Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  kumulacja azotu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The paper concerns nitrogen content in the needles of Scots pine (Pinus sylvestris L.) depending on the concentration of this element in the soil and on the distance from the Nitrogen Plant “Pulawy” S.A., which emits air nitrogen pollutions. The studies have shown a significant relationship between the concentrations of nitrate and total nitrogen in the organs of assimilation of scots pine and ammonium and nitrate nitrogen content in soil and the distance from the emission source – Nitrogen Plants “Pulawy”.
PL
Praca dotyczy zawartości azotu w szpilkach sosny (Pinus sylvestris L.) w zależności od zawartości tego składnika w glebie i odległości od Zakładów Azotowych „Puławy”, które emitują do atmosfery gazowe i pyłowe zanieczyszczenia azotowe. Badania wykazały istotne zależności pomiędzy zawartością azotu azotanowego(V) i ogólnego w organach asymilacyjnych sosny oraz zawartością azotu amonowego i azotanowego w glebie i odległością od źródła emisji z Zakładów Azotowych „Puławy”.
2
Content available remote Influence of processed sewage sludge on nitrogen content in plants and soils
EN
The influence of vermicomposts in different stages of decomposition on the content, intake, and utilization of nitrogen by Italian ryegrass as well as the element accumulation in the soil after two years of a pot experiment was examined. The vermicomposts were produced on the basis of sewage sludge with various waste material additives and their fresh mixtures. A total biomass yield of the grass cultivated in sand was higher if plants were fertilized with vermicomposts made of sewage sludge with other waste material additives than that of plants treated with fresh mixtures of these materials. Sludge vermicomposted for four months and sludge vermicomposted with peat and poultry droppings additives for two months proved to promote the intake of nutrients and improved the coefficient of their utilization. Fertilization with two-month-old vermicomposts led to higher nitrogen accumulation in the soil.
PL
Badano wpływ wermikompostów o różnym stopniu rozkładu, wytworzonych na bazie osadu ściekowego z dodatkiem różnych materiałów odpadowych, oraz ich świeżych mieszanin na zawartość, pobranie i wykorzystanie azotu przez życicę wielokwiatową, a także na akumulację tego pierwiastka w glebie po dwóch latach doświadczenia wazonowego. Sumaryczny plon biomasy trawy uprawianej na piasku był wyższy, gdy rośliny nawożono wermikompostem z osadu ściekowego z dodatkiem innych materiałów odpadowych, niż gdy nawożono je świeżymi mieszaninami tych materiałów. Stwierdzono, że wermikompostowanie osadów ściekowych przez cztery, a z dodatkiem torfu i kurzeńca przez dwa miesiące wpływa korzystnie na pobranie azotu oraz wartość współczynnika jego wykorzystania przez uprawianą trawę. Lepszą akumulację azotu w glebie spowodowało nawożenie dwumiesięcznymi wermikompostam
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.