Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 1

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  amalgam tattoo
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
EN
Introduction and purpose: For many years dental fillings have been made of an amalgam of silver and mercury. In the oral cavity of patients with amalgam fillings, discoloration of the oral mucosa may be observed as a result of the penetration of the released silver and mercury particles into tissues. The research shows that mercury is constantly released in small amounts from amalgam fillings and can penetrate also into the jaw bone. In the moist environment of the oral cavity amalgams are subject to corrosion and in the presence of other metals may also cause the formation of a galvanic cell. The aim of this work was to determine silver concentration in the area of tissues discoloration (also known as amalgam tattoos), in the human skulls from the Second World War period. Material and methods: The research was conducted on 86 skulls from the Second World War period. Discoloration was observed in 8 skulls with preserved amalgam-filled teeth. Bone samples were scraped and also taken with a trephine at a depth of 6 mm. Results: We observed a similar penetration of silver into the bones of mandibles and maxillae, with no statistically significant differences. Conclusions: Amalgams are not the sole source of mercury (Hg) and silver (Ag), however further studies and thorough analysis of their influence are required. The observed penetration of silver ions into bone suggests that the amount of metals in the oral cavity, both as amalgams and dentures, should be as low as possible.
PL
Wstęp i cel pracy: Przez lata wypełnienia stomatologiczne były wykonywane z amalgamatu srebra i rtęci. W jamie ustnej pacjentów z wypełnieniami amalgamatowymi można zaobserwować przebarwienia śluzówki jamy ustnej, jako efekt penetracji uwalnianych do tkanek cząstek srebra i rtęci. Badania wykazują, że rtęć - w małych ilościach - jest stale uwalniana z wypełnień stomatologicznych. W wilgotnym środowisku jamy ustnej amalgamat ulega korozji biologicznej i w obecności innych metali może tworzyć ogniwo galwaniczne. Celem pracy było oznaczenie zawartości srebra w obszarze przebarwień tkanek, zwanych tatuażem amalgamatowym, w czaszkach ludzkich pochodzących z okresu II Wojny Światowej. Materiał i metody: Badaniu poddano 86 czaszek pochodzących z okresu II Wojny Światowej. W ośmiu z nich zaobserwowano przebarwienia pochodzące od zachowanych wypełnień amalgamatowych. Próbki kości szczęki i żuchwy zostały pobrane przy użyciu trepana z głębokości 6 mm. Wyniki: Zaobserwowano podobną penetrację srebra do kości szczęki i żuchwy-bez różnic istotnych statystycznie. Wnioski: Amalgamaty nie są jedynym źródłem rtęci i srebra, jednakże potrzebne są dalsze badania nad ich wpływem na organizm. Obserwowana penetracja jonów srebra do kości sugeruje, że ilość metali w jamie ustnej, zarówno w amalgamatach, jak i protezach dentystycznych, powinna być jak najmniejsza.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.