Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1129

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 57 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  geodezja
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 57 next fast forward last
PL
Rozwój technologiczny w sposób naturalny przyczynia się do usprawnienia metod pozyskania danych przestrzennych. Dobrym przykładem są tutaj bezzałogowe statki powietrzne (BSP), które całkowicie zrewolucjonizowały podejście do pozyskania danych wysokorozdzielczych z niskiego pułapu. W niniejszym badaniu przeprowadzono analizę możliwości wykorzystania niskokosztowego bezzałogowego statku powietrznego do weryfikacji wybranych elementów mapy zasadniczej. Głównym celem opracowania jest zaproponowanie optymalnej metody pozyskania danych przestrzennych uwzględniającej jej koszt oraz czas niezbędny na uzyskanie końcowej ortomozaiki.
EN
Technological development contributes to the effectiveness of spatial data capture in a natural way. The perfect example of this state of affairs is the unmanned aerial vehicles (UAV) which in practice completely changed the collecting methods of high-resolution imagery acquired from low altitude. In the presented research the low-cost UAV was examined as a tool for the terrain inventory and verification the selected classes of master map. The main goals of the analysis were to propose the optimal methodology of spatial data capture by UAV. It also includes the total cost and time required for preparing the final orthomosaics.
PL
Postawy teoretyczne wyznaczania przemieszczeń pionowych wyznaczonych metodą niwelacji hydrostatycznej. Analizy dokładności uzyskanych wielkości. Predykcja przemieszczeń pionowych z wykorzystaniem modelu kinematycznego badanego obiektu. Przykład praktycznego zastosowania metody niwelacji hydrostatycznej (SNH) w wyznaczeniu przemieszczeń pionowych mostu kolejowego.
EN
The theoretical basis for determining the vertical displacements, determined by the hydrostatic levelling method. The accuracy analysis of obtained quantities. The prediction of vertical displacements using the kinematic model of tested object. The example of the hydrostatic levelling method (SNH) practical application in the railway bridge’s vertical displacements determination.
PL
W artykule przedstawiono subiektywną identyfikację zagrożeń na stanowiskach pracy geodety (studium przypadku) na przykładzie wybranych przedsiębiorstw. Różnią się one przede wszystkim rodzajem wykonywanych prac i tym samym bagażem doświadczeń zatrudnionych osób, zebranym na przestrzeni wielu lat pracy w geodezji. Do identyfikacji zagrożeń posłużyła lista kontrolna w postaci anonimowej ankiety. Zidentyfikowano najważniejsze zagrożenia występujące w terenie i na stanowisku pracy biurowej oraz zaproponowano działania profilaktyczne w celu zminimalizowania wpływu tych zagrożeń na poziom bezpieczeństwa pracy. Zbadano także poziom obciążenia cieplnego pracowników poprzez symulację pomiarów parametrów mikroklimatu w terenie i wyznaczenie wartości WBGT oraz odniesienie ich do wartości normatywnych.
EN
The article presents the subjective identification of hazards at workstations geodesist(case study) on the example of selected enterprises. They differ primarily in the type of work performed and, therefore, in the experience of the employed people, collected over many years of work in geodesy. For hazard identification served checklist in the form of an anonymous survey. The most important threats occurring in the field and at the office workplace were identified and preventive measures were proposed to minimize the impact of these hazards on the level of work safety. The level of heat load of employees was also examined by simulating the measurements of microclimate parameters in the field and determining the WBGT value and referring them to the normative values.
PL
W artykule przybliżono niektóre aspekty stosowania geodezyjnego sprzętu pomiarowego w bieżącej działalności OUG w Poznaniu. Zwrócono uwagę na specyfikę pomiaru w odkrywkowych wyrobiskach górniczych z uwzględnieniem prawidłowej lokalizacji pikiet, a także dokładność określenia położenia punktu. Porównano możliwości sprzętu GNSS jednoczęstotliwościowego kodowego i dwuczęstotliwościowego fazowego.
EN
The article takes a closer look at the practical experience of using RTK and GIS class receivers. It was pointed out that receivers of both types can be successfully used for open pit surveys. It was pointed out that, with a much lower purchase price and greater portability, GIS-class receivers could be used to inspect quarries more frequently than today.
EN
M split estimation is a novel method developed to process observation sets that include two (or more) observation aggregations. The main objective of the method is to estimate the location parameters of each aggregation without any preliminary assumption concerning the division of the observation set into respective subsets. Up to now, two different variants of M split estimation have been derived. The first and basic variant is the squared M split estimation, which can be derived from the assumption about the normal distribution of observations. The second variant is the absolute M split estimation, which generally refers to the least absolute deviation method. The main objective of the paper is to compare both variants of M split estimation by showing similarities and differences between the methods. The main dissimilarity stems from the different influence functions, making the absolute M split estimation less sensitive to gross errors of moderate magnitude. The empirical analyses presented confirm that conclusion and show that the accuracy of the methods is similar, in general. The absolute M split estimation is more accurate than the squared M split estimation for less accurate observations. In contrast, the squared M split estimation is more accurate when the number of observations in aggregations differs much. Concerning all advantages and disadvantages of M split estimation variants, we recommend using the absolute M split estimation in most geodetic applications.
EN
The problem of outlying observations is very well-known in the surveying data processing. Outliers might have several sources, different magnitudes, and shares within the whole observation set. It means that it is not possible to propose one universal method to deal with such observations. There are two general approaches in such a context: data cleaning or robust estimation. For example, the robust M-estimation has found many practical applications. However, there are other options, such as R-estimation or the absolute M split estimation. The latter method was created to be less sensitive to outliers than the squared M split estimation (the basic variant of Msplit estimation). From the theoretical point of view, the absolute M split estimation cannot be classified as a robust method; however, it was proved that it could be used in such a context under certain conditions. The paper presents the primary comparison between that method and a conventional robust M-estimation. The results show that the absolute M split estimation predominates over the classical methods, especially when the percentage of outliers is high. Thus, that method might be used to process LiDAR data, including mismeasured points. Processing synthetic data from terrestrial laser scanning or airborne laser scanning confirms that the absolute M split / estimation can deal with outliers sufficiently.
PL
W trakcie prac inwentaryzacji starych dokumentów o charakterze geologiczno- -górniczym z rejonu Wałbrzycha odkryty został zbiór oryginalnych kalek, przekrojów i wykresów z lat 30. dwudziestego stulecia. Są to znakomicie zachowane dokumenty geodezyjne, z których kilka prezentuje praca.
EN
During inventory works of old geological-mining documents from the Wałbrzych region, a set of original tracing papers, cross-sections and schemes dated for 30s of the XX century has been discovered. These are perfect preserved geodetic documents, some of which are described in the paper.
EN
In recent years, the Global Navigation Satellite System (GNSS) has been widely applied in surveying and mapping. Currently, in Vietnam, dual-frequency GNSS receivers are quite extensively applied with the real-time kinematic (RTK) measurement technique using a continuously operating reference station network. However, high-accuracy GNSS receivers are often expensive, sometimes not meeting the needs of users for specific applications. This research develops two types of low-cost highprecision GNSS receivers for RTK positioning for different purposes. First, the millimeter precision GNSS receiver used in real-time displacement monitoring is based on Trimble's BD970 mainboard technology and some other modules. These components are interconnected according to a standard design scheme and assembled in an enclosure to form a GNSS receiver. In addition, a GNSS data transmission in the National Marine Electronics Association standard format by Networked Transport of Radio Technical Commission for Maritime Services via Internet Protocol (NTRIP) has been designed and developed. The GNSS receiver after development is loaded with program code written in the C# programming language, using the Arduino programming tool. Second, the GNSS receivers have the centimeter accuracy for RTK positioning used in surveying and mapping based on U-blox's mainboard technology and some other modules. These modules are also connected together according to a standard design scheme and assembled in an enclosure to form a complete GNSS receiver. The evaluation results show that the designed and developed GNSS receivers completely meet the requirements of surveying and mapping in coal mines in Vietnam, such as real-time monitoring of landslides, surveying and topographical mapping and other surveying works to serve the mining process.
first rewind previous Strona / 57 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.