Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 4

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  local heating
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
1
Content available remote Modernizacja i rozwój ciepłownictwa lokalnego jako sposób walki ze smogiem
PL
Celem artykułu jest omówienie możliwości redukcji problemu smogu poprzez rozwój i modernizacje w zakresie ciepłownictwa lokalnego. Przedstawiono strukturę generowania zanieczyszczeń powietrza w Polsce oraz główne wyzwania stojące przed przedsiębiorstwami energetyki cieplnej, tzn. konieczność dostosowania poziomu emisji do norm określonych w Dyrektywie MCP i IED oraz bariery rozwoju związane z dostępnością programów wsparcia, które przeznaczone są tylko dla efektywnych systemów ciepłowniczych. Jako sposób sprostania tym wyzwaniom i podniesienia konkurencyjności lokalnych przedsiębiorstw energetyki cieplnej wskazano kompleksową modernizację źródeł ciepła w tych przedsiębiorstwach, obejmującą zmianę struktury wykorzystywanego paliwa, szczególnie rezygnację z paliwa węglowego na rzecz kogeneracji gazowej, w tym wysokosprawnej kogeneracji. Działania te, w opinii autorów, doprowadzą do poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw energetyki cieplnej a tym samym do zwiększenia wykorzystania ciepła sieciowego i ograniczenia zanieczyszczenia powietrza.
EN
The purpose of this article is to discuss possibilities of smog reduction through development and modernization within the area of local heating. The structure of air pollution generation in Poland and main challenges facing district heating enterprises were shown, particularly the necessity to adjust the level of emissions to the standards set out in the MCP and IED directives, as well as development barriers related to availability of support programs, intended only for efficient heating systems. As a solution to overcome these challenges and to increase the competitiveness of local district heating enterprises, a comprehensive modernization of heat sources in these enterprises was proposed, which includes a change in fuel usage structure, in particular the abandonment of coal fuel for gas CHP, including high efficiency CHP. These actions, in authors’ opinions, will increase the competitiveness of district heating enterprises and thus will lead to increased usage of network heat and reduction of air pollution.
EN
Conventional fusion-welding techniques pose limitations in modern multi-material assemblies due to the heat input. The negative influence of the heat-affected zone on the material properties must be avoided particularly in high-strength steels. During mechanical joining processes, which may also be used for joining of different materials e.g. steel and aluminium, high-performance joints can be produced without degradation of the material properties. Joining by upset bulging is an innovative joining method based on plastic buckling of tubes under axial compression. In previous investigations of joining by upset bulging the process parameters were determined and joints of tubes with sheet metal were tested under static and dynamic loads. The results of these studies have shown that the process of upset bulging has a large potential for the production of joints of tubes with sheets and plates. The present paper focuses on the tooling concepts for an efficient use of the technology and describes methods to control the forming and joining process. Two aspects are covered: (i) the application of servo-presses for joining by upset bulging and their possibilities for on-line process control, (ii) a moderate, process-integrated local heating of the forming area to avoid the formation of cracks and to further increase the strength of the joints.
3
Content available remote Usuwanie odkształceń spawalniczych
PL
Tematem artykułu jest prostowanie na zimno i na gorąco elementów spawanych. Przedstawiono rozkład naprężeń przy prostowaniu na zimno, a także założenia technologiczne do prostowania metodą miejscowego nagrzania elementów długich, przekrojów złożonych i płaszczyzn wybrzuszonych. Omówiono wpływ materiału, źródła ciepła i temperatury miejscowego nagrzewania na proces usuwania odkształceń. Zaprezentowano technikę prostowania przez miejscowe nagrzanie oraz rodzaje stref nagrzewania. Zamieszczono praktyczne przykłady prostowania płomieniowego elementów spawanych.
EN
There was the straightening of welded elements shown (both with and without pre-heating). The stress distribution at cold straightening was presented. There were technological assumptions for straightening by means of local heating of long elements described. The authors presented the influence of material, heat source and the temperature of local heating on the process of distortion removal. The techniques of straightening by local heating and the types of heat zones were described. Examples of flame straightening of welded elements were given.
EN
Laser Doppler flowmetry (LDF) signals - that reflect the peripheral cardiovascular system - are now widespread in blood microcirculation research. Over the last few years, the central cardiovascular system has been the subject of many fractal and multifractal works. However, only very few multifractal studies of LDF signals have been published. Such multifractal analyses have shown that LDF data can be weakly multifractal but the origin of such characteristics are still unknown. We therefore herein propose a multifractal analysis of LDF signals recorded on the forearm of twelve healthy subjects, before and after skin local heating. The results show that the partition functions for all the signals have power-law characteristics. Moreover, generalized dimensions present very few variations with q for the signals recorded before heating; these variations are larger 20 minutes after local heating. Physiological activities may therefore play a role in the weak multifractal properties of LDF data.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.