Ograniczanie wyników
Czasopisma help
Autorzy help
Lata help
Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 66

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  automatyzacja produkcji
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
1
Content available remote Początki automatyzacji
PL
Automatyzacja produkcji to kierunek rozwoju firm produkcyjnych, który – jak głosi definicja – polega na znacznym ograniczeniu lub całkowitym zastąpieniu ludzkiej pracy fizycznej i umysłowej przez pracę maszyn. Automatyzację w swojej fabryce zapoczątkował Henry Ford, który postanowił zoptymalizować produkcję i obniżyć koszty wytwarzania samochodu. Przeszkolił i ustawił osoby pracujące w jego fabryce tak, aby wykonywały poszczególne i powtarzalne elementy składowe np. silnika czy skrzyni biegów, a nie całe elementy, jak miało to miejsce wcześniej. Założeniem takiej pracy było zwiększenie skali produkcji oraz obniżenie kosztu samochodu tak, by każdego było stać na ten rewolucyjny jak na owe czasy wynalazek. Pozwoliło to Fordowi sprzedawać więcej aut, gdyż wcześniej na taki luksus mogło pozwolić sobie niewielu. Tak zapoczątkowana automatyzacja rozwija się od przełomu lat 30/40 XX w.
2
Content available remote Autonomiczny transport w Przemyśle 4.0
PL
Czwarta rewolucja przemysłowa wiąże się z określonymi rozwiązaniami charakteryzującymi nowoczesną fabrykę. Technika wewnątrzzakładowego obiegu rzeczy jest nieustannie rozwijana w kierunku wpasowania się w obowiązujące trendy. Czy postęp w tym zakresie doprowadził już do poziomu autonomiczności, który można sygnować dopiskiem „4.0”? W artykule przedstawiono pewne cechy współczesnych maszyn transportowych warunkujące spełnienie przyjętych standardów.
3
Content available remote Optymalizacja pracy maszyn CNC w otoczeniu produkcyjnym
PL
Kiedy mowa o optymalizacji pracy maszyn CNC, obszarem, w którym można w najbardziej efektywny sposób doprowadzić do skutecznej optymalizacji, jest poprawa ścieżki ruchu narzędzia z punktu widzenia wybranego parametru. Jednym słowem – optymalizacja programu obróbczego.
PL
Automatyzacja procesów produkcyjnych powoduje, że coraz więcej linii technologicznych nie wymaga stałej interwencji operatorów. Obszary takie są wygradzane przy pomocy konstrukcji ochronnych, jakimi są ogrodzenia – najczęściej w postaci paneli z wypełnieniem ażurowym (siatki). Jednocześnie, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, tego rodzaju konstrukcje są elementami bezpieczeństwa w rozumieniu wymagań zasadniczych dotyczących maszyn. Powoduje to konieczność przeprowadzenia procedury oceny zgodności, wystawienia deklaracji zgodności WE oraz oznakowania znakiem CE – analogicznie jak w przypadku maszyn. Obowiązek prawny w tym zakresie nie zawsze ma zastosowanie. W artykule zostanie przedstawiona interpretacja przepisów bazująca na wytycznych Komisji Europejskiej.
EN
The automation of production processes means that more and more technological lines do not require constant operator intervention anymore. Such areas are guarded by protective structures such as fences, usually in the form of net fences. At the same time, in accordance with applicable regulations, such fences are safety elements in the meaning of the essential requirements for machinery. Therefore, it is necessary for such safety elements to be subjected to the conformity assessment procedure followed by issuing the EC declaration of conformity and CE marking – similarly to machines. However, the legal obligation in this respect is not always applicable. The article presents the interpretation of provisions based on European Commission guidelines.
PL
Czujniki i przetworniki w systemach automatyki wielu procesów produkcyjnych wykrywają zmiany określonej wartości, która jest mierzona, generując przy tym sygnał wyjściowy o odpowiednich parametrach.
6
Content available remote Roboty autonomiczne - przyszłość nowoczesnego zakładu
PL
Automatyzacja jest nieodzowną częścią naszych czasów, pomaga nam produkować bardziej wydajnie, precyzyjnie i przy niższych kosztach. Jednym z ważniejszych wynalazków w dziedzinie automatyzacji były pojazdy AGV (ang. Automated Guided Vehicles) - pojazdy z automatycznym sterowaniem, które oznaczały przełom w wewnętrznej logistyce wielu firm.
7
Content available remote Pomiary hałasu za pomocą urządzeń mobilnych
PL
Mimo postępu technologicznego i coraz powszechniej wprowadzanej automatyzacji umożliwiającej całkowite lub częściowe odseparowanie człowieka od procesów produkcji, hałas nadal jest jednym z dominujących czynników szkodliwych w środowisku pracy.
PL
Fabryka cyfrowa, integralne rozwiązania automatyzacji i doskonałość technologiczna - W dniach 30 stycznia do 3 lutego 2018 r. DMG MORI zaprezentowało pełen zakres kompetencji produkcyjnych podczas tradycyjnego wydarzenia DECKEL MAHO Pfronten Open House. Na ponad 8,500 m2 powierzchni wystawienniczej lider technologiczny prezentował 70 zaawansowanych technologicznie maszyn, w tym po raz pierwszy na świecie, nowy model NTX 3000, a także innowacyjne procesy produkcyjne takie jak PRODUKCJA PRZYROSTOWA z trzema pełnymi łańcuchami procesowymi. Dzięki programowi DMG MORI Qualified Products(DMQP) producent obrabiarek oferuje perfekcyjnie dobrane urządzenia peryferyjne i akcesoria do produkcji. Swoją premierę miał również nowy cykl technologiczny VCS basic dla kompensacji objętościowej i kalibracji automatycznej.
PL
Wzrost wydajności produkcji opiera się na automatyzacji procesów wytwarzania. Początkowo automatyzacja i robotyzacja umożliwiały prowadzenie pracy wielozmianowej przy minimalnym obciążeniu fizycznym pracowników. W efekcie uzyskiwano wzrost wartości współczynnika jarzenia łuku będący efektem równoległego montażu elementów do spawania i prowadzenia procesu spawania przez np. robota spawalniczego oraz ograniczenie ilości czasu poświęcanego na przerwy i przestoje. Umożliwiło to m.in. w produkcji seryjnej ustalenie taktu produkcji i czasów wytwarzania.
EN
The analysis of the production processes automation phenomenon in enterprises operating in Poland is the object of the presented chapter. The current state of automation of production processes has been also evaluated. The data presented in the chapter come from all types of analyses, reports and statistical data. The results of the analysis confirm that not only the production processes automation level of enterprises in Poland increases, but it also affects the flexibility of the production processes and the product quality improvement as well as financial effects of enterprises. In conclusion, authors underline that there are some barriers in the production processes automation implementing.
12
Content available remote ITM Polska 2016. Przyszłość zaczyna się w Poznaniu
PL
W dniach 7-10 czerwca odbyło się w Poznaniu największe w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej spotkanie ekspertów z branży przemysłowej - targi ITM Polska 2016! Tegoroczna edycja, której wiodącym tematem były "Innowacje dla przemysłu, napęd dla biznesu", stała się rekordowa pod każdym względem! Czterodniowe wydarzenie, skupiające profesjonalistów działających w branży nowych technologii, obróbki metalu i automatyzacji produkcji, przyciągnęło do Poznania rzesze zwiedzających, zainteresowanych przyszłą modernizacją produkcji i zarządzania oraz inwestowaniem w najwyższej klasy technologie.
13
Content available remote Diamentowe Owczary
14
Content available remote Automatyzacja procesów produkcyjnych a bezpieczeństwo
PL
Konkurencyjność w przemyśle powoduje, że firmy są zmuszone do automatyzacji produkcji. Automatyzacja pozwala na produkcję z większym wolumenem, większą powtarzalnością, dużą niezawodnością i przede wszystkim przy dużych wolumenach może być jednostkowo tańsza. Sam proces wdrożenia będzie się różnił w zależności od tego, czy o automatyzacji myślimy w fazie planowania budowy linii produkcyjnej, czy chcemy automatyzować istniejący proces produkcyjny. Można przyjąć, że jeśli planujemy budowę linii produkcyjnej i decydujemy się na automatyzację, to łatwiej jest osiągnąć cel w pełni zgodny z wymaganiami bezpieczeństwa. Często jednak zachodzi potrzeba automatyzowania procesu produkcyjnego, bazując na istniejących maszynach. Wtedy na pewno pojawią się wątpliwości, jak – w aspekcie formalnym – poprawnie przejść taki proces.
15
Content available remote Automatyzacja procesów produkcji spiekanych kompozytów diamentowo-metalowych
PL
W artykule przedstawiono technologie produkcji narzędzi diamentowych o spoiwach metalowych spiekanych. Na podstawie własnych doświadczeń oraz kontaktów z wytwórcami takich narzędzi i firmami oferującymi urządzenia do ich produkcji dokonano przeglądu stosowanych technologii wytwarzania w pod kątem możliwości ich automatyzacji.
EN
The paper presents the technologies of manufacturing of diamond tools with sintered metal binders. Based on their own experience and contacts with the producers of such tools and machines for their manufacturing was done a review of their production processes in aspects of automation.
16
Content available remote Industrial Robots on the Market of Means of Production Automation
EN
In the automation means segment of the automation market the most dynamic growth in demand is concerned with industrial robots, making up 4% of the global automation market and 17% of the global automation means market. The article presents results of economic and statistical analysis of the automation means market, and in particular of the industrial robots market, from the global, regional and industrial point of view.
PL
Na rynku automatyzacji w segmencie środków automatyzacji w sposób najbardziej dynamiczny rośnie zapotrzebowanie na roboty przemysłowe. W strukturze światowego rynku automatyzacji roboty przemysłowe stanowią około 4%, a w strukturze światowego rynku środków automatyzacji stanowią 17%. W artykule zamieszczono wyniki analizy ekonomiczno-statystycznej rynku środków automatyzacji, a w szczególności rynku robotów przemysłowych w ujęciu światowym, regionalnym i branżowym.
17
Content available remote Obróbka laserowa powierzchni z wykorzystaniem robota przemysłowego
PL
Większość robotów przemysłowych ma charakter maszyn uniwersalnych, mogących realizować różne procesy technologiczne. W artykule omówiono zastosowanie robota przemysłowego FANUC M10iA do obróbki laserem. Przedstawiono przykłady, w których zobrazowano problemy ogniskowania wiązki oraz pojawiania się niezamierzonych efektów obróbki. Zwrócono uwagę na nierozerwalny związek sposobu kreowania cech przedmiotu z właściwościami materiału, z którego został wykonany. Dzięki robotyzacji obróbki laserowej możliwe jest ulepszanie różnorodnych aspektów produkcyjnych, m.in. wyeliminowanie konieczności przebywania operatorów w strefie emisji szkodliwych substancji, zastąpienie maszyną człowieka w precyzyjnych, ale długotrwałych i nużących operacjach, wielokrotna obróbka tej samej powierzchni z różnymi parametrami bez konieczności zmiany mocowania.
EN
Most of industrial robots have universal characteristics as machines for implementing different technological processes. The paper discusses the usage of industrial robot FANUC M10iA in laser treatment. The article discusses the examples of problems with beam focusing and of unexpected results. The team who executed the test noticed a connection between features of created objects, and material characteristics. The use of a robot in laser treatment leads to the improvement of a production aspect, i.e., it allows to eliminate a necessity of appearance a factory employee in the zone where toxic substances are emitted, and to replace a factory worker in operations that require precise, long-lasting, and tiresome operations, and in a repeated process of the same layer treatment with different parameters without a need of change a handle grip.
18
Content available remote Obróbka w pięciu osiach. Raport z rynku frezarek
PL
Sięgając do opublikowanych kilka lat temu raportów obrabiarek CNC i porównując dane dotyczące ówczesnych frezarek pięcioosiowych z oferowanymi dziś maszynami, można zobaczyć postęp jakościowy. Trudno mówić o rewolucji, ale sukcesywny progres w zakresie dokładności, ergonomii czy możliwości obróbkowych jest efektem rozwoju układów sterowania, chłodzenia oraz napędów głównych i napędów wrzecion.
19
Content available remote Automatyzacja produkcji zaczyna się od oprogramowania
PL
Automatyzacja produkcji stała się wiodącym tematem trzeciej już edycji konferencji User Day zorganizowanej przez firmę Stigo. W tym roku (12-13 czerwca) do Lgoty Murowanej (woj. śląskie) przyjechało aż 40 specjalistów z sektora przemysłu ciężkiego, którzy mieli okazję przekonać się, jak zaawansowane oprogramowanie może wpłynąć na usprawnienie pracy i wzrost wydajności całego przedsiębiorstwa. Ale nie tylko.
PL
Nowoczesne systemy produkcyjne charakteryzują się wysokim stopniem automatyzacji produkcji. Urządzenia technologiczne dzięki wykorzystaniu układów sterująco-kontrolnych mają możliwość automatycznej pracy bez ciągłej ingerencji człowieka. Automatyzacja w znaczny sposób wpływa na zwiększenie produkcji ale wymusza dodatkowo stosowanie nowoczesnych systemów ochrony i bezpieczeństwa. Systemy ochrony wyposażane są w nowoczesne urządzenia typu: skanery laserowe, kurtyny bezpieczeństwa, bariery bezpieczeństwa i inne, które zabezpieczają m. in. przed kolizjami zautomatyzowanych pojazdów czy też umożliwiają wyłączenie niebezpiecznych elementów maszyn w chwili wtargnięcia człowieka w ich strefę roboczą. Niniejszy artykuł poświęcony jest systemom ochrony w nowoczesnych systemach produkcyjnych. Przedstawiono w nim zagrożenia występujące w systemach produkcyjnych, sposoby ich zabezpieczania jak również charakterystykę nowoczesnych urządzeń wykorzystywanych do ochrony nowoczesnych systemów produkcyjnych.
EN
Modern production systems are characterized by a high degree of automation. Technological devices through the use of control and monitoring systems have the ability to automatic operation without continuous human intervention. Automation significantly increase productivity but also enforces the use of modern systems of security and safety. Protection systems are equipped with modern devices: laser scanners, safety light curtains, safety barriers, and others that protect against collisions between other automated vehicles or allow the exclusion of hazardous machine elements at the time of the intrusion of man in the work zone. This article is dedicated to the protection systems in modern production systems. It presents risks that occur in production systems, processes for their protection as well as the characteristics of modern equipment used to protect modern production systems.
first rewind previous Strona / 4 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.