Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 11

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
Systemy monitoringu oraz zarządzania flotą pojazdów, pomimo swoich niewielkich rozmiarów, są złożonymi urządzeniami, wyposażonymi w wiele interfejsów, pozwalających komunikować się zarówno z urządzeniami peryferyjnymi wewnątrz systemu, jak również gromadzić informacje z sieci pojazdu oraz zainstalowanych dodatkowych urządzeń pomiarowych i komunikacyjnych. Urządzenie, na przykładzie którego opisywane jest zagadnienie, wyposażone jest w wersji podstawowej w dwa interfejsy CAN High-Speed, mogące obsługiwać protokoły FMS, J1939, OBD II, z możliwością rozszerzenia o kolejny interfejs CAN i interfejs J1708. Ponadto do komunikacji zewnętrznej stosowany jest interfejs RS232 oraz 1-wire®. Do łączenia z modułami zdalnymi przewidziane jest połączenie bezprzewodowe. Wszelkie gromadzone dane (z wejść dwustanowych, licznikowych, analogowych, CAN, RS232, Wireless) są przesyłane siecią GSM do głównego serwera, gdzie są przetwarzane, zapisywane i wizualizowane. Artykuł zawiera omówienie tego typu urządzeń, ze szczególnym uwzględnieniem akwizycji, przesyłania, przetwarzania i przechowywania danych pozyskanych z pojazdu za pomocą cyfrowych sieci i protokołów.
EN
Fleet monitoring and management systems, despite their small size, are complex devices equipped with multiple interfaces allowing both to communicate with peripheral devices within the system as well as to gather information from the vehicle network and additional installed measuring devices. The device used as an example to describe the problem, is provided in its basic version with two High Speed CAN interfaces that support FMS, J1939, OBD II protocols, and is expandable by addition of another CAN interface and J1708 interface. In addition the RS232 and 1-Wire interfaces are used for external communication. Remote modules are communicated by means of a wireless connection. All collected data (from digital, counter, analog, CAN, RS232, Wireless inputs) are sent over the GSM network to the main server where they are processed, stored and visualized. The article discusses this type of equipment with particular emphasis on the acquisition, transmission, processing and storage of data obtained from a vehicle by means of digital networks and protocols.
2
Content available remote Rejestracja danych przesyłanych magistralą CAN
PL
Artykuł przedstawia urządzenia firmy DIGA, które umożliwiają rejestrację danych z sieci CAN, zarówno bezpośrednio do pliku na twardym dysku komputera, jak i na kartę pamięci. Opisano budowę, funkcjonalność, możliwe zastosowania wyżej wymienionych urządzeń, a także możliwości prezentacji i przetwarzania zgromadzonych danych.
EN
Article describes devices with CAN interface developed by Diga company including various types of converters. It describes construction and short technical characteristic also in scope of functions connected with CAN bus network. Finally developing of the new devices is introduced.
3
Content available remote Urządzenia firmy DIGA współpracujące z magistralą CAN
PL
Artykuł omawia zaprojektowane i oferowane przez firmę DIGA urządzenie z interfejsem CAN, w tym konwertery różnego typu. Opisuje ich budowę, krótką charakterystykę techniczną, zwłaszcza w zakresie funkcjonowania urządzeń w sieci CAN. Przedstawiono również prowadzone prace rozwojowe nad nowymi wyrobami.
EN
Article describes devices with CAN interface developed by DIGA company including various types of converters. It describes construction and short technical characteristic also in scope of functions connected with CAN bus network. Finally developing of the new devices is introduced.
4
Content available remote Rozproszony system sterowania maszynami roboczymi
PL
rozwój automatyki i komputeryzacja techniki umożliwiają sterowanie złożonymi procesami kontroli, automatycznego nadzoru, pracą i obsługę różnorodnych, zaawansowanych technologicznie urządzeń i procesów. W pracy przedstawiono problem wykorzystania metody sterowania rozproszonego do nadzoru, diagnostyki i sterowania urządzeniami wyposażenia specjalnego inżynieryjnej maszyny drogowej. Omówiono podstawowe założenia projektowanego układu sterowania rozproszonego, warunki jakie musi on spełniać w odniesieniu do systemu sterowania osprzętem specjalnym maszyny inżynieryjnej.
EN
Development of automatics and computer techniques allow to utilize different solutions elaborated within this areas of investigations. These solutions could be utilized for controlling the work of technical systems or for automatic supervising and serving technical equipments, for example road-engineering machines. The work presents the utilization of the method of fuzzy control for supervising, diagnostics and controlling the special equipments of a road machine. Also are described the basic assumptions of the elaborated control system, conditions that must be fulfilled by designed system and the architecture of the fuzzy control of a road engineering machine.
5
Content available remote Interfejs człowiek – maszyna z magistralą CAN
PL
W artykule przedstawiono przykładowe rozwiązania interfejsów człowiek-maszyna (Human Machine Interface, HMI), a w szczególności pulpitów sterowania do maszyn mobilnych, projektowanych i produkowanych w OBRUM sp. z o.o.. Opisano modułową budowę pulpitów i tablic sterowania składających się z niezależnych elementów sieci CAN oraz metody bezpiecznego podłączenia ich do magistrali. Ponadto przedstawiono budowę i funkcje opracowanego w OBRUM uniwersalnego interfejsu klawiatury.
EN
Article describes some examples of Human Machine Interfaces, especially consoles for mobile vehicles developed and made in OBRUM. Modular structure of the console based on independent CAN nodes and methods for safety connection to bus was described. Additionally article presents construction and functions of the Universal Keyboard Interface developed in OBRUM .
6
Content available remote Układ diagnostyki akumulatorów UDA
PL
Artykuł przedstawia konstrukcję układu diagnostyki akumulatorów UDA, wykonanego i przetestowanego w OBRUM. Przedstawiono potencjalne możliwości zastosowań opisanego rozwiązania. Opis urządzenia poprzedzony jest analizą wymagań i podstawowych rozwiązań tego typu układów.
EN
The paper describes design of Battery Monitoring Device UDA, which has been developed and tested in OBRUM. Potential applications are described. Device description is based on prior requirements and basic concepts analize this kind of devices.
7
Content available remote Magistrala CAN w wyrobach i systemach diagnostyczno-pomiarowych OBRUM Gliwice
PL
Artykuł stanowi przegląd projektów opracowanych w OBRUM-Gliwice, opartych o magistralę CAN. Dotyczy zarówno sieci oczujnikowania i sterowania pojazdów, jak również projektów urządzeń diagnostyczno-pomiarowych, z interfejsem CAN. Celem artykułu jest przedstawienie możliwości otwartej architektury systemów magistrali CAN, w oparciu o zrealizowane projekty. Opisano również stosowaną w OBRUM metodykę projektowania urządzeń diagnostyczno-pomiarowych w oparciu o jednolity interfejs CAN.
8
Content available remote Komputerowe wspomaganie prac projektowych
PL
W artykule przedstawiono oprogramowanie, jakie wykorzystywane jest do wspomagania prac projektowych w OBRUM począwszy od pierwszych zakupów w latach 1991-1992 do dnia dzisiejszego. Pokrótce scharakteryzowano wykorzystywane programy i korzyści płynące ze stosowania tych programów przy projektowaniu.
EN
The paper describes software used at OBRUM in the past and today to facilitate design work. Software applications are described briefly and the advantages of using the software are presented.
PL
Artykuł opisuje wybrane wymagania i problemy przyszłego pola walki, a w konsekwencji tego niezbędne kierunki rozwoju krajowej i światowej techniki wojskowej ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wytwórczych polskiego zaplecza naukowo-technicznego i przemysłu obronnego w zakresie budowy bezzałogowych pojazdów lądowych. Przedstawiono wybrane przykłady istniejących rozwiązań pojazdów.
10
Content available remote Elektroniczny ogranicznik obciążenia EO.400
PL
W artykule omówiono budowę elektronicznego ogranicznika obciążenia EO.400. Szczególną uwagę zwrócono na opis działania i charakterystykę czujnika momentu.
EN
The paper describes design of EO.400 Electronic Overload Protection device. Mainly the operation and characteristics of the moment sensor is described.
11
Content available remote Uniwersalny interfejs pomiarowy z protokołem CANopen
PL
W artykule przedstawiono konstrukcję interfejsu zaprojektowanego, wykonanego i testowanego w OBRUM. Omówiono potencjalne możliwości zastosowań opisanego rozwiązania. Opis interfejsu poprzedzony opisem magistrali CAN oraz protokołu CANOpen. Opisano także przyjęte metody projektowania oraz wykorzystywane oprogramowanie.
EN
Article presents the interface which was designed, made and tested in OBRUM. There is presented a potential possibility of use described solution. The interface’s description is preceded by CAN bus and CANOpen protocol description. Established design methods and use of software are also presented.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.