Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 2

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  rectangular waveguide
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
The article investigates and calculates the characteristics of microwave mixers on rectangular waveguides partially filled bydielectric. Presents diagrams of promising combined microwave radio engineering systems -two options for constructing mobile digital troposcatter-radiorelay stations,the antenna-feeder paths of which are implemented on rectangular waveguides partially filled by dielectric. At research of microwave mixers, suppression and the use of the mirror frequency are taken into account. The analysis of researches of microwave mixers is carried out. The designof a balanced-type microwave mixer based on rectangular waveguides partially filled by dielectric is developed. The mixer is used to convertionthe microwave signal into an intermediate frequency signal. The signal conversion of the mixers takes place on the non-linear active resistanceof the semiconductor diode. In article, an open nonlinear structure is used as such a diode. The following main parameters ofmicrowave mixersare investigated: conversion losses, noise factor, operating frequency band, signal suppression at the mirror frequency. The conversion lossesare determined for various mirror channel suppression conditions. Phase methods of mirror frequency suppression are considered, which are most suitable for the waveguide implementation of microwave mixers. A scheme of a microwave mixer of a balance type with a phase method for suppressing the mirror frequency is presented. The article notes that for significant suppression of the mirror frequency of more than 30 dB, a double frequencyconversion mixer is used. A diagram of a slotted bridge based on rectangular waveguides partially filled by dielectric is presented. The dependencesof the input impedance of the mixer, the impedance of the mixer at the intermediate frequency, the impedance of the mixer at the mirror frequencybythe power of the local heterodyne are plotted.
PL
W artykule zbadano i obliczono charakterystyki mieszaczy mikrofalowych na falowodach prostokątnych częściowo wypełnionych dielektrykiem. Przedstawiono schematy obiecujących połączonych mikrofalowych systemów inżynierii radiowej –dwóch opcji budowy mobilnych cyfrowych troposferycznych stacji radiowych, których tory antenowo-zasilające są realizowane na prostokątnych falowodach częściowo wypełnionych dielektrykiem. W badaniach mieszaczy mikrofalowych uwzględniono tłumienie i wykorzystanie częstotliwości lustrzanej. Przeprowadzono analizę badań mieszaczy mikrofalowych. Opracowano projekt mieszacza mikrofalowego typu zrównoważonego opartego na prostokątnych falowodach częściowo wypełnionych dielektrykiem. Mieszacz służy do konwersji sygnału mikrofalowego na sygnał o częstotliwości pośredniej. Konwersja sygnału mieszacza odbywa się na nieliniowej rezystancji czynnej diody półprzewodnikowej. W artykule jako taką diodę zastosowano otwartą strukturę nieliniową. Badane są następujące główne parametry mieszaczy mikrofalowych: straty konwersji, współczynnik szumów, pasmo częstotliwości roboczej, tłumienie sygnałuna częstotliwości lustrzanej. Straty konwersji są określane dla różnych warunków tłumienia kanału lustrzanego. Rozważono fazowe metody tłumienia częstotliwościlustrzanej, które są najbardziej odpowiednie do falowodowej implementacji mieszaczy mikrofalowych. Przedstawiono schemat mieszacza mikrofalowego typu balansowego z fazową metodą tłumienia częstotliwości lustrzanej. W artykule zauważono, że w celu znacznego tłumienia częstotliwości lustrzanej o ponad 30 dB stosuje się mieszacz z podwójną konwersją częstotliwości. Przedstawiono schemat mostka szczelinowego opartego na prostokątnych falowodach częściowo wypełnionych dielektrykiem. Wykreślono zależności impedancji wejściowej mieszacza, impedancji mieszaczadla częstotliwości pośredniej, impedancji mieszacza dla częstotliwości lustrzanej od mocy lokalnej heterodyny.
EN
In this study, a design of high gain reflector antenna for point to point communications is reported. A probe-fed waveguide aperture with four-stacked-coupling aperture is employed to be a primary illuminated parabolic reflector antenna. By varying distance between the primary and secondary antennas, its gain can be raised. An EM simulator has been used in the process. It is found that this proposed antenna provides an excellent symmetrical sharp beam with a low side lobe level as well as low cross-polarization. In addition, this proposed antenna produces a high gain of 26.9 dBi with S11 < -15 dB from 0.88fc to 1.06fc. All simulation results are reported and discussed in the paper.
PL
Przedstawiono projekt anteny z reflektorem o dużym wzmocnieniu do komunikacji point to point. Zastosowano falowód z czterema sprzężeniami oraz reflektor paraboliczny. Przez zmianę odległości między antenami wzmocnienie może się zmieniać. Ten problem rozwiązuje symulacja.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.