrąga potokowego. Wykazały one, iż wody Świdra odznaczają się zdecydowanie korzystniejszymi warunkami termicznymi do bytowania tych cennych ryb zimnolubnych, co może mieć istotne implikacje dla gospodarki rybacko-wędkarskiej.
EN
This paper, based on continuous measurements collected by digital data loggers in the hydrological year 2012, presents the range and variability of water temperature in the Raba River in Myślenice and the Świder River in Wólka Mlądzka. Comparison of estimated statistical descriptors led to the conclusion that thermal conditions of mentioned rivers are significantly different, especially in winter and summer periods. Ecological descriptors, which included thermal requirements for brown trout, were also used for this study. It was found that the Świder River has definitely much more appropriate thermal conditions for the existence of these valuable coldwater fish, which may have important implications for the fisheries management.
EN
The Ecker reservoir and its main tributary had been free of brown trout (Salmo trutta) for several decades due to cumulative effects of natural and anthropogenic acidification. However, after the decline of emissions in the 1990s and the resulting rise of water pH to suitable for brown trout values, the species began to recolonize its original habitats. In the main tributary first brown trout individuals were caught in 2008 and in the reservoir in later years as well. Stocking could be excluded in both areas. Therefore, the present study was aimed to trace the genetic origin of these brown trout by genotyping eight microsatellite loci in samples collected in the reservoir, its main tributary, potential refugia and - for comparison - from two areas downstream of the dam being physically isolated for about 70 years. Genetic variability within populations (average number of alleles per locus), genetic differentiation between populations (FST values and genetic distances), occurrence of certain alleles and results of assignment tests indicated that the Ecker reservoir was re-colonized from two sources: the Große Peseke, a small direct inflow into the reservoir, and the Fuhler Lohnsbach, a parallel flowing brook connected to the reservoir by a pipe. Genetic data also supported recolonization of the main tributary from the reservoir but not in the opposite direction. Moreover, bottleneck effects were evident in brown trout populations upstream of the dam compared to the two populations downstream of the dam.
PL
Pstrągi potokowe Salmo trutta m. fario żyją w potokach górskich i wyżynnych o prądzie szybkim, dnie kamienistym i żwirowatym. Wymagają wody czystej i chłodnej. Prowadzą osiadły tryb życia, wykazują terytorializm, raczej trzymają się miejsc, które zajęły, zasiedlając kryjówki wśród kamieni, podmytych korzeni, w zagłębieniach dna. Czasem odbywają niewielkie wędrówki w poszukiwaniu odpowiednich żerowisk lub miejsc tarłowych. Kiedyś były to ryby masowo hodowane w stawach, obecnie są wypierane przez pstrąga tęczowego i ich znaczenie jako ryb hodowlanych zmalało. W środowisku utrzymują się dzięki wprowadzeniu wymiaru i okresu ochronnego a przede wszystkim dzięki prowadzeniu stałych zarybień wylęgiem i narybkiem przez Polski Związek Wędkarski. Są to bowiem ryby bardzo cenione przez wędkarzy [1]. Z przeglądu polskiego piśmiennictwa parazytologicznego wynika, że lista znanych pasożytów pstrąga potokowego obejmuje 18 gatunków [2, 3, 4, 5]. Badania parazytofauny dotyczyły przede wszystkim pstrąga z terenów Polski południowej [6, 7, 8] i Pomorza Wschodniego [2, 9]. Prezentowane badania dotyczą pstrąga potokowego wsiedlonego w ramach eksperymentu do niewielkiego cieku w Puszczy Bukowej
EN
Brown trout Salmo trutta m. fario live in mountain and hill streams with fast currents, rocky and gravel bottom. It requires clean, cool water. It leads sedentary lifestyle, shows territorialism, rather sticks to sites that it occupied, colonizing hiding places among rocks, washed over roots, in bottom depressions.Sometimes brown trout takes a small journeys in search of suitable feeding and spawning sites. Once they were mass-bred fish in ponds, now are being replaced by rainbow trout and their importance as a bred fish has declined. Brown trout persists in the environment through the introduction of assessment and the period of protection, above all by conducting regular stocks with hatchPasożyty pstrąga potokowego (Salmo trutta m. fario L.) wsiedlonego ing and fry by the Polish Angling Association. Indeed, brown tout is highly prized by anglers. A review of the Polish parasitological literature shows that the list of known parasites of brown trout includes 18 species. Research of parasitofaunamainly concerned trout from southern Poland and East Pomerania. The present study concerns brown trout stocked within the experiment to a small stream in the Puszcza Bukowa, Szczecin, Polnad. The aim of this study was to determine the frequency of parasitic invasion in 39 brown trout. The study took place from 2001 to 2003 in Chojnówka stream. Chojnówka is a small stream, about 6 km long and about 1.3 m wide, located in north-western Poland, in the Szczecin Landscape Park "Puszcza Bukowa". It flows from the artificially banked up pond "Marzanna Pond" and flows toward the north at the bottom of the scenic gorge crossing a richly sculptured terminal moraine within the nature reserve "Bukowe Zdroje". Its bed is dug and banks are characterized by a slight slope. A few tiny streams flow into Chojnówka from the right side. The stream flows in the closed channel through Szczecin Zdroje and flows into Cegielinka - Regalica branch. In the stream there was no native fish fauna. Fish (1+ to 3+ years old) came from Chojnówka stream in Puszcza Bukowa in Poland. Their average length was 22,79 cm, average weight 116,42 g and Fulton's coefficient was 0,95. Only three fish had parasites; each of these had only one Nematoda C. ephemeridarum. The frequency of parasitic invasion in brown trout from Chojnówka stream is very low. This is because of the lack of any other fish species in this stream that can host parasites during different stages in their life-cycle.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.