Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 13

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
House of Griffins ruled Pomerania for about 600 years; their dynastic policy provided integrity and security to the Duchy of Pomerania, against foreign expansion, especially against Brandenburg. Contracted marriages clinched the alliances and agreements between states. Family connections, study, residence at regional courts, travelling of Pomeranian dukes, significantly influenced architecture and art of Western Pomerania since time of Bogislaw X.
PL
Gryfici panowali nad Pomorzem około 600 lat, ich polityka dynastyczna miała zapewnić księstwu zachodniopomorskiemu integralność i bezpieczeństwo przed ekspansją obcą, zwłaszcza Brandenburgii. Zawierane małżeństwa pieczętowały międzypaństwowe sojusze i układy. Koligacje rodzinne, studia, pobyty na wiodących w regionie dworach i podróże pomorskich książąt, od czasów księcia Bogusława X, oddziaływały znacząco na architekturę i sztukę Pomorza Zachodniego.
PL
Budynki ryglowe były charakterystycznym elementem krajobrazu małych miast Pomorza Zachodniego. Zmniejszenie ich zasobów wynikało ze zniszczeń wojennych, pożarów i mniejszej trwałości. Transformacja ustrojowa w Polsce sprawiła, że zabytki stały się przedmiotem obrotu, a ich położenie zostało uzależnione od praw rynku. Szansą na ich przetrwanie jest zmiana przepisów prawnych, system grantów, ulg podatkowych i utworzenie niewielkich skansenów in situ.
EN
Timber framing buildings were features of landscape of small towns in Western Pomerania. Declining number in their resources was the result of postwar devastation and fire which shortened period of their solidity. The political transformation in Poland made, monuments became the subject of trading and their position is dependent on market law. Changes in system of law, grants and tax relieves, besides creating small open-air museums in situ, can increase their chance to survive.
PL
Obszar działania rodziny Parrów i spokrewnionej z nią rodziny Niuronów ma imponujący zasięg – od Dolnego Śląska po Warszawę, Berlin i Sztokholm. Rozrzucone na tak rozległym obszarze realizacje prowokowały pytanie o przyczynę takiego stanu rzeczy.
EN
The area of activities of de Pario family and related to them the Niuron family have impressive range from the Lower Silesia to Warsaw, Berlin and Stockholm. Scattered over such vast spread, their objects evoked questions about reason of this state of affairs.
PL
O ile w przypadku pojedynczych budynków, często wraz z obejściem, mamy w Polsce sprawdzone sposoby ochrony: ochronę in situ, translokację, itd., to ochrona zespołów wiejskich jako całości napotyka spore trudności. Najogólniej i najkrócej mówiąc wydaje się, że takie przedsięwzięcie wymaga konsensusu lokalnej społeczności wokół idei zachowania wyglądu i architektonicznej tradycji.
EN
In Poland we have varied ways of protection such as transformation or in situ protection. In the case of detached houses often with farming buildings they work, while in the area of rural complexes there are some difficulty with these matters. To be general and brief such endeavour seems to call for agreement of local community when it comes to keeping the idea in order to protect the design and architectural tradition.
5
Content available Niezwykłe strzechy na skandynawskich wyspach
PL
W regionie zachodniopomorskim i u naszych najbliższych sąsiadów, strzechy są wykonywane podobnymi metodami, mają wyrównaną formę i wygląd zewnętrzny. Jednak na skandynawskich wyspach można odnaleźć pokrycia dachowe wykonane z nietypowych materiałów. Na duńskiej Læsø, położonej w cieśninie Kattegat, na strzechy wykorzystywano trawę morską – wodorostów rosnących w pobliżu brzegów wyspy. Na szwedzkich Gotlandii i Fårö dachy pokrywano bagienną kłocią wiechowatą. W obu przypadkach użycie nietypowych materiałów nadawało niewielkim obiektom zaskakujący wyraz architektoniczny, a krajobraz kulturowy wysp uzyskał indywidualny charakter.
EN
In the Westpomeranian region, and its closest neighbours, thatches are made in a similar way – they even have similar form and appearance. However, in the Scandinavian islands roof covers are constructed from unusual materials. On the Danish island of Læsø located in the Kattegat Strait, thatches are made from seagrass – seaweed that grows near the island coast. On the Swedish islands Gotland and Fårö, roofs are covered by marsh sawtooth sedge. In both of these cases, using these unusual materials gives small buildings surprising architectural expression and the cultural landscape of the islands develop an individual character.
PL
Warsztaty Zimowej Szkoły Architektury, na Uniwersytecie Gazi w Ankarze na Wydziale Architektury, miały miejsce między 25 stycznia a 5 lutego 2010 roku. Celem warsztatów było wykonanie koncepcji planu ogólnego dla dzielnicy Ankary - Aktas. Celem edukacyjnym było nauczenie studentów, z różnych krajów, jak projektować w zadanym kontekście miejsca. Tematem była część dzielnicy slumsów w Ankarze zwanych "gecekondu". Po wyprawie do dzielnicy Aktas jedenaście zespołów próbowało przygotować założenia do projektowania i analizy wynikające z lokalizacji, a także główne wytyczne. Podsumowaniem pracy była wystawa projektów i prezentacje. Dzięki temu mogliśmy obserwować niezwykłą pomysłowość różnorodność idei przestrzennych, społecznych, jak i ekologicznych, prezentowanych przez wszystkie zespoły. Zimowa Szkoła Architektury na Uniwersytecie Gazi była bardzo inspirująca.
EN
A Workshop Studio in Winter School of Architecture at Gazi University, Faculty of Architecture took place between 25th January up to 5th February 2010. The subject was "To design Master Plan for Aktas, district in Ankara". The educational goal was to teach students, from different countries, how to design in a given specific place, a part of the slum area named "gecekondu" in Ankara. After the trip to Aktas eleven teams tried to prepare main assumption of the design, analysis of a location and main directions. As summary of our work we made an exhibition of the projects and presentations. We were able to observe unique inventiveness diversity of spatial, social and ecological ideas in each teams. The Winter School at Gazi University was really impressive.
7
Content available 200 lat geometrii wykreślnej w Polsce
PL
Geometria wykreślna zajmuje się teoretycznym i praktycznym rozwiązywaniem problemów geometrycznych, głównie przestrzennych, metodami konstrukcji platońskiej. Współcześnie jest klasycznym przedmiotem akademickim na wszystkich uczelniach technicznych. W bieżącym roku mija dwieście lat od zainaugurowania wykładów z geometrii wykreślnej w naszym kraju. Ten jubileusz jest okazją by przyjrzeć się historii tego przedmiotu i geometrii w ogóle, by przypomnieć postacie wybitnych uczonych i zastanowić się nad rolą geometrii wykreślnej w kształceniu inżynierów różnych specjalności technicznych.
EN
Descriptive geometry is looking after practical and theoretical solution of geometrical problems on three-dimensional space with compass and straightedge constructions. Nowadays it is a classical academic branch at all types of technical universities. In 2009 passed by 200-years anniversary of descriptive geometry inauguration lecture in Poland. This jubilee is an occasion to describe a history of this branch, to remind distinguished scientists, and to consider how important descriptive geometry is during engineering education process at different technical specializations.
8
Content available Tradycyjna architektura drewniana wyspy Rugii
PL
Rugia jest dużą, przybrzeżną wyspą bałtycką, należy do regionu Pomorza w najszerszym rozumieniu tego słowa. Jest wiele powodów, dla których warto ją poznać. Wyspa posiada wspaniałe warunki naturalne, których symbolem są wysokie, kredowo-białe urwiska półwyspów Wittow i Jasmund. Ich widoki dwieście lat temu utrwalił romantyczny malarz niemiecki Caspar David Friedrich. Historia słowiańskiej przeszłości zdaje się żywa gdy patrzy się na potężne wały otaczające Ankonę. W krajobraz kulturowy wyspy wpisuje się tradycyjna architektura drewniana, która wobec zachodnich rubieży Pomorza (nm. Vorpommern) i pobliskiej Meklemburgii posiada cechy swoiste. Jej specyfika wyraża się równowagą miedzy tradycją północnoniemieckich domów halowych a typem małych, szerokofrontowych chat z centralnie umieszczoną czarną kuchnią.
PL
Wiele cech łączy krajobraz kulturowy i architekturę wernakularną Pomorza Zachodniego z nieodległą Meklemburgią, dają się również zauważyć istotne różnice. Punktem odniesienia dla przeprowadzenia porównania obu regionów będzie przykład pięknie zachowanej wsi Grieben, położonej w powiecie Północno-Zachodnia Meklemburgia. Jej przykład można uznać za wysoce reprezentatywny dla krajobrazu kulturowego całej Meklemburgii.
10
Content available remote Wybrane problemy ochrony krajobrazu kulturowego
12
Content available remote Zabytki drewniane Pomorza Zachodniego i stan ich zachowania
EN
The unique features of wooden architecture in western Pomerania are the outcome of the turbulent history of this land. The forms of sacral buildings were affected by the conversion of western Pomerania to the Protestant creed in the winter of 1534/1535. Alongside legible Slavic elements local architecture displays the discernible impact of Brandenburg, Mecklenburg, southern Sweden as well as the native lands of numerous tides of colonists, i.e. lower Saxony, the Palatinate, or Friesland. The overwhelming majority of the wooden constructions is composed of buildings represented by the brickwork (in a wooden framework) or checker-board construction. The process of shifting Polish frontiers due to the resolutions of the Yalta and Potsdam conferences, and the settlement of the Regained Territories by repatriants from the eastern parts of pre-war Poland meant that the newcomers did not identify themselves with alien architecture, including wooden objects. This fact proved unfavourable for the protection and preservation of timber buildings. Recently conducted on-the-spot research confirmed the conviction that the voivodeship of western Pomerania still contains a relatively large number of wooden objects with a skeleton construction. The oldest dated village building is an arcaded cottage in Nakielno (the county of Wał) from 1745. In the past, the Baltic coastline was studded with numerous fishermen's houses which were an adaptation of the Lower Saxon construction. The characteristic feature of farmsteads in the lake district were enclosed four-sided farmsteads with gatehouses, whose original model may be encountered in northern Germany and Denmark. Unique narrow-front houses with a central black kitchen emerged in the prosperous land of Pyrzyce. The fishermen's houses in Kluki are of Slavonic origin.
EN
The research team in the Chair of the Theory of the History of Architecture and the Conservation of Historical Monuments at the Department of Civil Engineering and Architecture at the Szczecin Polytechnic was invited to take part in an international research project conducted within the Culture 2000 European Programme. The topic of the project is the conservation and protection of wooden constructions and foundations in a complex known as Bryggen (Bergen). The unique complex of the Bryggen timber settlement structure, dated as originating in the early twelfth century, has been protected under the Norway Cultural Heritage Act since 1927, and due to its importance for European urban culture and rich archaeological deposits it has been added to the UNESCO World Heritage List in 1979 as unique testimony of bygone cultural tradition. This old harbour quarter in Bergen possesses great historical value for the development of the city and the history of the mediaeval international trade conducted by Norway. Bergen was also one of the four foreign trading stations of the Hanseatic League (next to Bruggen, London and Novgorod) with an established German counting house managed by German merchants. This network was active in Bergen between 1360 and 1744. Bryggen possesses specific value for the image and identity of contemporary Bergen. The characteristic shape of the complex, consisting of a row of wooden gable houses facing the quay of Vagen Bay, and located on narrow lots with inner courtyards, constitutes an image of Old Norway known all over the world. The European Programme for Safeguarding the Historical Waterfront of Bryggen in Bergen focused on the development of protection methods using traditional material, craftsmanship and techniques in order to safeguard the authenticity of the remaining timber structure and to prevent further decay due to the unknown consequences of new techniques. The crucial obstacle lies in the fact that the present-day state of knowledge prevents us from recreating the way in which the carpenters of old prepared timber and the technologies used at the time of the construction of the complex. The state of the preservation of the Bryggen settlement complex is also affected by contemporary investments. A new, concrete quay has been built along Vagen Bay. The original cobblestone street was covered with asphalt and comfortable pavements have been installed up to the wooden walls of the historical houses. The charming inner streets were granted a flat wooden passage, which does not drain water. The thesis about the acceleration of processes unfavourable for the complex and the analysis of those phenomena made it possible to formulate a number of conclusions about the protection of Bryggen. The numerous conservation postulates include the following particularly noteworthy proposals: - to repair the roof covering and drains, and to attach downpipes to the rainwater sewage system, - to repair the faulty drainage system, - to guarantee suitable ventilation to the wooden foundations situated straight on the ground by isolating them from moisture with a permeable layer of sand or gravel, - to exchange the damaged wooden elements of the framework construction, including some of the elements of the foundation construction, - to limit traffic along the quay and restore the cobblestone street surface.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.