Preferencje help
Widoczny [Schowaj] Abstrakt
Liczba wyników

Znaleziono wyników: 9

Liczba wyników na stronie
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
Wyniki wyszukiwania
Wyszukiwano:
w słowach kluczowych:  czujnik prądu
help Sortuj według:

help Ogranicz wyniki do:
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
PL
W artykule opisano zagadnienia detekcji i identyfikacji uszkodzeń czujników prądu stojana w układach wektorowego sterowania polowo zorientowanego (DFOC) silnikiem indukcyjnym. Przedstawiono wpływ uszkodzeń tych czujników na pracę napędu oraz zaproponowano prosty algorytm ich detekcji. Przeprowadzono analizę detektora dla różnych warunków pracy napędu. Badania symulacyjne wykonano w środowisku Matlab/ SimPowerSystem.
EN
In the paper the current sensor faults detection algorithm for vector controlled induction motor drive system is presented and described. The issue of identifying stator current sensor fault is described. Diagnostic system based on simple algorithmic relations between measured currents is analyzed and tested in different drive conditions. An influence of the chosen sensor faults to the performance of drive system is presented. Simulation results are obtained in direct field oriented control algorithm (DFOC) and performed in MATLAB/SimPowerSystem software.
2
Content available remote DSP - FPGA Based Computing Platform for Control of Power Electronic Converters
EN
Modern power electronic converters (PECs) require electronic controllers with high capabilities of implementing new and more complex algorithms combined with internal high-speed communications interfaces. This paper presents the design and implementation of a research/industrial multiprocessor controller based on a floating-point digital signal processor (DSP) and field programmable gate array (FPGA) developed in the Laboratory of the Electrotechnical Institute, Warsaw, Poland. The DSP-FPGA platform configuration, and also current and voltage sensors used in PECs are discussed. Although, the developed digital platform can be used in a variety of PECs, this paper focuses on an example of a 15kVA DC-AC high frequency AC link converter for auxiliary power supply used in DC traction. The novelty of the presented converter topology lies in passive components elimination by offering an all silicon solution for AC–AC power conversion part. Selected experimental oscillograms illustrating operation of the developed converter with DSP-FPGA control are added.
PL
Nowoczesne przekształtniki energoelektroniczne wymagają wydajnych platform obliczeniowych pozwalających na implementacje złożonych algorytmów i szybkich wewnętrznych interfejsów komunikacyjnych. Artykuł ten prezentuje projekt i implementację płyty sterującej zawierającej procesor sygnałowy i układ programowalny, którą opracowano w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie. Powstała platforma może być wykorzystywana do sterowania różnego rodzaju urządzeń energoelektronicznych, w tym artykule przedstawiono jej implementację w przetwornicy 15 kW AC-DC z wysokoczęstotliwościowym przekształtnikiem sprzęgającym AC do zasilania elektronarzędzi w trakcji elektrycznej. Innowacyjność prezentowanej przetwornicy polega na eliminacji elementów pasywnych poprzez zastosowanie bezpośredniego sprzęgu AC-AC. Przedstawione zostały również wybrane oscylogramy eksperymentalne prezentujące pracę powstałego urządzenia sterowanego przez platformę DSP-FPGA.
PL
W artykule opisano zagadnienie identyfikacji uszkodzeń czujników prądu stojana oraz prędkości kątowej w układach wektorowego sterowania polowo zorientowanego (DRFOC) silnikiem indukcyjnym. Przedstawiono wpływ uszkodzeń tych czujników na pracę napędu oraz zaproponowano algorytm ich detekcji. Opracowano strukturę napędu odpornego na uszkodzenia tych elementów opartego na redundancji sprzętowej. Badania symulacyjne wykonano w środowisku Matlab/SimPowerSystem.
EN
In the paper the issue of identifying stator current and angular velocity sensor fault is described. The Direct Field Oriented Control (DRFOC) was applied and tested during faulted conditions. An influence of the chosen sensors faults to the performance of drive system is presented. The compensation algorithm was proposed and tested. A fault tolerant drive based on hardware redundancy was developed and presented. Simulation results are performed in MATLAB/SimPowerSystem.
EN
The paper deals with electric discharge machining bearing currents in brush-less direct-current electric motors. The shunt resistor as a current sensor was analyzed regarding appropriateness for measurement of high-frequency bearing currents. The circuit model of electric discharge machining current’s circuit was built to determine the influence of insulation sleeves and bypass bridge to the initial system. Parameters of the model were estimated with simplex algorithm. The measurements and investigations of bearing-currents’ trend line were performed.
PL
Artykuł dotyczy zagadnienia prądów występujących przy elektrycznym rozładowaniu maszynowym (ang. Electrical Discharge Machining) w łożyskach bezszczotkowej maszyny DC. Rolę czujnika prądu spełnił równolegle dołączony rezystor. W celu określenia wpływu tulei izolacyjnych oraz bocznika na warunki początkowe, dokonano analizy modelu zjawiska. Stworzono obwód elektryczny, którego odpowiednie parametry estymowano przy pomocy algorytmu simpleksowego. Przedstawiono wyniki pomiarów i analiz.
5
Content available remote Detection of PD under Oscillatory Impulse Voltage
EN
In order to study the partial discharge (PD) pulses under oscillatory impulse voltage (OIV), an oscillation waveform generator is designed and the waveform parameters expressions are presented based on the equivalent circuit model. A high-frequency current transducer is developed for measurement of PD. Then the effects of coil turns and integral resistance on frequency properties are studied. Moreover, calibration and analysis of the actual dynamic response are performed by adopting function generator and square-wave source. The PD measurement system to detect the PD signals of needle-plate model under OIV is provided finally. Experiment shows that by adapting this PD measurement system, the source interferences are restrained and PD signals are effectively extracted, therefore it could be a worthy approach not only for further study on PD character under OIV, but also to explore the mechanism behind it.
PL
Zaprojektowano generator napięć impulsowych przeznaczony do badań wyładowań niezupełnych pod wpływem napięć impulsowych. Zaprojektowano też wysokoczęstotliwościowy czujnik prądu. Wyładowania niezupełne badano w układzie miedzy ostrzem a płaszczyzną. Uzyskano eliminację sygnału interferencji i dobrą ekstrakcję sygnału wyładowania.
PL
W pracy przedstawiono światłowodowy czujnik polarymetryczny wykorzystujący efekt Faradaya zmieniający płaszczyznę polaryzacji światła liniowo spolaryzowanego pod wpływem oddziaływania płynacego prądu w przewodniku. Zaprezentowano wyniki analizy wpływu indukowanej dwójłomności w światłowodzie jednomodowym na podstawowe parametry opisujące polaryzacje na wyjściu czujnika prądu. Przedstawiono wyniki badań eksperymentalnych proponowanego rozwiązania. Podano charakterystykę przetwarzania i czułość czujnika dla prądu elektrycznego o częstotliwości sieciowej, określono niepewność czujnika w zakresie wartości skutecznych prądu, która jest nie większa niż 2%. Czujnik ten zastosowano do pomiaru prądu sinusoidalnie zmiennego o amplitudach od 0 do 700 A i o częstotliwości 50 Hz.
EN
In this paper a fiber-optic polarimetric current sensor using the Faraday effect changing the polarization plane of linear polarized light is presented. The analysis results of the impact of linear birefringence induced in a singlemode fiber on the basic parameters describing polarization at the current sensor output are described. For the analysis of the polarization state at the sensor output, the Jones matrices describing all the elements of the optical circuit were used. The sensor consists of an FSM633 He-Ne laser (of 633 nm wavelength) made by NewPort. The coil has 25 convolutions and diameter of 5 cm. The fiber optic was spun 15 times per meter (15 turns/m) to reject the linear birefringence which is induced as the result of flexing the fiber. The experimental investigations of the proposed solution were carried out on a measuring position specially constructed for this type of measurements in which alternating currents were generated by a short circuit transformer. The investigation results are given in the paper. The current was measured within the range from 0 to 700A. The characteristics of processing, the sensor sensitivity for the power frequency current and the sensor uncertainty within the range of efficient current values which is not higher than 2% are also presented in the paper.
EN
The paper describes a compact current sensor developed for power electronics e.g. DC/DC converter as well as drive system application. Basic topology for the sensor in a closed loop technology is described. Optimization of magnetic path of the sensor has been described, which allows, to get lower losses of sensors’ elements. Laboratory tests of a compact current sensor are presented.
PL
Artykuł poświęcony jest kompaktowemu czujnikowi prądu, opracowanemu dla potrzeb energoelektroniki np. przekształtnika DC/DC lub napędu. Opisano podstawową topologię czujnika prądu w układzie kompensacyjnym. Przedstawiono optymalizacje obwodu magnetycznego, który pozwala na zmniejszenie strat w elementach czujnika prądu. Zaprezentowano wyniki badań laboratoryjnych.
8
Content available Indukcyjny czujnik prądu w technologii PCB
PL
Artykuł dotyczy indukcyjnego czujnika prądu do zastosowań w licznikach energii elektrycznej. Budowa czujnika oparta jest o technologię wytwarzania obwodów drukowanych. Elementem statycznego licznika energii elektrycznej, który ma największy wpływ na dokładność pomiaru energii jest czujnik prądu. Wynika to z bardzo dużej dynamiki, jaką musi posiadać ten czujnik, a także stosunkowo szerokiego pasma sygnału mierzonego. Ponadto w licznikach wielofazowych niezbędne jest zastosowanie izolacji galwanicznej pomiędzy torami prądowymi, a układem pomiarowym. W obecnych rozwiązaniach izolację galwaniczną najczęściej realizuje się za pomocą sprzężenia magnetycznego, które jest szczególnie podatne na zakłócenia zewnętrznymi stałymi i zmiennymi polami magnetycznymi. Stosowane są także konstrukcje ze sprzężeniem optycznym, ale ze względu na koszty rozwiązanie to występuje rzadko. Konstrukcja prezentowanego czujnika prądu oparta jest na wielowarstwowym obwodzie drukowanym. Tor prądowy oraz cewki pomiarowe tego czujnika skonstruowane zostały poprzez odpowiednie poprowadzenie mozaiki ścieżek wielowarstwowego obwodu drukowanego. Zastosowanie takiej technologii pozwala na tanią i prostą produkcję czujnika, jednocześnie zapewniając dużą powtarzalność. Dzięki odpowiedniemu poprowadzeniu toru prądowego oraz cewek pomiarowych, uzyskuje się znaczną odporność na zakłócenia zewnętrznymi polami magnetycznymi stałymi i zmiennymi.
EN
The paper deals with an inductive current sensor applied to watt-hour meters. Construction of this sensor is based on multilayer PCB (printed circuit board) technology. Current sensors have the biggest influence on the electronic energy meter accuracy because they must have very good dynamics and wide bandwidth of the measured current. There is used magnetic or optical coupling in current sensing methods to achieve galvanic insulation. However, the magnetic coupling is especially susceptible to external disturbing static and alternate magnetic field. The disadvantages of the optical coupling is its high cost and complex power supply. The presented current sensor is based on multilayer PCB technology. Current path and sensing coils of this sensor are made by appropriate arrangement of multilayer PCB tracks. Applying this kind of technology allows for chip and easy sensor production, and simultaneously provides high repeatability. On the basis of simulations and investigations performed, it can be stated that this sensor technology is highly resistant to the external mag-netic static and alternate disturbance field.
PL
Referat dotyczy pomiaru prądu w licznikach energii elektrycznej. Zawiera krótkie omówienie stosowanych obecnie metod pomiaru prądu, oraz przedstawia opracowanie nowej konstrukcji czujnika. Referat zwiera wyniki przeprowadzonych symulacji komputerowych oraz weryfikację eksperymentalną zaproponowanego rozwiązania konstrukcyjnego nowego czujnika prądu. Czujnik ten spełnia wymagania metrologiczne niezbędne do zastosowań w pomiarach energii elektrycznej, charakteryzuje się dużą odpornością na zakłócające pola magnetyczne, a dzięki prostocie konstrukcji wyróżnia się niskim kosztem wykonania.
EN
This paper describes the design parameters and construction of current sensor for energy metering based on inductive coils with no magnetic core. These sensors are contactless and can be used in remote conductors at high potentials. This sensor doesn't have iron core (unlike current transformer) so there is no non-linearity over a very wide measurement range. Unlike a shunt resistor, this sensor provides galvanic isolation and produces no heating.
first rewind previous Strona / 1 next fast forward last
JavaScript jest wyłączony w Twojej przeglądarce internetowej. Włącz go, a następnie odśwież stronę, aby móc w pełni z niej korzystać.