Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 5

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  techniki regulacji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule, którego pierwsza część ukazała się w poprzednim numerze „Przeglądu Papierniczego” [6], przedstawiono rozwój techniki napędowej przekrawacza rotacyjnego. Omówiono najnowsze osiągnięcia na rynku światowym i trendy rozwojowe tego, jednego z najważniejszych modułów tekturnicy. Porównano różne techniki napędowe przekrawacza z ostatnich 10 lat.
EN
The article which part 1 appeared in the previous issue [6] presents the development of the rotary cutter drive technique as well as the latest achievements on the world market and development trends of this machine, which undoubtedly belongs to the most important corrugator modules. The article compares various drive techniques of the cutter from the last 10 years.
PL
W artykule przedstawiono rozwój techniki napędowej przekrawacza rotacyjnego oraz najnowsze osiagnięcia na rynku światowym i trendy rozwojowe tej maszyny, należącej niewątpliwe do najważniejszych modułów tekturnicy. W artykule dokonano porównania różnych technik napędowych przekrawacza z okresu ostatnich 10 lat.
EN
The article presents the development of the rotary cutter drive technique as well as the latest achievements on the world market and development trends of this machine, which undoubtedly belongs to the most important corrugator modules. The article compares various drive techniques of the cutter from the last 10 years.
PL
Trzecia część cyklu artykułów poświęconych automatyzacji w instalacjach klimatyzacji i wentylacji. W części pierwszej („TCHK” nr 3/2012) autor omówił podstawowe pojęcia związane z zagadnieniem sterowania. Część druga cyklu („TCHK” nr 3/2012) poświęcona była przybliżeniu takich zagadnień, jak: korekcja dynamiczna układów liniowych, stabilność układu sterowania, dokładność regulacji, czy wskaźniki jakości regulacji. Przedstawione zostały w niej również sterowniki oraz wielkości pomiarowe w układach klimatyzacji i wentylacji. W części trzeciej autor przybliża podstawy tworzenia układów sterowania. Omawia również podstawowe procesy obróbki cieplno-wilgotnościowej powietrza, które ilustruje wykresem Molliera dla każdego analizowanego przypadku.
EN
The third part of a series of articles devoted to automate the installation of air conditioning and ventilation. In the first part ("TCHK" No. 3/2012) the author discusses the basic concepts related to the issue of control. The second part of the cycle ("TCHK" No. 3/2012) was devoted to approximate these issues, such as correction of dynamic linear systems, stability control system, the control accuracy of the indicators of regulatory quality. It is presented in the drivers and the size measurement in air-conditioning and ventilation. In the third part the author introduces the basics of creating control systems. It also discusses the basic processes of thermo-humidity air that illustrates the Mollier diagram for each of the analyzed case.
4
Content available remote Analityczny nieliniowy algorytm regulacji predykcyjnej z modelami neuronowymi
PL
W pracy przedstawiono nieliniowy algorytm regulacji predykcyjnej wykorzystujący modele neuronowe typu perceptronowego MLP (ang. Multi Layer Perceptron). Model neuronowy jest linearyzowany w otoczeniu aktualnego punktu pracy. Aktualna wartość sygnału sterującego wyznaczana jest w sposób analityczny, bez potrzeby optymalizacji. Uzyskane rozwiązanie jest rzutowane na zbiór ograniczeń wartości i szybkości zmian sygnału sterującego. Algorytm jest efektywny obliczeniowo, wymaga jedynie cyklicznej dekompozycji macierzy i rozwiązania dwu równań liniowych. Algorytm charakteryzuje się dużą dokładnością regulacji, porównywalną z algorytmami wymagającymi bieżącej nieliniowej optymalizacji.
EN
This paper describes a nonlinear Model Predictive Control (MPC) algorithm based on MLP (Multi Layer Perceptron) neural models. The neural model is linearised on-line around the current operating point. The value of the manipulated variable is calculated explicitly without any optimisation. The obtained solution is projected onto the admissible set of constraints imposed on the magnitude and the increment of the manipulated variable. The algorithm is computationally efficient. It needs repeating on-line a matrix decomposition task and solving two linear equations. The algorithm gives good closed-loop control performance, comparable to that obtained in nonlinear MPC, which hinges on nonlinear optimisation.
PL
Autor artykułu przybliża w nim Czytelnikom "Śląskich Wiadomości Elektrycznych" treść swojej książki noszącej tytuł taki sam jak artykuł.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.